Odpowiedzialność członków władz spółek kapitałowych

Terminy i lokalizacje: 03.03.2017 - 03.03.2017, Wrocław
24.03.2017 - 24.03.2017, Kraków
07.04.2017 - 07.04.2017, Katowice
21.04.2017 - 21.04.2017, Warszawa
12.05.2017 - 12.05.2017, Poznań
02.06.2017 - 02.06.2017, Gdańsk
23.06.2017 - 23.06.2017, Warszawa
Czas trwania: 8 godz., 1 dzień
Opis sesji: 1 sesja
Cena - zw. z VAT: 850 PLN

Program pozwala usystematyzować wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej organów spółek w prawie polskim. Uczy sposobów obrony swoich praw i naprawiania błędów.

W trakcie zajęć uczestnicy ćwiczą umiejętności analizowania treści podstawowych dokumentów, związanych z funkcjonowaniem spółki: KRS, pełnomocnictwo, sprawozdanie zarządu.

 

Cele szkolenia

 • Nabycie wiedzy na temat zasad odpowiedzialności karnej i cywilnej członków organów spółki w prawie polskim
 • Utrwalenie umiejętności aktywnej analizy przepisów i wyciągania z nich praktycznych wniosków

Grupa docelowa

 • Kierownicy i dyrektorzy działów finansowych
 • Pracownicy pionów księgowości przedsiębiorstw
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej własnej firmy oraz innych podmiotów gospodarczych
 • Specjaliści analizujący wnioski kredytowe
 • Pracownicy firm inwestycyjnych i doradczych
 • Właściciele firm

Korzyści dla organizacji i uczestnikóww

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej organów spółek w prawie polskim
 • Poznanie sposobów obrony swych praw lub naprawienia błędów
 • Lepsze wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu prawa handlowego
 • Nabycie umiejętności identyfikowania tzw. niebezpiecznych obszarów oraz unikania ryzyka związanego z prowadzeniem spraw spółki
 • Przećwiczenie umiejętności analizowania treści podstawowych dokumentów, związanych z funkcjonowaniem spółki: KRS, pełnomocnictwo, sprawozdanie zarządu

Tematyka

 • Prawo handlowe - informacje ogólne
 • Organy spółek handlowych
 • Zarząd i odpowiedzialność członków
 • Rada nadzorcza - modele rad, sposoby kontrolowania władz spółki
 • Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy - kompetencje. Sposoby głosowań
 • Rola nadzoru korporacyjnego w stymulowaniu działań organów statutowych
 • Kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność karną?
 • Obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego
 • Odpowiedzialność karna i cywilna za niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości
 • Zasady reprezentacji spółek kapitałowych
 • Pełnomocnictwo, prokura

Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, nadzór właścicielski, corporate governance, ład korporacyjny, rada nadzorcza, niezależny członek rady na nadzorczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse firmy, organy spółki

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

 

Małgorzata Sudoł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji...>>

 

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia*: 850 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, serwis kawowy).

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Sienna Training Centre w Warszawie

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).