Rada Programowa IBD Business School

 

Rada opiniuje i zatwierdza wszystkie programy rozwojowe zgodnie z obowiązującymi w Szkole kryteriami jakości w zakresie:

  • opracowywania zawartości tematycznej oferowanych programów,
  • stosowania nowoczesnej metodyki kształcenia,
  • uwzględniania najwyższych światowych standardów edukacji biznesowej,
  • naboru i selekcji uczestników.

prof. Henryk Sterniczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School

prof. Grzegorz Jędrzejczak

Przewodniczący Komisji ds. Badań IBD Business School, członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School

Włodzimierz K. Buśkiewicz

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School

Mira Dziedzic

Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych IBD Business School, członkini Rady Programowej IBD Business School

dr Beatricze Andrzejewska

Dyrektor Programowy Centrów Eksperckich: Przywództwo oraz Szkoła Trenerów Biznesu IBD, członkini Rady Programowej IBD Business School

dr Anna Bugalska

Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Organizacyjnych, Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, członkini Rady Programowej IBD Business School

dr hab. Arkadiusz Kustra

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School

Aureliusz Leżeński

Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu Systemowego w IBD Business School, członek Rady Programowej IBD Business School

Elżbieta Mytych

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Strategia i Zarządzanie, członkini Rady Programowej IBD Business School

prof. Jan Nowak

Dyrektor Programów MBA, członek Rady Programowej IBD Business School

Gerard O'Donovan

Członek Rady Programowej IBD Business School, Dyrektor Zarządzający Noble Manhattan Coaching Ltd

Dariusz Opierowiec

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Sprzedaż i Marketing, członek Rady Programowej IBD Business School

Paweł Utracki

Business Development Manager Centrum Eksperckiego - Gry i Grywalizacja, członek Rady Programowej IBD Business School