Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

Terminy i lokalizacje: 13.03.2017 - 11.04.2017, Warszawa
13.03.2017 - 11.04.2017, Poznań
13.03.2017 - 11.04.2017, Gdańsk
24.04.2017 - 23.05.2017, Katowice
24.04.2017 - 23.05.2017, Wrocław
24.04.2017 - 23.05.2017, Kraków
15.05.2017 - 20.06.2017, Warszawa
15.05.2017 - 20.06.2017, Poznań
15.05.2017 - 20.06.2017, Gdańsk
Czas trwania: 48 godz, 6 dni
Opis sesji: 3 sesje
Cena - zw. z VAT: 4500 PLN

Program Certified Compensation and Benefits Professional to zwarte kompendium praktycznej wiedzy z zakresu: budowanie i wdrażanie systemu wynagrodzeń w firmie, zasady tworzenia opisów stanowisk i ich wartościowania oraz siatki płac. Szkolenie pozwala gruntownie i w usystematyzowany sposób poznać kompleks zagadnień związanych z wynagrodzeniami pracowników i różnymi formami ich motywowania.

Dyrektor Programowy: dr Anna Bugalska

 

 

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad tworzenia skutecznych systemów wynagrodzeń pakietowych
 • Nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnych opisów stanowisk
 • Poznanie technik i zasad wartościowania stanowisk pracy
 • Poznanie zasad tworzenia siatek płac
 • Nauczenie zasad budowy systemów płac zasadniczych i całkowitych
 • Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania wynagrodzeniami

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy HR
 • Menedżerowie HR
 • Właściciele, przedstawiciele kadry zarządzającej firmami
 • Specjaliści działów HR, odpowiadający za tworzenie systemów motywacyjnych
 • Osoby planujące udział w projekcie budowania systemów wynagrodzeń pracy w organizacji

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

Korzyści dla organizacji i uczestników 

 • Nabycie biegłości w procesie profesjonalnego i zgodnego z najwyższymi standardami tworzenia opisów stanowisk
 • Umiejętność tworzenia założeń do budowy systemów płac zasadniczych na potrzeby samodzielnego opracowania narzędzia lub formułowania oczekiwań w stosunku do firmy doradczej
 • Umiejętność tworzenia systemów premiowych i motywacyjnych na potrzeby samodzielnego opracowania narzędzia lub formułowania oczekiwań w stosunku do firmy doradczej
 • Podniesienie efektywności procesów zarządzania wynagrodzeniami w organizacji

Tematyka

Sesja 1. System wynagrodzeń pakietowych

 • Projektowanie systemów wynagrodzeń pakietowych w organizacji
 • Elementy systemu wynagrodzeń pakietowych –  wynagradzanie indywidualne, bodźce krótkoterminowe, bodźce długoterminowe i świadczenia dodatkowe
 • Praktyczne wskazówki w procesie przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń pakietowych 

Sesja 2. Wynagrodzenie zasadnicze

 • Wycena stanowisk pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń zasadniczych
 • Opis stanowiska pracy jako podstawa zarządzania wynagrodzeniami – struktura, rola i metodologia tworzenia opisów stanowisk

Sesja 3.  Wynagrodzenie zmienne

 • Systemowa ocena efektów pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń pakietowych
 • Zasady budowanie efektywnych systemów premiowych
 • Zasady i metody tworzenia podsystemów wynagrodzeń pakietowych dla różnych jednostek biznesowych
 • Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji 

 

D o  p o b r a n i a:

Broszura Certified Compensation and Benefits Professional

 

Słowa kluczowe: systemy wynagrodzeń, compensation, benefits, compensation and benefits, wynagrodzenia, systemy premiowe, systemy motywacyjne, opisy stanowisk, tabele płac, strategie wynagrodzeń, wycena stanowisk, wartościowanie stanowisk pracy, efekty pracy, premia, bonus.

Metody szkoleniowe: wykład wsparty prezentacją multimedialną, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków – opis rozwiązań stosowanych w organizacjach i praca na rzeczywistych raportach, dyskusja.

 

 

dr Anna Bugalska
Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Ceniony ekspert HR, trener, coach.>>

Paweł Szabelewski
Studiował na Uniwersytecie Warszawskim (fizyka) i na SGH (zarządzanie). Przez ponad 12 lat związany był z korporacją Mars Inc. (Masterfoods),  gdzie pracował na wielu stanowiskach menedżerskich w działach personalnym, sprzedaży i badań rynku.>>

Beata Wiernicka-Bełz
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła także Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Doświadczony menedżer, dyrektor HR...>>

 

TERMINY EDYCJI*:

 

Katowice

24-25.04.2017 sesja I
08-09.05.2017 sesja II
22-23.05.2017 sesja III

 

Warszawa

13-14.03.2017 sesja I
27-28.03.2017 sesja II
10-11.04.2017 sesja III

 

   15-16.05.2017 Sesja I
   29-30.05.2017 Sesja II
   19-20.06.2017 Sesja III

 

Wrocław

24-25.04.2017 sesja I
08-09.05.2017 sesja II
22-23.05.2017 sesja III

 

Poznań

13-14.03.2017 sesja I
27-28.03.2017 sesja II
10-11.04.2017 sesja III

 

   15-16.05.2017 sesja I
   29-30.05.2017 sesja II
   19-20.06.2017 sesja III

 

Kraków

24-25.04.2017 sesja I
08-09.05.2017 sesja II
22-23.05.2017 sesja III

 

Gdańsk

13-14.03.2017 sesja I
27-28.03.2017 sesja II
10-11.04.2017 sesja III

  

   15-16.05.2017 sesja I
   29-30.05.2017 sesja II
   19-20.06.2017 sesja III

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia**: 4500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Sienna Training Centre w Warszawie, Green Park Conference Centre w Serocku  i lokalizacje w edycjach regionalnych

 

* Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School.

** IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

 

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

Program szczegółowy

SESJA I. System wynagrodzeń pakietowych

1. Projektowanie systemów wynagrodzeń pakietowych w organizacji

 • Funkcje wynagrodzeń pakietowych
 • Determinanty skutecznego motywowania przez system wynagrodzeń 
 • Procedury projektowania systemu wynagrodzeń 
 • Zasady kształtowania struktury wynagrodzeń całkowitych
 • Wynagrodzenia pakietowe

2. Elementy systemu wynagrodzeń pakietowych –  wynagradzanie indywidualne, bodźce krótkoterminowe, bodźce długoterminowe i świadczenia dodatkowe

 • Rodzaje i zasady wynagrodzeń krótkoterminowych
 • Zalety i wady bodźców krótkoterminowych
 • Indywidualne formy wynagrodzeń
 • Grupowe formy wynagrodzeń
 • Forma wynagrodzeń kafeteryjnych
 • Rodzaje i zasady wynagrodzeń długoterminowych
 • Zalety i wady bodźców długoterminowych
 • Rodzaje i zasady świadczeń dodatkowych
 • Zalety i wady świadczeń dodatkowych

3. Praktyczne wskazówki w procesie przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń pakietowych

 

SESJA II. Wynagrodzenie zasadnicze

1. Wycena stanowisk pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń zasadniczych

 • Co to jest wartościowanie
 • Etapy procesu wartościowania
 • Metody wartościowania pracy 
 • Przygotowanie organizacji i pracowników do projektu oraz efekty wdrożenia wartościowania stanowisk pracy
 • Zasady konstruowania tabel płacowych – tradycyjne czy elastyczne
 • Korzyści projektu wartościowania dla organizacji
 • Finalne efekty dla organizacji wdrożenia wartościowania stanowisk pracy
 • Najlepsze praktyki w zakresie budowania i zarządzania płacami zasadniczymi

2. Opis stanowiska pracy jako podstawa zarządzania wynagrodzeniami – struktura, rola i metodologia tworzenia opisów stanowisk

 • Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji
 • Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy
 • Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy

 

SESJA III. Wynagrodzenie zmienne

1. Systemowa ocena efektów pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń pakietowych 

 • Rola i zasady oceny efektów pracy
 • Ocena organizacyjnych efektów pracy
 • Ocena grupowych efektów pracy
 • Okresowa ocena indywidualnych efektów pracy
 • Korelacja ocen efektów pracy z wynagrodzeniem

2. Zasady budowania efektywnych systemów premiowych

3. Zasady i metody tworzenia podsystemów wynagrodzeń pakietowych dla różnych jednostek biznesowych

 • Systemy, struktura i specyfika wynagradzania kadry menedżerskiej
 • Główne składniki wynagrodzeń dla działów handlowych
 • Etapy i zasady projektowania systemów wynagrodzeń dla działów handlowych
 • Systemy premiowania – rola i strategia w działach handlowych
 • Systemy wynagrodzeń w produkcji i służbach technicznych
 • Główne składniki wynagrodzeń dla obszaru „back office”
 • Najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów wynagradzania w organizacjach

4. Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji

 • Zasady podwyższania płac
 • Metody analizy systemów wynagrodzeń
 • Kontrola budżetowa systemów wynagrodzeń
 • Rola controllingu personalnego
 • Analiza rynku wynagrodzeń – metodyka przeglądów płacowych


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).