Najbliższe szkolenia dla działów HR. Sprawdź terminy

Zarządzanie kapitałem ludzkim to jeden z głównych funkcjonalnych obszarów w każdej firmie. Kwalifikacje, kompetencje społeczne, motywacja pracowników mają bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe firmy. A to oznacza, że szkolenia i rozwój pracowników nie mogą nosić charakteru akcyjnego, lecz być organizowane na podstawie dobrze opracowanego, realistycznego planu, uzgodnionego z każdym działem. Środki przeznaczane przez organizacje na rozwój pracowników muszą być bowiem wydatkowane w sposób przemyślany i z dbałością o zwrot z inwestycji. A szkolenia dla działów HR – w szczególności, gdyż to pracownicy tych działów odpowiadają za poziom przygotowania i kwalifikacji całej kadry w firmie.

Szkolenia dla działów HR to przede wszystkim praktyczna użyteczność

Szkolenia dla działów HR, organizowane przez IBD Business School są cenione na rynku szkoleniowym przede wszystkim dlatego, że uczą praktycznych umiejętności zarówno HR Business Partnerów, asesorów AC/DC, jak i menedżerów odpowiedzialnych za budowę ścieżek karier czy wdrażanie systemu wynagrodzeń. Przygotowujemy do zawodu tak, aby absolwenci naszych szkoleń czuli, że są dobrymi specjalistami, a zdobyta wiedza realnie pomoże im w rozwoju indywidualnych karier zawodowych.

szkolenia dla działow HRMarcowe szkolenia dla działów HR. Programy certyfikowane

Zobacz dokładne terminy, miejsce zajęć, nazwiska prowadzących trenerów i wypełnij formularz zgłoszeniowy online:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

 

Zobacz także: pełny kalendarz szkoleń

Szczegółowe informacje:

Dział Programów Otwartych
(22) 768 20 22, 695 330 033
szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Powrót...