Nie wrzucajmy na głęboką wodę!

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Częstą praktyką w biznesie jest wyławianie dobrego specjalisty z grupy pracowników i powołanie go na funkcję menedżerską. Sprawdzanie „w boju” to mocno wdrukowana w wiele kultur organizacyjnych zasada budowania/ hartowania kadry zarządzającej. To tak jakby sprawnemu narciarzowi, który...

Etyka w pracy mentora

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Działania mentora muszą przebiegać w oparciu o najwyższe standardy etyczne – ten fakt nie podlega żadnym wątpliwościom. Gdy jednak chcemy wskazać konkretne zasady, jakimi powinna kierować się osoba pełniąca tę funkcję, napotykamy na trudności. Istniejące kodeksy etyczne traktują bowiem...

Czy Assessment Center można przeprowadzić zdalnie?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Ostatnio zwracają się do mnie klienci i konsultanci z pytaniem, czy da się przeprowadzić sesje Assessment Center zdalnie? Odpowiedź jest prosta – tak! Świat zmienia się na naszych oczach i nie jest to nic nowego, tak było i tak będzie, a my musimy wspólnie dostosowywać się do tych zmian....

Style twórczego myślenia

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Prowadząc warsztaty pt. „Inwentyka – jak wymyślać sprawniej” zadaję uczestnikom pytania, które mają na celu odtworzenie ich osobistego sposobu myślenia przy rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych idei. Pojawiają się różne metafory opisujące w jaki sposób dokonujemy operacji umysłowych...

Najprostszy sposób by zadziwiać klientów i zaskakiwać konkurencję

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
„Znakiem rozpoznawczym twórczego przedsięwzięcia będzie dla mnie takie działanie, którego wynikiem jest skuteczne zdziwienie”. Jerome S. Bruner   Co by się stało, gdyby nagle Twoi pracownicy lub zespół, którym kierujesz stali się dwa razy bardziej kreatywni? A może trzy albo...

Rola trenera biznesu w budowaniu warsztatu specjalisty

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Rola trenera biznesu - na czym polega Trenerzy biznesu – w zależności od specjalizacji – uczą konkretnych kwalifikacji zawodowych, np. sprzedażowych, marketingowych, finansowych itp. Gdy jednak mają nauczyć tzw. miękkich umiejętności i kompetencji, wówczas chcąc nie chcąc muszą odnosić...

Standardy studiów MBA. Czy są przestrzegane w Polsce?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Standardy studiów MBA (Master of Business Administration)  tworzą – oraz kontrolują ich przestrzeganie – organizacje, instytucje, organy rządowe (lub desygnowane przez nie agencje pozarządowe) odpowiedzialne za jakość edukacji w danej dziedzinie lub w całym szkolnictwie wyższym. Najwyższym „certyfikatem jakościowym” w kształceniu MBA jest posiadanie tzw. potrójnej korony akredytacyjnej (tripple-crown accreditation), czyli wszystkich trzech akredytacji: AMBA, EQUIS i AACSB. W świecie jest tylko 90 (wg danych z sierpnia 2018) uczelni i szkół biznesu cieszących się „potrójną koroną” – w Polsce są tylko dwie.

Kariera po MBA

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie
Kariera po MBA – na co zwracać uwagę przy wyborze studiów Dyplom ukończenia studiów MBA nie jest celem samym w sobie. To jedynie środek do pomyślnego rozwoju kariery w zarządzaniu. Każdy kandydat na studia MBA powinien zatem postawić sobie wyraźne cele zawodowe. Jak chcę rozwijać swoją...

Szkolenia menedżerskie. Polski rynek pracy w 2018

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Co charakteryzuje polski rynek pracy na początku 2018 roku i jakie będą wymagania i oczekiwania pracodawców odnośnie do przygotowania zawodowego pracowników? Na jakie kwalifikacje, kompetencje i umiejętności będzie szczególne zapotrzebowanie?

Uczenie się przez całe życie, czyli krótko o powstającym Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Uczenie się przez całe życie, kształcenie ustawiczne, zdobywanie nowych kwalifikacji i podnoszenie już posiadanych to coraz bardziej stała konieczność, a nie ewentualność czy wybór. Pozostając przy tradycyjnej drodze zdobywania wykształcenia i kończąc ją na uzyskaniu zawodowych kwalifikacji,...