Absolwenci MBA – coraz bardziej doceniani przez pracodawców

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Absolwenci MBA a globalny rynek pracy

Według najnowszego badania pt. Corporate Recruiters Survey, przeprowadzonego na zlecenie Graduate Management Admission Council (GMAC), 81% firm na świecie planuje zatrudnić absolwentów MBA w 2018 roku[i]. Od czasów Wielkiego Kryzysu Finansowego, kiedy wielu absolwentów MBA pozostawało bez pracy, obserwujemy silny wzrost zainteresowania pracownikami z tytułem zawodowym MBA, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku.

Jakie korzyści mogą przynieść organizacji absolwenci MBA?

Jak zauważa jeden z menedżerów HR, absolwent MBA to osoba, która może spojrzeć na organizację z wysokości 20 000 metrów[ii], tzn. z innej, szerszej perspektywy.  Studia MBA dobrze przygotowują do myślenia strategicznego, analitycznego i krytycznego. Niezależnie od tego, czy myśleniu krytycznemu jest poświęcony oddzielny przedmiot, czy nie, zasada krytycznego, wieloaspektowego (multifaceted) myślenia przy rozwiązywaniu problemów decyzyjnych jest wpleciona w każdy przedmiot. Sprzyja temu metoda case studies, powszechnie stosowana w kształceniu MBA. Przy rozwiązywaniu case’ów bierze się pod uwagę różne uwarunkowania zaistniałej sytuacji decyzyjnej i różne scenariusze wyjścia z tej sytuacji, systematycznie i krytycznie oceniając każdy scenariusz.

Wiele programów MBA kładzie duży nacisk na rozwój tzw. kompetencji miękkich – komunikatywność, umiejętności interpersonalne, umiejętności współpracy, prowadzenia skutecznych negocjacji, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów oraz zdolności przywódcze. Coraz więcej programów ma na celu zaszczepianie wśród słuchaczy kreatywności i innowacyjności. W efekcie, absolwenci MBA mogą być promotorami wprowadzania nowych produktów, nowych rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych w firmach, które ich zatrudniły.

Absolwenci MBA to zazwyczaj świetni problem solvers. Potrafią właściwie określić problem, zadać odpowiednie pytania i zebrać niezbędne dane, pozwalające wypracować najlepszy sposób rozwiązania  danego problemu.

Absolwent absolwentowi nierówny

Sam tytuł MBA nie jest jednak gwarancją tej wiedzy i tych umiejętności, które stanowią dużą wartość dla pracodawcy. Wiele zależy od osoby posiadającej tytuł MBA – jej postaw, motywacji,  chęci zdobywania nowej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenia się nimi. Dużo zależy też od jakości ukończonych studiów MBA. Chociaż dobre programy MBA są rygorystyczne i wymagające, to są też programy pozwalające zdobyć tytuł MBA przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu i nakładzie pracy uczestnika programu.

Absolwenci MBA w oczach polskich pracodawców

W odróżnieniu do najwyżej rozwiniętych krajów świata, zwłaszcza anglosaskich, skąd wywodzi się tytuł MBA, w Polsce istnieje jeszcze słaba świadomość korzyści wynikających z zatrudnienia absolwenta MBA. Studia MBA rozwijane są w Polsce od stosunkowo niedawna (od ok. 25 lat, podczas gdy pierwsze programy MBA w USA powstały ponad 100 lat temu!). Ponieważ tytuł Master of Business Administration nie jest regulowany w Polsce, część programów może nie spełniać najwyższych wymogów jakościowych, negatywnie wpływając na percepcje pracodawców odnośnie do korzyści z zatrudnienia absolwenta MBA. Generalnie uważa się, że programy oferowane we współpracy z renomowanymi szkołami biznesu na Zachodzie są bardziej wartościowe. W tym wypadku zagraniczny partner, którego program jest akredytowany w swoim kraju lub przez organizację międzynarodową, spełnia swoistą rolę gwaranta jakości.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR nt. preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów studiów MBA (Absolwent programów MBA w opinii pracodawców, „Perspektywy”, listopad-grudzień 2015) ujawniło idealną sylwetkę absolwenta MBA w opinii pracodawców.  Najważniejszymi cechami absolwenta – kandydata na stanowisko menedżerskie są: znajomość branży, doświadczenie menedżerskie oraz umiejętności interpersonalne i negocjacyjne. Coraz więcej programów MBA oferowanych w Polsce rozwija te umiejętności. Budujące jest to, że zdaniem zdecydowanej większości respondentów biorących udział w tym badaniu, studia MBA podnoszą kwalifikacje menedżerskie. Ponad 20% badanych firm deklarowało, że sfinansowało lub współfinansowało studia MBA swojemu pracownikowi.

Jak są wynagradzani absolwenci MBA?

Istotnym wskaźnikiem wartości MBA dla pracodawców są wynagrodzenia oferowane absolwentom MBA w porównaniu do absolwentów innych kierunków studiów magisterskich. I tutaj tytuł MBA bije na głowę swoich konkurentów. Ubiegłoroczne wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak (Raport Płacowy 2017), potwierdzają i wzmacniają obserwowaną w poprzednich latach korzystną relację wynagrodzeń absolwentów MBA do wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich i doktorskich.   Okazuje się, że absolwenci MBA zarabiają kilkakrotnie więcej niż pracownicy z tytułami magistra czy nawet doktora. Mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wyniosła w 2017 roku 12 525 PLN. Co czwarty absolwent MBA zarabiał prawie 20 000 PLN lub więcej, a 25% z nich zarabiało 8 000 PLN lub mniej. Dla porównania mediana wynagrodzeń dla osób z tytułem magistra wyniosła w tym samym roku 4 928 PLN, a dla pracownika z tytułem doktora – 5 502 PLN[iii].

Autor: prof. Jan Nowak

Zobacz ofertę naszych studiów MBA

[i] https://www.businessbecause.com/news/full-time-mba/5355/4-in-5-companies-hire-mba-graduates-2018-gmac-report

[ii]  https://www.monster.com/career-advice/article/why-companies-prefer-mbas

[iii]  https://www.mbaportal.pl/pl-PL/article/artykuly/article/badania/wynagrodzenia-absolwentow-mba-w-2017-roku

[ssba]