Relacja filmowa z V Spotkania Eksperckiego. Firma szkoleniowa – dostawca usług czy partner w biznesie

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka, Zarządzanie

Podczas V Spotkania Eksperckiego zostały zaprezentowane wyniki internetowego badania ankietowego na temat współpracy z firmami szkoleniowymi. Czas badania: od połowy października do 18 grudnia 2009 roku; ankieta w tym czasie była dostępna na stronie Instytutu, magazynu „Personel i Zarządzanie” oraz była wysyłana do użytkowników serwisu HRNews.

 [ssba]