Rynek pracy w 2024. Przewidywania i oczekiwania

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
W nadchodzącym roku najprawdopodobniej utrzymają się trendy, które zaznaczyły się na rynku pracy w 2023. Jednak ostatnie lata pokazały, że żyjemy w coraz bardziej niestabilnym świecie. To oznacza, że wszelkie prognozy w takich warunkach należy jednak traktować w kategoriach względnych i...

Gry symulacyjne – fenomen popularności w szkoleniach biznesowych

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Gry symulacyjne zaistniały w świecie biznesu w 1955 roku. Są więc stosunkowo młodych narzędziem dydaktycznym. Mimo to obecnie są wyjątkowo popularnym komponentem szkoleń, właściwie w każdym środowisku branżowym. Skąd bierze się fenomen symulacji?

Mentoring w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Artykuł Miry Dziedzic-Hanc o mentoringu w biznesie, który odgrywa coraz większą rolę. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że ta metoda rozwoju pracowników jest jedną ze skuteczniejszych, zwłaszcza w trudnych czasach, pełnych zawirowań, niepewności, nieoczekiwanych zmian.

Audyt kompetencji sprzedażowych

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Artykuł Włodzimierza K. Buśkiewicza na temat audytu kompetencji sprzedażowych. Na wyniki działu sprzedaży niewątpliwie decydujący wpływ mają kompetencje sprzedażowe jego pracowników i menedżerów. Ważne jest zatem wiedzieć, po pierwsze, jakie te kompetencje mają być. A po drugie, wiedzieć, czy są one w dostatecznym stopniu reprezentowane w siłach sprzedaży. Audyt kompetencji sprzedażowych pozwala w zobiektywizowany i precyzyjny sposób odpowiedzieć na powyższe pytania.

Feedback 360 dla pracowników

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Wywiad z Włodzimierzem K. Buśkiewiczem, Prezesem Zarządu IBD Business School Ocena pracowników metodą 360 stopni na dobre weszła do praktyki działów HR. Jest sprawdzonym narzędziem rozwojowym dla pracowników. A co najważniejsze – uzyskania przez nich pełnej i wieloźródłowej informacji...

Talenty w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
W zarządzaniu talentami w organizacji ważne jest, aby umieć czerpać z nich zarówno w bieżącej, codziennej działalności, jak i przede wszystkim umieć przewidzieć i zaplanować ich rolę i znaczenie w dłuższej perspektywie. A ściślej, opierając się na założeniach strategicznych. Jest...

Nie wrzucajmy na głęboką wodę!

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Menedżer, który był specjalistą Częstą praktyką w biznesie jest wyławianie dobrego specjalisty z grupy pracowników i powołanie go na funkcję menedżerską. Sprawdzanie „w boju” to mocno wdrukowana w wiele kultur organizacyjnych zasada budowania/ hartowania kadry zarządzającej. To tak...

Etyka w pracy mentora

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Działania mentora muszą przebiegać w oparciu o najwyższe standardy etyczne – ten fakt nie podlega żadnym wątpliwościom. Gdy jednak chcemy wskazać konkretne zasady, jakimi powinna kierować się osoba pełniąca tę funkcję, napotykamy na trudności. Istniejące kodeksy etyczne traktują bowiem...

Czy Assessment Center można przeprowadzić zdalnie?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Ostatnio zwracają się do mnie klienci i konsultanci z pytaniem, czy da się przeprowadzić sesje Assessment Center zdalnie? Odpowiedź jest prosta – tak! Świat zmienia się na naszych oczach i nie jest to nic nowego, tak było i tak będzie, a my musimy wspólnie dostosowywać się do tych zmian....

Style twórczego myślenia

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Prowadząc warsztaty pt. „Inwentyka – jak wymyślać sprawniej” zadaję uczestnikom pytania, które mają na celu odtworzenie ich osobistego sposobu myślenia przy rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych idei. Pojawiają się różne metafory opisujące w jaki sposób dokonujemy operacji umysłowych...