Szkolenia menedżerskie w Warszawie. Rising Leaders Program i High Performance Leadership

Szkolenia menedżerskie  w Warszawie – zaawansowane programy, aktywna metodyka

Szkolenia menedżerskie, które IBD Business School organizuje  w Warszawie, są ukierunkowane przede wszystkim na kształcenie kompetencji przywódczych. Są to: Rising Leaders Program (RLP) – Program dla nowych menedżerów oraz  High Performance Leadership (HPL) – Przywództwo dla rezultatów.

Zobacz najbliższe terminy i zgłoś się online

Szkolenia menedżerskie w Warszawie. Dla kogo?

szkolenia menedżerskie w WarszawieNasze szkolenia menedżerskie polecamy osobom, które chcą nabyć lub doskonalić swoje kompetencje przywódcze, tak niezbędne w zarządzaniu działem, zespołem czy projektem. Dlaczego warto rozważyć propozycję IBD Business School w tym zakresie?

Program Rising Leaders Program, po pierwsze, jest adresowany do przyszłych menedżerów, którzy dopiero zaczynają budować swoją karierę zawodową.

Po drugie, program bezsprzecznie przyda się także tym menedżerom, którzy mają jeszcze niewielkie doświadczenie w zarządzaniu, ale już w pracy stykają się z typowymi zadaniami menedżerskimi. Zatem aby te zadania dobrze rozumieć i prawidłowo wykonać, potrzebna jest głębsza, bardziej usystematyzowana wiedza i niewątpliwie szersze kompetencje.

 

szkolenia menedżerskie w WarszawieZ kolei drugi program z przywództwa to High Performance Leadership. Jest przeznaczony dla menedżerów z większym doświadczeniem, czyli dyrektorów działów i departamentów, menedżerów zarządzających zespołami, kierowników projektów, liderów zespołów projektowych, właścicieli firm.

W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci szkolenia RLP. Rekomendujemy!

 

Kluczowe kompetencje menedżerskie

 • Budowanie klimatu współpracy, wzajemnego zrozumienia i zaangażowania wśród podwładnych
 • Zarządzanie zespołem poprzez umiejętność szybkiego i odpowiedniego reagowania na jego potrzeby, w tym w zakresie zapewnienia wszelkich zasobów
 • Rozwijanie pracowników poprzez motywowanie i budowanie długookresowych ścieżek doskonalenia zawodowego, w tym z uwzględnieniem awansu wewnętrznego
 • Umiejętność łączenia celów strategicznych firmy z celami zespołu i swoimi własnymi jako lidera
 • Odpowiedzialne podejmowanie decyzji w podległym obszarze i we właściwym czasie
 • Umiejętność implementacji nowych narzędzi i rozwiązań
 • Rozumienie procesów organizacyjnych w ich zmienności i współzależności z otaczającym środowiskiem biznesowym, prawnym, społecznym

szkolenia menedżerskie w Warszawie

Szkolenia menedżerskie – korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie, na czym polegają i czym są zasady i mechanizmy budowania zaufania wśród członków zespołu
 • Dobre relacje w zespole – uczymy umiejętności, jak je budować, by były dobre, trwałe i by stale mieć na względzie realizację celów biznesowych według założonego planu
 • Poznanie własnego stylu zarządzania – autentyczność, ograniczenia, możliwości
 • Przekonanie się, jak cenna i potrzebna jest umiejętność krytycznej analizy własnych zachowań
 • Zrozumienie istoty konfliktów i tezy, że każdy z nich zawiera w sobie potencjał nowych, lepszych rozwiązań, że daje szansę na pokonanie chwilowych trudności i wypracowanie trwałych, akceptowalnych przez większość zasad komunikacji i współpracy

Metodyka szkoleń menedżerskich

 • Krótkie wykłady wprowadzające
 • Ćwiczenia – indywidualne i grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Dyskusje moderowane poświęcone omawianym zagadnieniom, w tym zgłaszanym przez uczestników
 • Gry szkoleniowe, role play, filmy instruktażowe
 • Diagnoza kompetencji, testy sprawdzające
 • Feedback – indywidualny od prowadzącego trenera i partnerski (wymiana opinii między uczestnikami)
 • Opracowywanie indywidualnych planów rozwoju

 

Szkolenia menedżerskie w Warszawie to tylko część szerokiej oferty szkoleniowej IBD Business School. Organizujemy je także w największych miastach Polski.Zapraszamy do kontaktu: szkoleniaotwarte@ibd.pl, (22) 768 20 22, 695 330 03

>> Pełna oferta szkoleń otwartych

>> Najnowsze artykuły

 

Powrót...