Proces aplikacyjny

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim studentom wysokiego poziomu nauczania i zdobywania nowych doświadczeń wśród uzdolnionych i zmotywowanych kolegów i koleżanek, dlatego kryteria przyjęć do tego programu są rygorystyczne.

 

IBD Business School i Uniwersytet SWPS poszukują osób, które mają odpowiednie kompetencje profesjonalne oraz osobiste, osób, które charakteryzuje odpowiednie połączenie doświadczenia zawodowego i potencjału akademickiego. Bierze się także pod uwagę międzynarodowe i lingwistyczne doświadczenie potencjalnych studentów. Poniżej przedstawione są standardowe kwalifikacje i kryteria przyjęcia. Pragniemy podkreślić, że powinny one służyć jako wskazówki – każdy kandydat będzie rozpatrywany wedle swoich unikalnych doświadczeń i kompetencji.

 

 

Warunki przyjęcia:

  • dyplom licencjacki lub magisterium (wyższy certyfikat profesjonalny lub wyjątkowe doświadczenie menedżerskie może być uznane za odpowiednik dyplomu uniwersyteckiego)
  • minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym (lub 3 lata stażu plus GMAT)

 

Formularz aplikacyjny

Aby złożyć aplikację na studia Executive MBA, należy wysłać do IBD formularz aplikacyjny drogą pocztową, elektroniczną (na adres emba@ibd.pl) lub dostarczyć osobiście do naszego biura w Warszawie lub Serocku.

 

PDFmaly1 Formularz Aplikacyjny, Wiosna 2017

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Wszyscy aplikanci, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone, są zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim z osobami kierującymi programem IBD EMBA i wykładowcami. Spotkania z kandydatami z Polski odbywają się w Warszawie lub Serocku, a z osobami z zagranicy przez Skype’a. Celem rozmowy jest głębsze zapoznanie się z każdym kandydatem, rozpoznanie jego/ jej motywacji i kwalifikacji istotnych z punktu widzenia studiowania na poziomie Executive MBA. Ponadto, podczas rozmowy będzie oceniany poziom języka angielskiego każdego kandydata.

 

Znajomość języka angielskiego

Jeśli angielski nie jest Twoim pierwszym językiem, należy przedstawić wyniki jednego z następujących testów językowych: TOEFL IBT (wynik 100 +), IELTS (minimalny wynik 7), Pearson Test of English (PTE) Academic Test (minimalny wynik 60) lub Cambridge English: Advanced – CAE (poziom C1).

Twoje kompetencje w komunikacji werbalnej w języku angielskim będą oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W niektórych przypadkach (np. kiedy kandydat posługuje się językiem angielskim w codziennej pracy lub skończył studia wyższe w tym języku) nie będzie obowiązywała konieczność zdawania jednego z testów językowych podanych powyżej. W razie wątpliwości, czy test językowy będzie wymagany, prosimy o skontaktowanie się z nami przed zapisaniem się na test.

 

Graduate Management Admission Test (GMAT)

Jeśli masz mniej niż pięć lat wymaganego doświadczenia zawodowego, będziesz zobowiązany do zdania egzaminu GMAT. Jednakże, w niektórych przypadkach nawet jeśli kandydat spełnia wymóg pięcioletniego doświadczenia zawodowego, Dyrektor Programu może zażądać, aby kandydat przystąpił do testu GMAT. W razie wątpliwości, skontaktuj się z nami przed dokonaniem rezerwacji testu GMAT.

 

Dyplomy, certyfikaty, transcrips

Od kandydatów wymagane jest dołączenie do aplikacji odpowiednich dyplomów, certyfikatów i dokumentów zwanych transcripts. Kopie i skany są wystarczające na etapie zgłoszenia, szczególnie w przypadku gdy aplikacja jest wysyłana elektronicznie; dostarczenie oryginałów w późniejszym terminie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do programu. Dokumenty wydane w języku innym niż angielski i polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Listy referencyjne

Prosimy załączyć referencje od dwóch osób, używając formularza zamieszczonego poniżej. Referencje stanowią bardzo istotny element oceny kandydata, ponieważ pozwalają nam zrozumieć, jak inne osoby go postrzegają i jak oceniają jego wkład w działalność danej organizacji lub społeczności. Z dwojga wymaganych referencji przynajmniej jedne muszą pochodzić ze środowiska zawodowego.

 

Drugie referencje nie muszą być ze środowiska pracy. Można zwrócić się o nie do swojego mentora, coacha, znanej osoby w społeczności lokalnej lub kogoś, z kim kandydat ściśle współpracuje. Referencje mogą być dostarczone po wysłaniu przez kandydata swojego formularza aplikacyjnego.

 

PDFmaly1 Formularz Referencyjny

 

Terminy składania wniosków

Aplikacje są przyjmowane najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem danej edycji. Harmonogram poszczególnych edycji znajduje się na stronie „Harmonogram zajęć”.