Harmonogram zajęć International MBA

 

Najbliższa edycja programu rozpocznie się w kwietniu 2022 r.  sesją wprowadzającą (Induction) oraz Modułem MB753. Kolejne zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu w piątek i sobotę, a dwukrotnie także w niedzielę. Po siódmym zjeździe studenci rozpoczną pracę nad dysertacją lub projektem doradczym.

Harmonogram rezydencyjnych zajęć dydaktycznych dla edycji rozpoczynającej się w kwietniu 2022 r. podany jest w poniższej tabeli.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REZYDENCYJNYCH, 2020-2021
Numer zjazdu Moduły* Daty zjazdów
1. Sesja wprowadzająca i MB753 – Sesja 1 i 2 24-26 kwietnia 2022
2. MB753 – Sesja 3 i 4 22-23 maja 2022
3. MB752 – Sesja 1 i 2 26-27 czerwca 2022
4. MB752 – Sesja 3 i 4 25-26 września 2022
5. MB751 – Sesja 1 i 2 23-24 października 2022
6. MB751 – Sesja 3 i 4 20-21 listopada 2022
7. MB754 – Sesja 1 i 2 18-19 grudnia 2022
8. MB754 – Sesja 3 i 4

Research Methods dla MB759/760

22-24 stycznia 2023
9. MB755 – Sesja 1 i 2

Research Methods dla MB759/760

19-21 lutego 2023
10. MB755 – Sesja 3 i 4 26-27 marca 2023
11. MB756 – Sesja 1 i 2 23-24 kwietnia 2023
12. MB756 – Sesja 3 i 4 21-22 maja 2023
13. MB757 – Sesja 1 i 2 25-26 czerwca 2023
14. MB757 – Sesja 3 i 4 24-25 września 2023
15. MB758 – Sesja 1 i 2 22-23 października 2023
16. MB758 – Sesja 3 i 4 24-25 listopada 2023

* Na każdym zjeździe odbywać się będą również zajęcia w ramach Personal & Professional Development.

Uwaga: Po ostatnich zajęciach rezydencyjnych studenci mają ok. 4 miesięcy na przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.