Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Jakub Świniarski - Coach, Facylitator

 Jakub Świniarski - Coach, Facylitator

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie Ekonomiką Przedsiębiorstw, studiów podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling” na SGH; jest w trakcie studiów doktoranckich z zarządzania na tej uczelni, ma także dyplom ACCA.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami i projektami, w tym 8 lat na poziomie zarządów instytucji finansowych. Jest menedżerem, mentorem i coachem. Jego główne umiejętności  i  kompetencje to: budowa i wdrażanie strategii działania organizacji, w oparciu o misję i wartości, przygotowanie strategii operacyjnych w obszarach marketingu produktów i usług, wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług/ segmentów klientów, implementacja systemów zarządzania pozwalających na pomiar i poprawę efektywności. Ponadto specjalizuje się w zakresie:

 • budowy i rozwoju kompetencji menedżerów i pracowników,
 • opracowywania i wdrażania systemów premiowych wspierających realizację celów,
 • optymalizacji procesów sprzedażowych, rozliczeniowych i obsługowych,
 • prowadzenia i koordynowania projektów informatycznych (front end/ back end),
 • prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji dla menedżerów i pracowników.

Wśród najważniejszych zrealizowanych projektów są m.in. takie, jak: opracowanie i wdrożenie strategii firm ubezpieczeniowych,  strategii marketingowo-produktowych oraz IT, Balance Score Card i systemu zarządzania przez cele; implementacja systemu transakcyjnego TIA; uruchomienie portali sprzedażowych - Portal Agenta i Portal Klienta (front end); reorganizacja procesu obsługi kluczowych klientów; uruchomienie narzędzi do budowy systemu informacji zarządczej (BI); implementacja wytycznych i rekomendacji KNF.

single_trenerzy.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).