Szkolenia menedżerskie w Warszawie

Szkolenia menedżerskie  w Warszawie – zaawansowane programy, aktywna metodyka

Szkolenia menedżerskie w Warszawie, organizowane przez IBD Business School, to: Rising Leaders Program (RLP) – Program dla nowych menedżerów oraz  High Performance Leadership (HPL) – Przywództwo dla rezultatów.

Szkolenia menedżerskie w Warszawie. Dla kogo?

Dla osób, które szukają kompleksowej oferty z zakresu szkoleń menedżerskich, ta propozycja jest naszym zdaniem warta rozważenia. Dlaczego?

Program RLP jest adresowany do przyszłych menedżerów i tych, którzy mają niewielkie doświadczenie, a już w swojej pracy stykają się z typowymi zadaniami menedżerskimi, których wykonanie wymaga większej wiedzy i szerszych umiejętności.

 

Z kolei drugi program, szkolenie z przywództwa HPL, w którym mogą wziąć udział absolwenci szkolenia RLP, jest przeznaczony dla menedżerów z większym doświadczeniem, czyli dyrektorów działów i departamentów, menedżerów zarządzających zespołami, kierowników projektów, liderów zespołów projektowych, właścicieli firm.

Kluczowe kompetencje menedżerskie

 • Budowanie klimatu współpracy, wzajemnego zrozumienia i zaangażowania wśród podwładnych
 • Zarządzanie zespołem poprzez umiejętność szybkiego i odpowiedniego reagowania na jego potrzeby, w tym w zakresie zapewnienia wszelkich zasobów
 • Rozwijanie pracowników poprzez motywowanie i budowanie długookresowych ścieżek doskonalenia zawodowego, w tym z uwzględnieniem awansu wewnętrznego
 • Umiejętność łączenia celów strategicznych firmy z celami zespołu i swoimi własnymi jako lidera
 • Odpowiedzialne podejmowanie decyzji w podległym obszarze i we właściwym czasie
 • Umiejętność implementacji nowych narzędzi i rozwiązań
 • Rozumienie procesów organizacyjnych w ich zmienności i współzależności z otaczającym środowiskiem biznesowym, prawnym, społecznym

szkolenia menedżerskie w Warszawie

Metodyka szkoleń menedżerskich

 • Krótkie wykłady wprowadzające
 • Ćwiczenia – indywidualne i grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Dyskusje moderowane poświęcone omawianym zagadnieniom, w tym zgłaszanym przez uczestników
 • Gry szkoleniowe, role play, filmy instruktażowe
 • Diagnoza kompetencji, testy sprawdzające
 • Feedback – indywidualny od prowadzącego trenera i partnerski (wymiana opinii między uczestnikami)
 • Opracowywanie indywidualnych planów rozwoju
szkolenia menedżerskie w Warszawie

Takich dwóch to jak trzech

 

Szkolenia menedżerskie w Warszawie to tylko część szerokiej oferty szkoleniowej IBD Business School. Zapraszamy do kontaktu: szkoleniaotwarte@ibd.pl, (22) 768 20 22, 695 330 03

>>Pełna oferta szkoleń otwartych

>>Najnowsze artykuły

 

Powrót...