Źródła dofinansowania studiów MBA i studiów podyplomowych

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

W obecnej perspektywie finansowej istnieją 3 potencjalne możliwości ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych, w tym także studiów MBA: 1) środki dostępne w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, 2) środki dostępne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 3) dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.

Moc psychologii w marketingu i sprzedaży

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Katarzyna Ładniak-Grońska || Jak jest przydatna psychologia marketingu, nie trzeba nikogo przekonywać, a tym bardziej marketerów, którzy potrzebują czasem wiedzy i inspiracji w zakresie psychologicznych oddziaływań na konsumenta tak, aby zwiększyć efektywność sprzedażową podejmowanych działań marketingowych.

Marketing doświadczeń w budowaniu strategii marki i firmy

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Katarzyna Dziewanowska, dr Agnieszka Kacprzak, Katarzyna Ładniak-Grońska || Istotą koncepcji marketingu doznań jest doświadczenie oraz emocje wyniesione z interakcji z daną marką na każdym z tzw. punktów kontaktu. Jak wykorzystać to w sposób strategiczny?

Trudni negocjatorzy. Jak przełamać impas w negocjacjach?

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Zespół ekspertów IBD || Problem „trudnego negocjatora” może wynikać z rzeczywistego zachowania strony rokowań, jej naturalnych tendencji. Może być jednak też i tak, że wystąpi on jako rezultat symulacji strony, jako próba manipulowania. Klasyfikację trudnych negocjatorów, ich charakterystykę i rekomendowany sposób postępowania z nimi prezentuje poniższa tabela.

Prezentacja na medal

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Katarzyna Ładniak-Grońska, Piotr Pysiak || Prezentacja sprzedażowa może być rozumiana jako narzędzie, którego używa handlowiec podczas rozmowy, jak i w szerszym rozumieniu – jako pewien zestaw kroków sprzedaży i sposób prowadzenia rozmowy handlowej. W artykule zostanie dokonana próba ujęcia tematu łącząca te dwie perspektywy.

Negocjacje w biznesie. Definicja, rodzaje, strategie, zasady, etapy

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Zarządzanie

Zespół ekspertów IBD || Negocjacje w biznesie są sekwencją wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów. Sytuacje, w której korzyść jest uzyskiwana wyłącznie przez jedną stronę, można nazwać quasi-negocjacjami, manipulacjami lub perswazją mającą na celu wymuszenie.

Szkoleniowe gry symulacyjne

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Beatricze Andrzejewska || Zgodnie z psychologią uczenia się oraz podejściem w psychologii zwanym „Experimental learning” i „Action learning”  ludzie najlepiej uczą się poprzez doświadczanie. Doświadczenie rozumiane jest jako metoda prób i błędów podejmowanych w trakcie działania. Doświadczenie dostarcza bodźców do zmiany zachowania. Jest to szczególnie użyteczne w uczeniu osób dorosłych.

Czy etyczny biznes jest opłacalny?

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Zarządzanie
Etyczny biznes czy etyczna sprzedaż brzmią dla niektórych jak oksymoron. Środowisko biznesowe warunkuje dążenie do przewagi konkurencyjnej i  maksymalizacji zysków, wyznaczanie ambitnych celów i planów sprzedażowych. Choć wartości często pojawiają się w misjach wielu organizacji, to nie...

Doradca klienta, czyli kto?

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Elżbieta Sawczyn || Badania potwierdzają, a i z praktyki to wynika, że jednym z głównych wyznaczników, którym powinni się kierować zarządzający firm usługowych, kadra wyższego i średniego szczebla oraz przede wszystkim sami doradcy, jest budowanie trwałych relacji z klientem i jego lojalność. Praktyka jednak tego nie odzwierciedla, a w każdym razie – w niewielkim stopniu.

Raport z badania „Jak wyławiać najlepszych sprzedawców?”

Kategorie: Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Raporty z badań

Ankieta została zaadresowana do pracowników działów HR oraz menedżerów działów sprzedaży. Dostępna była na stronie internetowej Instytutu od września do listopada 2010. Analiza statystyczna została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych od 59 firm.

Strona 1 z 3123