dr Beatricze Andrzejewska
Wiceprezes ds. Programowych IBD
Dyrektor Programowy
Centrum Eksperckiego Przywództwo
bandrzejewska@ibd.pl

Centrum Eksperckie Przywództwo koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu i realizacji projektów kastomizowanych dla firm oraz opracowywaniu autorskich programów dla szkoleń otwartych. Nowoczesne przywództwo opiera się na umiejętności współpracy z zespołem, motywowaniu go do działania w trudnych sytuacjach biznesowych i zdolności angażowania podwładnych poprzez siłę własnego przykładu. To oznacza, że menedżer, aspirujący do roli uznanego lidera musi, po pierwsze, stale podnosić poziom swoich kompetencji i kwalifikacji oraz, po drugie, umieć „zarazić” dążeniem do sukcesu ludzi, którym przewodzi.