Dofinansowanie szkoleń: Baza Usług Rozwojowych dla sektora MSP

Czym jest Baza Usług Rozwojowych? Interaktywnym narzędziem, które umożliwia przedsiębiorcom zamówić usługę szkoleniową lub doradczą czy coachingową z dofinansowaniem ze środków funduszy europejskich. Wszystkie szkolenia IBD Business School znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z zamieszczonych w niej szkoleń, mogą otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W zakresie tych programów funkcjonują Podmiotowe Systemy Finansowania, które dystrybuują środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie szkoleń – dlaczego warto skorzystać z programów szkoleniowych IBD Business School?

Oferta IBD Business School to rozpoznawalne i cenione na rynku zaawansowane programy szkoleniowe, adresowane do specjalistów, menedżerów i kadry zarządzającej. Prowadzimy szkolenia z takich obszarów jak HR, przywództwo i zarządzanie, marketing i sprzedaż, finanse i ład korporacyjny, a także kursy z coachingu i dla trenerów biznesu. Więcej o zasadach dofinansowania szkoleń z funduszy europejskich piszemy na stronie https://ibd.pl/ibd-baza-uslug-rozwojowych/

Jak uzyskać dofinansowanie? Zobacz poniższą grafikę i prześledź krok po kroku całą procedurę, zaczynając od wyboru szkolenia. To jest proste. Ważne jest, aby dobrze zdefiniować potrzeby szkoleniowo-rozwojowe swoich pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową pod kątem potrzeb rozwojowych pracowników Państwa przedsiębiorstwa. Jednocześnie przypominamy i o drugiej możliwości uzyskania dofinansowania szkoleń, adresowanej do osób prywatnych. Szerzej na ten temat piszemy na stronie https://ibd.pl/dofinansowanie-kfs/

Atuty szkoleń prowadzonych przez IBD Business School

  1. Kadry dla biznesu kształcimy niezmiennie od 1990. Wiemy zatem, jak uczyć dorosłych, by przekazywaną wiedzę i nabywane w trakcie szkoleń umiejętności potrafili dobrze wykorzystać w swojej zawodowej praktyce.
  2. Nasze certyfikowane programy szkoleniowe są przede wszystkim autorskie. Zostały bowiem przygotowane przez profesjonalnych trenerów biznesu i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i gruntowną wiedzą w zakresie metodologii kształcenia dorosłych.
  3. W opracowywaniu programów zarówno szkoleń otwartych, jak i zamkniętych w szczególności kładziemy nacisk na (1) ich praktyczną użyteczność, (2) mierzalność i diagnozę kompetencji i (3) indywidualny feedback dla uczestników szkoleń i kursów.
  4. Od wielu lat w szkoleniach i projektach doradczo-rozwojowych korzystamy z szerokiej gamy cyfrowych narzędzi, w tym z własnych platform online. Dlatego potrafiliśmy bez przeszkód przejść w 2020 roku na organizację szkoleń otwartych w formule online. Bez wątpienia, nie udałoby się dokonać tej zmiany także bez fachowego przygotowania naszych trenerów i wykładowców w sprawnym posługiwaniu się zdalnymi narzędziami kształcenia.
  5. Mamy wieloletnie doświadczenie w stosowaniu elastycznej metodyki prowadzenia zajęć. Praktyka potwierdza, jak bardzo takie podejście podnosi skuteczność i atrakcyjność szkoleń. Przyczynia się do szybszego rozwoju pożądanych kompetencji uczestników zajęć. Łączymy w komplementarny sposób – w zależności od tematyki szkoleń – takie metody prowadzenia zajęć, jak wykłady, prezentacje, studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe itp.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania  się z trybem uzyskiwania dofinansowania szkoleń ze środków publicznych. W razie wątpliwości czy konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń Otwartych (tel. 695 330 033,695 119 911), szkoleniaotwarte@ibd.pl.

Przydatne linki:

Powrót...