Źródła dofinansowania studiów MBA i studiów podyplomowych

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

W obecnej perspektywie finansowej istnieją 3 potencjalne możliwości ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych, w tym także studiów MBA: 1) środki dostępne w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, 2) środki dostępne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 3) dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.

A Ty dbasz o swoje dane osobowe?

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Klejne || Każdy człowiek ma prawo do kontrolowania przepływu informacji, które dotyczą bezpośrednio jego osoby. Każdy chce się cieszyć szeroko rozumianą wolnością osobistą, właściwymi więziami społecznymi oraz akceptacją społeczną. Współczesne, niezwykle dynamicznie rozwijające się techniki informatyczne dają możliwość swobodnego manipulowania danymi osobowymi, jak również niekontrolowane ich przekazywanie, głęboko naruszając prywatność i bezpieczeństwo danej jednostki.

Atrakcyjna firma to poukładana firma

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Dagmara Kałdunek || Celem Dobrych Praktyk jest przede wszystkim uatrakcyjnienie na rynku kapitałowym spółek notowanych na giełdzie. Nie da się ukryć, że jest to bardzo istotne narzędzie w podnoszeniu konkurencyjności na rynku. Celem pomysłodawców było stworzenie zbioru zasad, które przyczynią się do większej przejrzystości spółek, poprawie komunikacji i relacji pomiędzy firmami.

Dobre chęci nie wystarczą

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Magdalena Bednarz || NewConnect, czyli rynek alternatywny GPW, to pas startowy dla innowacyjnych firm w fazie dynamicznego rozwoju, które wciąż poszukują milionowych nakładów kapitału inwestorów. Alternatywny rynek NewConnect stawia niezbyt wygórowane wymagania formalne, w zamian oferując niskie koszty debiutu i notowań oraz łatwą promocję wizerunku firmy.

Faktoring. A co na to prawo?

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Dagmara Kałdunek || Wszystkie firmy faktoringowe, jako instytucje finansowe, muszą przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących tego typu przedsiębiorstw. Są na nie nakładane zarówno prawa jak i obowiązki. Ponieważ umowy faktoringowe, podobnie jak forfaiting oraz franchising, należą do umów nienazwanych.

W którą stronę zmierza polski system finansowy?

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

dr Aneta Hryckiewicz || Od początku lat 90. Polska, podobnie jak pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej musiała zmierzyć się z budową systemu finansowego niemal od początku. Pomimo wielu udanych reform, wspierających rozwój infrastruktury finansowej potrzebnej do funkcjonowania gospodarki rynkowej, przez wiele lat polski system finansowy opierał się na sektorze bankowym. Instytucje bankowe, w większości kontrolowane przez banki zagraniczne, wspierały rozwój polskiej gospodarki poprzez finansowanie nowych inwestycji.

Świat bez kultury, czyli kilka uwag o roli kulturowo-społecznego kontekstu we współczesnej ekonomii

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Bartosz Scheuer || Krytycy współczesnej ekonomii niezmiernie często wskazują, że, będąc nauką społeczną, ekonomia prawie całkowicie ignoruje społeczno-kulturowy kontekst działań jednostkowych. Autorami tej krytyki bywają zazwyczaj przedstawiciele innych nauk, ale także sami ekonomiści, a głównym przedmiotem ich obaw jest fakt, iż brak odniesień do tegoż kontekstu czyni ekonomię „mało wrażliwą” na kwestie, które z kolei mają priorytetowe znaczenie, choćby dla socjologów.

Nowe obowiązki rad nadzorczych

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Zbigniew Telega || Znowelizowane ustawy – o rachunkowości, w listopadzie 2008 r. i o biegłych rewidentach i ich samorządzie, w maju 2009 r. – nakładają na członków rad nadzorczych nowe, trudniejsze obowiązki. Celem zmian jest ograniczenie źródeł konfliktów między interesami akcjonariuszy i członków rad nadzorczych oraz efektywniejsza kontrola tzw. jednostek zainteresowania publicznego, a w szczególności spółek giełdowych.

Czy podpis musi być "czytelny"?!

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo

Małgorzata Sudoł || Wiele emocji budzi – nie tylko wśród prawników – kwestia składania „czytelnego” bądź „nieczytelnego” podpisu. Jak obrazowo opisał to ostatnio pewien korespondent forum internetowego (temat dotyczył pracy Poczty Polskiej): „pani nawet nie spojrzy przez okienko, długo, starannie, powoli szuka listu, „dowód” powie i potem „podpis czytelny” powie i z westchnieniem wyda kopertę”. No właśnie. Podpis czytelny. Usłyszawszy żądanie złożenia takiego podpisu oddaję z uśmiechem dokument żądającemu i mówię, aby podpisał się za mnie. Ja mam bowiem podpis nieczytelny. Mogę – ale nie tego dotyczy, jak słyszę, prośba – napisać moje imię i nazwisko, nie będzie to jednak mój podpis…

Czy drobny przedsiębiorca może mieć do czynienia z wywiadem skarbowym

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Krzysztof Biernacki ||  Szeroki zakres kontroli skarbowej, która określona została w art. 1 UoKS1 jako dążenie do ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, determinuje szereg różnych form działań podejmowanych przez organy kontroli skarbowej.