dr Anna Bugalska
Wiceprezes Zarządu ds. Doradztwa i Badań Organizacyjnych
Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
abugalska@ibd.pl

Programy z zarządzania kapitałem ludzkim, opracowane przez ekspertów IBD Business School, są oparte na najnowszej wiedzy i rozwiązaniach stosowanych na świecie oraz – co wyróżnia naszą ofertę na rynku – uwzględniają wyniki wielu badań w tej dziedzinie.

Największy nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników takich kompetencji i umiejętności, które po zakończeniu programu będą mogli od razu zastosować w swojej codziennej pracy. Dlatego w naszej pracy stosujemy zróżnicowaną warsztatową metodykę zajęć, dzięki której uczestnicy maksymalnie wykorzystują czas poświęcony na udział w programie.