Harmonogram zajęć International MBA

 

Pierwsza grupa studentów rozpocznie program we wrześniu 2018 r. sesją wprowadzającą (Induction) oraz Modułem MB753. Kolejne zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu w piątek i sobotę, a dwukrotnie także w niedzielę. Po siódmym zjeździe studenci rozpoczną pracę nad dysertacją lub projektem doradczym.

Harmonogram rezydencyjnych zajęć dydaktycznych dla I edycji  programu podany jest w poniższej tabeli. Daty kolejnych edycji będą ogłoszone w późniejszym czasie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REZYDENCYJNYCH, 2018-2020
Numer zjazdu Moduły* Daty zjazdów
1. Sesja wprowadzająca i MB753 – Sesja 1 i 2 27-29 września  2018
2. MB753 – Sesja 3 i 4  26-27 października 2018
3. MB752 – Sesja 1 i 2 23-24 listopada 2018
4. MB752 – Sesja 3 i 4  21-22 grudnia 2018
5. MB751 – Sesja 1 i 2  25-26 stycznia 2019
6. MB751 – Sesja 3 i 4  22-23 lutego 2019
7. MB754 – Sesja 1 i 2  22-23 marca 2019
8. MB754 – Sesja 3 i 4

Research Methods dla MB759/760

 26-28 kwietnia 2019
9. MB755 – Sesja 1 i 2

Research Methods dla MB759/760

24-26 maja 2019
10. MB755 – Sesja 3 i 4  28-29 czerwca 2019
11. MB756 – Sesja 1 i 2  27-28 września 2019
12. MB756 – Sesja 3 i 4  25-26 października 2019
13. MB757 – Sesja 1 i 2  22-23 listopada 2019
14. MB757 – Sesja 3 i 4  20-21 grudnia 2019
15. MB758 – Sesja 1 i 2  24-25 stycznia 2020
16. MB758 – Sesja 3 i 4  21-22 lutego 2020

* Na każdym zjeździe odbywać się będą również zajęcia w ramach Personal & Professional Development.

Uwaga: Po ostatnich zajęciach rezydencyjnych studenci mają ok. 4 miesięcy na przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej. Przewidywany termin złożenia pracy: koniec czerwca 2020.