International MBA Buckinghamshire New University w Polsce

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka, Zarządzanie

Wywiad || Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dr Lrraine Watkins-Mathys, Dziekanem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego, Mediów i Zarządzania w Buckinghamshire New University z Wielkiej Brytanii. Tematem nagrania jest m.in. prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu, w tym w szczególności programu International MBA.

Kształcenie Menedżerów a MBA - fenomen popularności MBA. Rozmowy IBD.

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Rozmowy IBD || Profesorowie Henryk Sterniczuk i Jan Nowak, czyli praktycy z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w zakresie kształcenia menedżerów, rozmawiają o tym, dlaczego studia MBA mając już ponadstuletnią historię, nadal cieszą się dużą popularnością.

ROZMOWY IBD. Ustawiczne kształcenie menedżerów

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Rozmowy IBD || Rozmowa profesorów Jana Nowaka i Wiktora Askanasa o tym, dlaczego ustawiczne kształcenie i dzielenie się wiedzą są dziś konieczne, także w zarządzaniu, a może przede wszystkim. Wiedza w biznesie na czas nie zaktualizowana nie tylko staje się bezużyteczna, ale…

Seminarium IBD 10 marca 2016

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Z wykładem wprowadzającym do tematu dyskusji „Między integracją a dezintegracją: kryzys, który uzdrawia, czy walka o przetrwanie UE?” wystąpił dr Bartłomiej E. Nowak. Unia Europejska boryka się z kryzysem systemu Schengen, potencjalnym Brexitem, Grexitem i konfliktami w swoim wschodnim i południowym sąsiedztwie.

Seminarium IBD 27 listopada 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Podczas seminarium z cyklu „Polska transformacja a nowe wyzwania”, które odbyło się 27 listopada 2015 roku, uczestnicy dyskutowali m.in. o rozwoju gospodarczym, uprzemysłowieniu i skoku cywilizacyjnym Polski w XIX, reformach agrarnych, odmiennych ścieżkach rozwoju Królestwa Polskiego i Rosji.

Seminarium IBD 18 grudnia 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Rozwój gospodarczy II RP: analiza porównawcza – tak brzmiał tytuł grudniowego seminarium. Z wykładem wprowadzającym do dyskusji wystąpiła prof. Cecylia Leszczyńska. Piśmiennictwo dotyczące rozwoju gospodarczego Polski w 20-leciu międzywojennym jest sprzeczne w ocenie tego okresu.

Seminarium IBD 22 października 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Ósme Seminarium IBD z cyklu „Polska transformacja a nowe wyzwania” było poświęcone problematyce energetycznej kraju. Wykład wprowadzający wygłosił Rafał Zasuń, ekspert ds. energetyki, współtwórca portalu „Wysokie napięcie.pl”.

Seminarium IBD 28 maja 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || W cyklu Seminarium IBD „Polska transformacja a nowe wyzwania” 28 maja br. w ośrodku szkoleniowym „Sienna Training Centre” w Warszawie odbyła się dyskusja o prowzrostowej polityce fiskalnej i pieniężnej. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Andrzej Sopoćko.

Seminarium IBD 23 kwietnia 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Kwietniowe seminarium było kontynuacją dyskusji wokół tematu prezentacji dr. Macieja Bukowskiego „Przemysł na peryferiach”. Ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla miejsca Polski w globalnej gospodarce w nadchodzących dziesięcioleciach.

Seminarium IBD 19 marca 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD ||  Dyskusja „Polska transformacja a nowe wyzwania” odbyła się 19 marca 2015 roku, a wykład wprowadzający pt. „Przemysł na peryferiach – czyli o trzeciej fali polskiej industrializacji” wygłosił dr Maciej Bukowski.