Postanowienia (nie tylko) noworoczne. Audycja TOK FM

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Aureliusz Leżeński || W audycji Jana Stradowskiego „Człowiek 2.0” w TOK FM z 17 grudnia 2016 roku o noworocznych postanowieniach, ich trwałości, czy raczej – nietrwałości, z prowadzącym rozmawiali Aureliusz Leżeński, Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Fundacji Robinson Crusoe oraz dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS.

Coaching – wielka ściema czy też metoda rozwoju

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Agnieszka Ausfeld || Coaching – ceniona metoda rozwoju, dzięki której wielu ludzi dotarło do swoich największych pragnień i osiągnęło swoje cele, nie tylko w krótkiej perspektywie, ale również długoterminowo. Wielu jest też ludzi, którzy pomimo rosnącej ilości zadowolonych klientów wypowiada się niepochlebnie na temat coachingu, definiując go jako „ściemę” czy „szarlatanerię”.

Wyznaczanie celów rozwojowych krok po kroku

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Agnieszka Ausfeld || Niezwykle istotną kwestią w procesach coachingowych jest doprecyzowanie celu, nad którym będą pracować klienci. Ustalenie tematu i celu (zarówno procesu coachingowego, jak również długoterminowego) zgodnie ze sztuką coachingu z pewnością przyniesie zamierzone rezultaty.

Coaching jako jedno z narzędzi zarządzania współczesnego menedżera

Kategorie: Artykuły, Coaching

Agnieszka Ausfeld || Celem skutecznego realizowania działań w organizacji kadra zarządzająca wypracowuje pewien standard zarządzania, który powinien zakładać, że założone cele danego obszaru organizacji zostaną osiągnięte. Nie jest zaskoczeniem, że często bywa tak, iż pomimo starań zespołu i nacisku ze strony menedżera, plany nie zostają zrealizowane.

Kobieta z męskim sercem. Lektura dla każdego

Kategorie: Artykuły, Coaching

Nasze rekomendacje || Polecamy książkę „Kobieta z męskim sercem” dla tych, którzy muszą nauczyć się stawiać opór silniejszemu przeciwnikowi i uwierzyć, że to jest możliwe, ale także dla tych, którzy w swoich firmach i organizacjach odpowiadają za projekty w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmującej m.in. zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom, bez względu na  stopień niepełnosprawności

Kiedy jesteśmy skuteczni

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Iwona Ostrowska || Każde wykonane zadanie daje nam poczucie satysfakcji – mówi Iwona Ostrowska z Instytutu Rozwoju Biznesu. – Poczucie satysfakcji napędza nas do podejmowania kolejnych wyzwań, czy to w pracy, czy też w domu. Jeśli bierzemy odpowiedzialność za własne życie a przy tym cenimy efektywność, to chcemy podejmować kroki, które będą świadczyły o tym, że sami kreujemy rzeczywistość.

Czym jest coaching? Łukasz Wieczorek w audycji TOK FM

Kategorie: Artykuły, Coaching

Łukasz Wieczorek || Słowa „coaching”, „coach”, „coachowany” itp. budzą zrozumiałe zainteresowanie – ze względu na sam przedmiot i metody tej coraz popularniejszej metody osobistego rozwoju, jak i brak dobrych polskich odpowiedników. W audycji TOK FM 6 stycznia 2012 Marzena Mazur i Łukasz Wieczorek rozmawiali o tym, czym jest coaching, kto powinien się nim zajmować, do kogo jest adresowany, dlaczego coach to nie trener, a tzw. life coaching to nie psychoterapia.

To, co najważniejsze w coachingu międzykulturowym

Kategorie: Artykuły, Coaching

Łukasz Wieczorek || Czy jest możliwe prowadzenie coachingu w więcej niż jednym języku? To większe wyzwanie, niżby może się wydawać, niezależnie od poziomu płynności w języku innym niż ojczysty. Coaching i terminologia obszaru rozwoju osobistego są zwykle wyspecjalizowane, posiadają mocne naleciałości kultury anglosaskiej, a konkretnie amerykańsko-brytyjskiej. Jednakże sprowadzanie tego problemu jedynie do kwestii językowych byłoby zbyt proste.

Coaching - trafna inwestycja czy stracone pieniądze

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań, Zarządzanie

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła działań coachingowych w firmach. Przez coaching rozumiemy interaktywny proces, który wspiera pracowników w ich rozwoju osobistym oraz służy poprawianiu efektywności działania. Raport z badania może pomóc firmom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w odniesieniu do coachingu.

Relacja filmowa z VIII Spotkania Eksperckiego. Coaching – dobra inwestycja czy stracone pieniądze?

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

VIII Spotkanie Eksperckie  ||  Było poświęcone analizie wyników z badania na temat działań coachingowych. Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR.  Raport z badania może pomóc firmom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w odniesieniu do coachingu.