Odpowiednia ścieżka do wiedzy i awansu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Piotr Henzler

 

Dyplomy ukończenia szkół wyższych czy certyfikaty wydawane przez polskie firmy organizujące kursy i szkolenia nie są znane poza Polską. Planujący karierę za granicą powinni pomyśleć o dokumentach, które będą rozpoznawalne w większej liczbie państw.

Najpopularniejsze są kwalifikacje wydawane przez organizacje brytyjskie. Tamtejszy system oświaty skłania studentów do kończenia studiów na poziomie licencjata a następnie do zdobywania konkretnych umiejętności zawodowych. Stąd też w Wielkiej Brytanii istnieje wiele organizacji certyfikujących, z których część uzyskała już zasięg międzynarodowy. Np. The London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) oferuje kursy, egzaminy oraz możliwość uzyskania dyplomów poświadczających nabycie kwalifikacji z różnych dziedzin. Począwszy od stanowiska sekretarki czy asystentki, po menedżera wyższego szczebla. International Yocational Qualification, poświadczające zdobycie określonej wiedzy lub umiejętności zgodnie ze standardami brytyjskiej Narodowej Rady ds. Kwalifikacji, przyznaje też m.in. działająca w Polsce organizacja City & Gu-ilds, a propozycje dla absolwentów szkół wyższych ma też Edexcel International, kolejna obecna już na polskim rynku instytucja nadzorująca kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji BTEC (The Business and Technician Educational Council).

 

Języki i marketing

Wiele organizacji przyznaje certyfikaty językowe. Oprócz wymienionych wyżej (m.in. LCCI czy City & Guilds), do liczących zalicza się dyplom TOEIC (Test of English for International Communication), który wydaje organizacja Educational Testing Service (ETS). Nie można zapomnieć też o znanych od dawna certyfikatach, takich jak brytyjskie FCE czy CAE, lub ich odpowiednikach w innych językach.

Spory wybór mają osoby zajmujące się marketingiem. W Polsce oferta The Chartered Institute of Marketing jest mniejsza niż w Wielkiej Brytanii – można zdecydować się na uzyskanie dyplomu Professional Diploma in Marketing (w BPP Professional Education oraz Instytucie Rozwoju Biznesu) lub Postgraduate Diploma in Marketing (w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie).

 

Dla informatyków

Informatycy mogą ubiegać się o kwalifikacje zawodowe w jednej z kilku ‘ogólnych” instytucji lub też zdecydować się na ofertę szkoleniową firm informatycznych. Na przykład Microsoft – poprzez sieć autoryzowanych placówek szkoleniowych – oferuje dwustopniowy system certyfikacji. Po pierwszym, podstawowym (Microsoft Certified Professional), wybierać można spośród pięciu zaawansowanych, np. MCP Application Developer czy MCP System Engineer. Decydując się na propozycję Oracle, również można wybierać spośród kilku ścieżek certyfikacji, związanych z bazami danych, administracją serwerami i tworzeniem aplikacji. Każda z nich wymaga zdania kilku egzaminów, a niektóre -uczestnictwa w kursie stacjonarnym (np. Oracle9i Certified Associate, Professional and Master). Propozycje dla informatyków mają również inne firmy informatyczne, takie jak Novell czy Cisco.

 

[ssba]