Harmonogram zajęć

 

Pierwsza grupa studentów rozpocznie program w maju 2018 r. sesją wprowadzającą (Induction) oraz Modułem MB753. Kolejne zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu w piątek i sobotę, a dwukrotnie także w niedzielę. Po siódmym zjeździe studenci rozpoczną pracę nad dysertacją lub projektem doradczym.

Harmonogram rezydencyjnych zajęć dydaktycznych dla I edycji  programu podany jest w poniższej tabeli. Daty kolejnych edycji będą ogłoszone w późniejszym czasie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REZYDENCYJNYCH, 2018-2019

 

Numer zjazdu Moduły* Daty zjazdów
1. Sesja wprowadzająca i MB753 – Sesja 1 i 2 18-20 maja  2018
2. MB753 – Sesja 3 i 4  22-23 czerwca 2018
3. MB752 – Sesja 1 i 2 14-15 września 2018
4. MB752 – Sesja 3 i 4  12-13 października 2018
5. MB751 – Sesja 1 i 2  16-17 listopada 2018
6. MB751 – Sesja 3 i 4  14-15 grudnia 2018
7. MB754 – Sesja 1 i 2  18-19 stycznia 2019
8. MB754 – Sesja 3 i 4

Research Methods dla MB759/760

 15-17 lutego 2019
9. MB755 – Sesja 1 i 2

Research Methods dla MB759/760

15-17 marca 2019
10. MB755 – Sesja 3 i 4  12-13 kwietnia 2019
11. MB756 – Sesja 1 i 2  17-18 maja 2019
12. MB756 – Sesja 3 i 4  14-15 czerwca 2019
13. MB757 – Sesja 1 i 2  20-21 września 2019
14. MB757 – Sesja 3 i 4  18-19 października 2019
15. MB758 – Sesja 1 i 2  22-23 listopada 2019
16. MB758 – Sesja 3 i 4  20-21 grudnia 2019

 

* Na każdym zjeździe odbywać się będą również zajęcia w ramach Personal & Professional Development

Uwaga: Po ostatnich zajęciach rezydencyjnych studenci maja ok. 4 miesięcy na przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej. Przewidywany termin złożenia pracy: połowa kwietnia 2020.