Psychologiczny pomiar. Testy w biznesie – skuteczna metoda selekcji czy marketingowa propaganda?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM
Urszula Brzezińska

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, nr 6/2011 

 

Działy HR podczas rekrutacji i alokacji pracowników, planowania ścieżek kariery, awansowania czy działań rozwojowych muszą korzystać z odpowiednich narzędzi, aby ich decyzje personalne były trafne.

Czy możliwy jest rzetelny pomiar kompetencji pracowników przy zastosowaniu narzędzi psychologicznych? Jaka jest perspektywa naukowców tworzących testy, a jaka praktyków wykorzystujących je w codziennej pracy?

 

D o  p o b r a n i a:

Psychologiczny_pomiar

[ssba]