Czas trwania 18 godz., 6 dni Ilość sesji 6

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
26.08.2020 - 11.09.2020 On-line 1800 PLN
15.09.2020 - 01.10.2020 On-line 1800 PLN
29.09.2020 - 14.10.2020 On-line 1800 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Warsztaty sprzedażowe online – Online Sales Training

Online Sales Training koncentruje się na kluczowych umiejętnościach budujących sukces w sprzedaży.

 1. Skuteczna komunikacja
 2. Orientacja na Klienta
 3. Orientacja na wyniki i cele
 4. Proaktywność
 5. Wywieranie wpływu
 6. Odpowiedzialność i zaangażowanie

WARSZTAT CERTYFIKOWANY

Każdy z proponowanych modułów dotyka jednej umiejętności lub wiązki umiejętności determinujących/cechujących każdą ze wskazanych kompetencji. Przy projektowaniu modułów tematycznych odwołaliśmy się do licznych audytów kompetencyjnych kadry menedżerskiej – Assessment Center, Development Center, badania typu 360 stopni, wyniki testów kompetencyjnych, które najczęściej wskazują kluczowe w tej roli umiejętności do wzmocnienia i rozwoju danej kompetencji. Wokół nich koncentrujemy nasz program.

 

Podczas sesji wykorzystane zostaną angażujące metody szkoleniowe

METODY

SZKOLENIOWE

 • Prezentacja / plansze
 • Tematyczne case study
 • Moderowane dyskusje
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Role play
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenerski

ORGANIZACJA SESJI SZKOLENIOWEJ ONLINE

8:50 Otwarcie sesji online
9:00-10:30 Zajęcia dydaktyczne
10:30-10.45 przerwa
10:45-12:15 Zajęcia dydaktyczne
12:15-12:20 Ewaluacja (wypełnienie i przesłanie ankiety)
12:20-12:30 Zamknięcie – sesja pytań do Trenera

Program szczegółowy

Moduł I. Sprzedaż – budowanie i podtrzymywanie relacji

Cel modułu: podniesienie kompetencji uczestników w zakresie budowania procesów sprzedaży w oparciu o narzędzia efektywnie wykorzystywane i elastycznie dopasowane do aktualnych potrzeb rynkowych

 1. Nowy model komunikacji narracyjnej z klientem
 2. Wątek IE – czyli zarządzanie własnymi emocjami
 3. Zarządzanie relacjami z klientem

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł II. Relacja i transakcja – praca z kluczowymi klientami

Cele modułu: nabycie umiejętności świadomego wyboru modelu sprzedaży, trening budowania kontaktu, nabycie umiejętności gromadzenia wiedzy o rynku i branży klienta, trening stosowania narządzi komunikacyjnych potrzebnych do rozpoznawania potrzeb, wypracowanie sposobów tworzenia i utrzymania efektywnych relacji z klientem.

 1. Budowanie efektywnych relacji z kluczowymi klientami
 2. Sprzedaż transakcyjna
 3. Zróżnicowane potrzeby kluczowych klientów – jak do nich docierać, jak z nich korzystać
 4. Podgrzewanie relacji

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł III. Prezentacja sprzedażowa – narzędzia skutecznego handlowca

Cele modułu: przećwiczenie stosowania języka korzyści, zwiększenie pozytywnych przekonań uczestników w stosunku do własnej oferty, poznanie podstawowych zasad prowadzenia prezentacji, trening publicznych prezentacji, poznanie i przećwiczenie narzędzi wzbogacających prezentacje.

 1. Model PCK, język korzyści i wartości
 2. Zasady efektywnych prezentacji
 3. Narzędzia stylistyczne – historia sukcesu, scenariusz użycia, opowieść
 4. Wykorzystanie macierzy przewag konkurencyjnych
 5. Trening prezentacji

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł IV. Portfel klientów – szanse i zagrożenia

Cele modułu: usystematyzowanie wiedzy na temat pracy z portfelem klientów, przećwiczenie określania celów sprzedażowych, przećwiczenie pracy z kategoriami klientów, wypracowanie metod optymalizowania portfela, nabycie postawy świadomego gracza w procesie sprzedaży.

 1. Cel sprzedaży
 2. Portfel – szanse i zagrożenia
 3. Optymalizacja portfela
 4. Rola grona decyzyjnego u klienta
 5. Etapy procesu sprzedaży

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł V. W obronie marży – negocjacje a sprzedaż, zaawansowane techniki finalizacji

Cele modułu: Zdefiniowanie i usystematyzowanie pojęcia negocjacji, wykorzystanie wiedzy na temat reguł wywierania wpływu społecznego w procesie negocjacji, umiejętność tworzenia kwestii negocjacyjnych.

 1. Cel sprzedażowy a cel negocjacyjny
 2. Warunki brzegowe w negocjacjach
 3. Siła sekwencji pytań sprzedażowych SPIK
 4. Skuteczne finalizowanie sprzedaży

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł VI. Jak utrzymać własną motywację

Cele modułu: wzmacnianie automotywacji – doskonalenie się oraz zwiększanie efektywności osobistości

 1. Automotywacja – jak ją utrzymać na stałym poziomie
 2. Budowanie postawy proaktywnej i automotywacji w pracy handlowca
 3. Dobre praktyki i zasady do zastosowania

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Politechniki Warszawskiej, studia doktoranckie odbył w Instytucie Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Ukończył profesjonalne...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Ewa Kosmowska - trener/ coach

Z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski w 1997 r. Podyplomowe Studia Psychologii Zarządzania ukończyła w 2000 r. również na...>>

Ewa Mentel - trener

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu psychologii. Ma certyfikat AKADEMII MISTRZÓW...>>

Aneta Ropek - trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie...>>

Elżbieta Sawczyn - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Terminy

12.08.2020 Moduł I
14.08.2020 Moduł II
19.08.2020 Moduł III
21.08.2020 Moduł IV
26.08.2020 Moduł V
28.08.2020 Moduł VI
26.08.2020 Moduł I
28.08.2020 Moduł II
02.09.2020 Moduł III
04.09.2020 Moduł IV
09.09.2020 Moduł V
11.09.2020 Moduł VI
15.09.2020 Moduł I
17.09.2020 Moduł II
22.09.2020 Moduł III
24.09.2020 Moduł IV
29.09.2020 Moduł V
31.09.2020 Moduł VI
29.09.2020 Moduł I
31.09.2020 Moduł II
05.10.2020 Moduł III
07.10.2020 Moduł IV
12.10.2020 Moduł V
14.10.2020 Moduł VI

Warunki udziału

Cena szkolenia: 1800 PLN (+VAT) (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe zamieszczone na platformie, certyfikat IBD Business School).

Warsztaty realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams

Wymagany jest dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.