dr hab. Arkadiusz Kustra
Dyrektor Programowy
Centrum Eksperckiego
Finanse i Ład Korporacyjny

Kształcimy specjalistów z finansów i ładu korporacyjnego od 1990 roku! To u nas nowoczesną wiedzę z tych dziedzin zdobywali pierwsi w Polsce po 1989 roku maklerzy, doradcy inwestycyjni, dyrektorzy finansowi, członkowie rad nadzorczych…

Lata doświadczeń utwierdziły nas w przekonaniu, że warto nieustannie dbać o wysoki poziom programów i powierzać prowadzenie szkoleń najlepszym specjalistom. Dla firm i uczestników programów otwartych to najlepsza gwarancja zwrotu z inwestycji szkoleniowych.