Wyznaczanie celów rozwojowych krok po kroku

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Cele w coachingu – jak je określać i dlaczego są ważne w biznesie

Niezwykle istotną kwestią w procesach coachingowych jest doprecyzowanie celu, nad którym będą pracować klienci. Ustalenie tematu i celu (zarówno procesu coachingowego, jak również długoterminowego) zgodnie ze sztuką coachingu z pewnością przyniesie zamierzone rezultaty. Coach jako partner w tym procesie, zadając pytania, zmierza do skonkretyzowania tego, co klient chce osiągnąć. Wyznaczając cele w coachingu warto pamiętać o podstawowych zasadach, czy w pracy coacha, czy też przy samodzielnym wyznaczaniu celów.

Po pierwsze: Cel musi być konkretny

Im więcej słów używamy do opisania tego, co chcemy osiągnąć, tym mniej zdajemy sobie sprawę, nad czym chcemy pracować tu i teraz. Cel powinien nieść za sobą konkretny przekaz, nie pozostawiający przestrzeni na dowolność interpretacji.

To, co jest równie ważne, to niewątpliwie kwestia ustalenia celu długoterminowego. Jest to niezbędne, by zdać sobie sprawę, gdzie widzimy siebie za jakiś czas. Dzięki temu łatwiej będzie pracować nad pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji celu długo-terminowego. Na przykład, jeśli chcielibyśmy, by w ciągu roku opanować znajomość języka obcego na określonym poziomie, to jakie działania w ciągu najbliższego tygodnia musimy podjąć, by zbliżyć się do zrealizowania naszych zamiarów? Gerard O’Donovan – założyciel szkoły Noble Manhattan Coaching, niekwestionowany mistrz w branży coachingowej zawsze podkreśla wagę zwizualizowania sobie momentu, w którym cel zostaje osiągnięty i dopiero po tym zastanowić się nad doprecyzowaniem celu na sesję coachingową oraz nad pierwszym krokiem do jego osiągnięcia. Po wyobrażeniu sobie stanu, w którym osiągamy to, co chcemy, nasza motywacja przechodzi na wyższy poziom.

Po drugie: Cel musi być mierzalny

Jeśli określamy cel, do którego dążymy, warto zadać sobie pytanie: „Po czym poznam, że cel zostanie osiągnięty?” Dzięki temu nasz cel staje się coraz bardziej konkretny i zrozumiały. Mamy dodatkowo możliwość przyjrzenia się sprawdzalności jego realizacji.

Po trzecie: Cel musi być atrakcyjny

Sformułowanie celu powinno nieść za sobą pozytywny przekaz. Co to oznacza? Otóż, możemy powiedzieć, że nie chcemy być osobami, które wszystko odkładają na później w środowisku pracy. Możemy też powiedzieć, że chcemy pracować systematycznie. Który przykład brzmi lepiej? Ten, który brzmi pozytywnie.

Po czwarte: Cel musi być realny

Wyznaczając cele, powinniśmy najpierw zdać sobie sprawę z wagi naszych zasobów. Co już potrafimy robić, czego jeszcze nie oraz jak to się przekłada na realność naszego celu. Uświadomienie sobie zasobów pozwala również na budowanie pewności siebie. Podwyższa również samoocenę. Osoba zdająca sobie sprawę z tego, co już potrafi, szuka celów adekwatnych do swoich możliwości. Kolejny ważny aspekt to wyznaczenie celu zależnego tylko od siebie. Jeśli wynik naszej pracy nie jest zależny w 100 proc. od nas, ciężko jest liczyć na szczęśliwy zbieg okoliczności. Pracujemy zatem nad tym, na co mamy realny wpływ.

Po piąte: Cel musi być ambitny

Cel powinien być stosunkowo trudny do osiągnięcia, by za realizacją stał rzeczywisty wysiłek, jaki trzeba w niego włożyć, nie zapominając o tym, by wciąż pozostawał realny do osiągnięcia

Po szóste: Cel musi być osadzony w czasie

Planując pierwszy krok do osiągnięcia celu, jak również celu długoterminowego należy zawsze osadzić go w czasie i zapisać. Staje się to pewnego rodzaju zobowiązaniem względem samego siebie do realizacji poszczególnych działań, a nie tylko ich zaplanowania.

Wyznaczanie celów w coachingu, opierając się na powyższe założenia, niewątpliwie przybliża nas do realizacji naszych największych marzeń. Z pozoru może wydawać się to stosunkowo łatwe, jednak warto się zastanowić, jak często zadajemy sobie pytanie: „Co chcę osiągnąć, jak, kiedy?” Odpowiedź na nie znajdziemy właśnie w pokonaniu trudności, związanej z  wyznaczaniem celów.

Agnieszka Ausfeld
Business Development Manager
IBD Business School

Źródło: DOLCEVITA, nr 27, 2016

Zobacz szkolenia:  Business Building Day (BBD), Quantum Goal Achievement (QGA) 

Do pobrania: Wyznaczanie celów rozwojowych Artykuł w Dolcevita

Słowa kluczowe: certyfikat coachingowy, studia z coachingu, kursy coachingu

[ssba]