Relacja filmowa z VII Spotkania Eksperckiego. Skuteczność modeli kompetencyjnych

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

VII Spotkanie Eksperckie było poświęcone prezentacji wyników internetowego badania ankietowego na temat skuteczności modeli kompetencyjnych.  O wypełnienie ankiety zostali poproszeni pracownicy działów HR. Podczas spotkania, po przedstawieniu wyników, odbyła się m.in. dyskusja w gronie specjalistów-praktyków i ekspertów.

 
[ssba]