Gwarancja jakości

Najlepsze w Polsce studia MBA

IBD Business School posiada wewnętrzne procesy i struktury organizacyjne, które sprzyjają tworzeniu, utrzymywaniu i poprawie jakości programów MBA. IBD szczyci się długoletnią tradycją w projektowaniu i oferowaniu szkoleń i usług skierowanych do wyższych kadr. Między innymi dzięki współpracy z zagranicznymi i polskimi uniwersytetami i szkołami biznesu, studia MBA oferowane przez IBD są nie tylko konkurencyjne, ale i przewyższają pod względem jakości poziom wielu innych programów MBA dostępnych w Polsce. Wysoka jakość studiów MBA to dla nas stały priorytet.

 

 • Studia MBA prowadzimy zgodnie z międzynarodowymi, zwłaszcza brytyjskimi, standardami jakości

Połączenie naszej kontroli jakości (udokumentowanej standardem ISO-9001:2009) ze standardami kształcenia u naszych partnerów, takich jak szkoła Uniwersytet SWPS,  Buckinghamshire New University, University of New Brunswick i Noble Manhattan Coaching, pozwala nam oferować wysokiej jakości programy MBA oparte na międzynarodowych standardach edukacyjnych.

 

 • Przekraczamy oczekiwania naszych studentów

Nasz system gwarancji jakości został stworzony z zamiarem spełniania, a nawet przekraczania oczekiwań studentów. Chcemy wiedzieć, jak studenci oceniają nasze curriculum, jakie doświadczenie zdobywają podczas nauki w ramach programu i jakie mają zdanie o pomocy, której nasz personel im udzielił. Dlatego każdy student będzie miał szansę na ewaluację każdej części programu. Naszym celem jest uzyskanie pozytywnej lub bardzo pozytywnej oceny wśród co najmniej 90% studentów i absolwentów programu.

 

 • Podwyższamy poprzeczkę jakościową dla wszystkich studiów MBA w Polsce

Bazując na naszym ponad 30-letnim doświadczeniu na polskim rynku w dziedzinie executive development i naszej współpracy z partnerami zagranicznymi, mającymi wieloletnie doświadczenie i osiągnięcia w kształceniu MBA, aspirujemy do pozycji jednej z czołowych szkół biznesu w kraju. Poprzez adaptację najnowszej wiedzy w dziedzinie zarządzania i najlepszych metod kształcenia menedżerów z najwyżej rozwiniętych krajów świata oraz wewnętrzne procesy innowacyjne, jesteśmy w stanie przyczynić się do podwyższenia ogólnych standardów kształcenia MBA w Polsce.

Wyżej określone standardy i cele jakości będę nadzorowane przez trzy komisje IBD, działające na szczeblu Rady Nadzorczej oraz w ramach struktury studiów MBA.

 
Komisja Kontroli Akademickiej

Stała komisja przy Radzie Nadzorczej IBD działa pod przewodnictwem profesora N. Bulenta Gultekina z Wharton School of Business na Uniwersytecie w Pensylwanii w USA, członka Rady Nadzorczej IBD. Komisja ta bada jakość programów akademickich z punktu widzenia międzynarodowych standardów edukacji biznesowej i analizuje ich wyniki pod kątem strategii i pozycjonowania IBD na rynku.

 

 

Komisja Etyki i Społecznej Odpowiedzialności

Stała komisja przy Radzie Nadzorczej IBD działa pod przewodnictwem Miry Dziedzic-Hanc, Wiceprezesa IBD Business School.

Komisja jest odpowiedzialna za przestrzeganie standardów etycznych we wszystkich działaniach podejmowanych przez IBD w stosunku do jego pracowników, studentów, klientów, społeczności zawodowej i ogółu społeczeństwa. Odpowiada również za aktywne tworzenie programów dla IBD w zakresie odpowiedzialności społecznej, polityki i postępowania etycznego. Jej mandat obejmuje rozwój i utrzymanie struktury, procesów i procedur oceny i monitorowania etycznych aspektów działalności IBD. Dotyczy to w szczególności metod badawczych i procesów dydaktycznych stosowanych przez studentów i wykładowców w różnych działaniach związanych z komunikacją, wynikami nauczania i procesem badawczym.

 

Rada Naukowa

Przewodniczącym Rady Naukowej jest dr Henryk Sterniczuk, profesor na Uniwersytecie Nowego Brunszwiku w Saint John w Kanadzie.

Rada odpowiada przed Komisją Kontroli Akademickiej Rady Nadzorczej IBD Business School. Łączy role odgrywane przez Radę Wydziału i Senatu w tradycyjnych uniwersytetach.

Rada jest odpowiedzialna za nadawanie tytułów i dyplomów oraz za ogólną politykę akademicką IBD Business School w odniesieniu do wszystkich spraw akademickich. Rada koncentruje się na następujących kwestiach:

 • Strategia i kultura akademicka
 • Zapewnienie i poprawa jakości oraz standardów akademickich
 • Nadawanie tytułów i wydawanie dyplomów
 • Sprawy studenckie
 • Sprawozdawczość i nadzór akademicki

 

Rada Doradcza MBA

Rada Doradcza MBA składa się z lokalnych i międzynarodowych liderów biznesu, a jej rolą jest doradzanie Szkole w zakresie programów MBA i wspieranie stałego rozwoju jakości i reputacji IBD. Członkowie Rady hojnie dzielą się wiedzę i swoimi doświadczeniami w dostosowywaniu zawartości programu i metod nauczania do potrzeb pracodawców i międzynarodowych standardów jakości. Rada tworzy również sieci networkingowe i wspiera metody uczenia się studentów oparte na doświadczeniach praktykujących menedżerów.

W skład Rady wchodzą:

 • Mayank (Mike) Ashar, CEO, Cairn India Ltd., Indie
 • Dr Wiktor Askanas, emerytowany profesor Uniwersytetu Nowego Brunszwiku oraz sędzia Canadian Competition Tribunal, Kanada
 • Dr Robert Austin, Prodziekan ds. Programów MBA i profesor w Copenhagen Business School, Dania
 • Krzysztof Borusowski, Prezes firmy BEST, Gdynia
 • Włodzimierz K. Buśkiewicz, Prezes IBD Business School, Warszawa
 • Dr John Chalykoff, Dziekan John F. Welch College of Business, Sacred Heart University, USA
 • Artur Czynczyk, Dyrektor Personalny, Członek Zarządu, BUDIMEX, Warszawa
 • Dr Martin Lockett, Dziekan ds. Rozwoju Akademickiego w szkole Ashridge, Wielka Brytania