Harmonogram zajęć International MBA

 

Najbliższa edycja programu rozpocznie się we wrześniu 2019 r.  sesją wprowadzającą (Induction) oraz Modułem MB753. Kolejne zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu w piątek i sobotę, a dwukrotnie także w niedzielę. Po siódmym zjeździe studenci rozpoczną pracę nad dysertacją lub projektem doradczym.

Harmonogram rezydencyjnych zajęć dydaktycznych dla edycji rozpoczynającej się w 2019 r. podany jest w poniższej tabeli.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REZYDENCYJNYCH, 2019-2021
Numer zjazdu Moduły* Daty zjazdów
1. Sesja wprowadzająca i MB753 – Sesja 1 i 2 19-21 września  2019
2. MB753 – Sesja 3 i 4 18-19 października 2019
3. MB752 – Sesja 1 i 2 15-16 listopada 2019
4. MB752 – Sesja 3 i 4 13-14 grudnia 2019
5. MB751 – Sesja 1 i 2 17-18 stycznia 2020
6. MB751 – Sesja 3 i 4 14-15 lutego 2020
7. MB754 – Sesja 1 i 2 13-14  marca 2020
8. MB754 – Sesja 3 i 4

Research Methods dla MB759/760

17-19 kwietnia 2020
9. MB755 – Sesja 1 i 2

Research Methods dla MB759/760

15-17 maja 2020
10. MB755 – Sesja 3 i 4 19-20 czerwca 2020
11. MB756 – Sesja 1 i 2 17-18 września 2020
12. MB756 – Sesja 3 i 4 16-17 października 2020
13. MB757 – Sesja 1 i 2 20-21 listopada 2020
14. MB757 – Sesja 3 i 4 18-19 grudnia 2020
15. MB758 – Sesja 1 i 2 15-16 stycznia 2021
16. MB758 – Sesja 3 i 4 19-20 lutego 2021

* Na każdym zjeździe odbywać się będą również zajęcia w ramach Personal & Professional Development.

Uwaga: Po ostatnich zajęciach rezydencyjnych studenci mają ok. 4 miesięcy na przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej. Przewidywany termin złożenia pracy: koniec czerwca 2021.