Studia MBA FAQ

Executive MBA

Często zadawane pytania
Dla kogo jest ten program przeznaczony?

Program Executive MBA przeznaczony jest dla średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów firm  rodzinnych. Jest to program dla osób z wykształceniem wyższym (min. licencjat), posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu.

Jakie są korzyści z ukończenia studiów Executive MBA?

Korzyści są zarówno dla absolwenta, jak i jego organizacji. Uzyskanie dyplomu MBA daje możliwość przyspieszenia rozwoju kariery absolwenta lub może stać się głównym czynnikiem sukcesu w biznesie. Ukończenie studiów Executive MBA może przyspieszyć rozwój aktualnej kariery lub pomóc w rozpoczęciu nowej. Ze względu na duży nacisk położony na rozwój personalny i kompetencji menedżerskich oraz przywódczych, absolwenci programu MBA stają się efektywniejszymi menedżerami lub właścicielami firm. Są w stanie silniej wpływać na innych i motywować ich do realizacji wizji firmy lub przedsięwzięcia. Ważnym atutem Executive MBA jest to, że studia na takim poziomie pozwalają uczestnikom na budowanie cennych kontaktów i sieci. Ponadto uczestnicy programu dzielą się ze sobą wiedzą, pomysłami i doświadczeniem. Z kolei pracodawcy absolwentów EMBA zyskują bardziej wnikliwych i efektywniejszych menedżerów, zdolnych do wprowadzania w organizacji najlepszych praktyk biznesowych i innowacji.

Jakie są atuty/wyróżniki programu studiów Executive MBA?

Curriculum tego programu oparte jest na światowym standardzie MBA, ale mocno osadzone w realiach polskich, maksymalnie dostosowane do potrzeb polskich firm, w tym także małych i średnich. Nasza kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych praktyków biznesu w Polsce i wykładowców o międzynarodowej renomie. Tak zróżnicowana kadra zapewnia relewantność kontekstu i treści, ale zarazem rozszerza pole widzenia z perspektywy globalnej i przy wykorzystaniu najlepszych praktyk międzynarodowych. Rozbudowany moduł rozwoju miękkich kompetencji menedżerskich oraz zdolności przywódczych daje możliwość zdobycia, poza dyplomem EMBA, międzynarodowego certyfikatu HPL. Długoletnie doświadczenie i wypracowanie w IBD unikalnych narzędzi do diagnozowania, oceny i rozwoju kompetencji menedżerów powoduje, że program rozwoju „umiejętności miękkich” jest bardzo mocnym atutem tego MBA.

Modułowy charakter programu pozwala na łączenie zajęć w kilkudniowe sesje dydaktyczne, odbywające się raz na miesiąc. W procesie dydaktycznym stosujemy innowacje. Między innymi niektóre moduły są współprowadzone przez ekspertów obszarów akademickich i praktyków biznesu. Szeroko wykorzystujemy nowoczesne i angażujące metody nauczania, takie jak grywalizacja i ABIs oraz coaching grupowy.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać przyjętym?

Od kandydatów do programu wymagane jest wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterium) oraz co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku wymagającym podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto kandydaci muszą zademonstrować w aplikacji zgodność celów rozwoju swojej kariery z korzyściami kształcenia na poziomie MBA i przedstawić pozytywne referencje. Dodatkowym kryterium oceniającym kandydata będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć studia Executive MBA?

Czas trwania programu, łącznie z ukończeniem projektu dyplomowego, wynosi 24 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli w czasie trwania programu student będzie miał zwiększone obowiązki służbowe lub rodzinne, może zrobić przerwę i później dołączyć do kolejnej edycji programu. Wymogiem jest jednak ukończenie wszystkich modułów oraz obrona projektu dyplomowego w ciągu 4 lat od momentu rozpoczęcia programu.

Ile czasu przeciętnie trzeba poświęcić na naukę?

Chociaż jest to sprawa indywidualna, można podać przybliżone obciążenie pracą każdego studenta. Program wymaga ok. 500 godz. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Tę liczbę należy pomnożyć przez 3, aby otrzymać orientacyjną liczbę godzin potrzebnych na studiowanie, przygotowanie do egzaminów i wykonanie wszystkich prac grupowych i indywidualnych w trakcie trwania programu.

Czy praca magisterska jest wymagana?

Nie, praca magisterska jako taka nie jest wymagana. Zastępuje ją doradczy projekt dyplomowy. Studenci, pracując w grupach, przygotowują projekty doradcze pod kierunkiem promotora wyznaczonego przez IBD. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przygotowania projektów indywidualnych.

Kto przyznaje dyplom Executive MBA?

Dyplom Executive MBA jest przyznawany przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Dzięki współpracy IBD z kilkoma uniwersytetami i szkołami biznesu na Zachodzie, dyplom ten certyfikuje światowe standardy jakościowe w kształceniu MBA. Równolegle do dyplomu EMBA, studenci, którzy spełnią dodatkowe warunki, otrzymają certyfikat High Performance Leadership, walidowany przez International Education Society (IES).

Czy program jest prowadzony w języku polskim?

Tak, wszystkie moduły i zajęcia dodatkowe są prowadzone w całości w języku polskim. W przypadku wystąpienia zagranicznych mówców lub trenerów prowadzących warsztaty zapewnione będzie tłumaczenie.

Czy program obejmuje wyjazd zagraniczny?

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w opcjonalnym wyjeździe zagranicznym. W zależności od stopnia zainteresowania ze strony studentów, IBD zorganizuje jeden wyjazd w trakcie trwania programu do kraju leżącego w atrakcyjnym regionie świata (Daleki Wschód, Ameryka Południowa). W trakcie tygodniowego pobytu za granicą odbywać się będą seminaria, spotkania z lokalnym biznesem oraz wizyty w firmach.

Ile wynosi czesne i co ono obejmuje?

Przy jednorazowej wpłacie na początku programu czesne wynosi 35 000 PLN. Przy płatności czesnego w czterech ratach całkowity koszt wynosi 37 000 PLN. Czesne pokrywa koszty wykładów i innych zajęć, coaching, mentoring, materiały do nauki, (podręczniki, case’y itd.). Czesne nie pokrywa kosztów opcjonalnego wyjazdu zagranicznego oraz opłaty za złożenie aplikacji na studia Executive MBA (300 PLN).

Kim są wykładowcy i jaką filozofią nauczania się kierują?

Wykładowcy poszczególnych modułów są renomowanymi ekspertami w swoich dziedzinach z dużym doświadczeniem praktycznym. Część z naszych wykładowców ma wieloletnie doświadczenie w pracy na uniwersytetach zagranicznych lub w organizacjach międzynarodowych. Są wśród nich także praktycy oraz konsultanci zarządzania. Nasi wykładowcy zostali wybrani ze względu na ich wysokie kwalifikacje w prowadzeniu dynamicznego procesu dostarczania wiedzy oraz zdolności atrakcyjnego i praktycznego sposobu przekazywania materiału dydaktycznego. Ich filozofią jest odpowiednie łącznie teorii z praktyką. Niektóre moduły będą współprowadzone przez nauczycieli akademickich i praktyków zarządzania.

Jak często odbywają się zajęcia dydaktyczne? Ile trwają?

Comiesięczne zajęcia w trybie online rozpoczynają się zwykle w czwartek po południu i trwają do niedzieli w południe. W trakcie trwania programu uczestnicy będą musieli przebywać na kampusie przez ok. 60 dni, w tym – przez ok. 30 dni roboczych.