Źródła dofinansowania studiów MBA i studiów podyplomowych

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

W obecnej perspektywie finansowej istnieją 3 potencjalne możliwości ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych, w tym także studiów MBA: 1) środki dostępne w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, 2) środki dostępne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 3) dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.

Czy programy MBA dobrze rozwijają umiejętności „miękkie”?

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Jan Nowak || Pracodawcy już od jakiegoś czasu apelują do szkół biznesu o lepsze przygotowanie absolwentów pod względem umiejętności „miękkich”. Ponadto ostatni światowy kryzys finansowy uświadomił nam, że „twarda” wiedza finansowa, którą szczyciło się wielu posiadaczy tytułu MBA pracujących na Wall Street, nie wystarcza, żeby być światłym, odpowiedzialnym specjalistą czy menedżerem. Potrzebna jest też dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna oraz zachowania etyczne i odpowiedzialność społeczna.

Dobre chęci nie wystarczą

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Magdalena Bednarz || NewConnect, czyli rynek alternatywny GPW, to pas startowy dla innowacyjnych firm w fazie dynamicznego rozwoju, które wciąż poszukują milionowych nakładów kapitału inwestorów. Alternatywny rynek NewConnect stawia niezbyt wygórowane wymagania formalne, w zamian oferując niskie koszty debiutu i notowań oraz łatwą promocję wizerunku firmy.

Faktoring. A co na to prawo?

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Dagmara Kałdunek || Wszystkie firmy faktoringowe, jako instytucje finansowe, muszą przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących tego typu przedsiębiorstw. Są na nie nakładane zarówno prawa jak i obowiązki. Ponieważ umowy faktoringowe, podobnie jak forfaiting oraz franchising, należą do umów nienazwanych.

Świat bez kultury, czyli kilka uwag o roli kulturowo-społecznego kontekstu we współczesnej ekonomii

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Bartosz Scheuer || Krytycy współczesnej ekonomii niezmiernie często wskazują, że, będąc nauką społeczną, ekonomia prawie całkowicie ignoruje społeczno-kulturowy kontekst działań jednostkowych. Autorami tej krytyki bywają zazwyczaj przedstawiciele innych nauk, ale także sami ekonomiści, a głównym przedmiotem ich obaw jest fakt, iż brak odniesień do tegoż kontekstu czyni ekonomię „mało wrażliwą” na kwestie, które z kolei mają priorytetowe znaczenie, choćby dla socjologów.

Nowe obowiązki rad nadzorczych

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Zbigniew Telega || Znowelizowane ustawy – o rachunkowości, w listopadzie 2008 r. i o biegłych rewidentach i ich samorządzie, w maju 2009 r. – nakładają na członków rad nadzorczych nowe, trudniejsze obowiązki. Celem zmian jest ograniczenie źródeł konfliktów między interesami akcjonariuszy i członków rad nadzorczych oraz efektywniejsza kontrola tzw. jednostek zainteresowania publicznego, a w szczególności spółek giełdowych.

Czy drobny przedsiębiorca może mieć do czynienia z wywiadem skarbowym

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Krzysztof Biernacki ||  Szeroki zakres kontroli skarbowej, która określona została w art. 1 UoKS1 jako dążenie do ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, determinuje szereg różnych form działań podejmowanych przez organy kontroli skarbowej.

Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak ||  Nieuzgodnione postanowienia umowy będą występować przede wszystkim tam, gdzie konsument otrzymuje gotowy formularz umowy, a tym samym nie ma możliwości negocjacji i wpływania na jej treść (np. przy umowach ubezpieczenia samochodu, umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowach pożyczki, kredytu). Należy zwrócić uwagę na to, że występowanie w umowie tzw. niedozwolonej klauzuli umownej nie przekreśla ważności całej umowy, ale powoduje, że jedynie konkretny jej zapis staje się niewiążący.

Walorem mediacji jest jej szybkość

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Lisak  ||  Mediacja może być skutecznym narzędziem w dochodzeniu roszczeń od dłużników. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w procesie windykacji wierzytelności są ugody zawierane z dłużnikami. W ugodach takich w zamian za umorzenie części zobowiązań czy też odroczenie w czasie spłaty należności dłużnicy przyznają się na piśmie do długu i zobowiązują do uregulowania należności w określonym terminie.

Rola doradców inwestycyjnych w kontekście gospodarki rynkowej

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

prof. Marcin Kacperczak  ||  Postępujący rozwój cywilizacyjny i gospodarczy na świecie w dużej mierze wymusił zmiany w funkcjonowaniu rynków finansowych. Zaczynając od wielkich koncernów produkcyjnych działających w silnie konkurencyjnych warunkach a skończywszy na gospodarstwach domowych, niemal każdy w jakimś stopniu uzależniony jest od sprawnie działającego systemu finansowego.