Innowacyjny New Product Development (NPD)

Terminy i lokalizacje: 01.03.2017 - 02.03.2017, Warszawa
24.04.2017 - 25.04.2017, Serock
18.05.2017 - 19.05.2017, Warszawa
22.06.2017 - 23.06.2017, Serock
16.10.2017 - 17.10.2017, Warszawa
11.01.2018 - 12.01.2018, Serock
Czas trwania: 16 godz., 2 dni
Opis sesji: 1 sesja
Cena - zw. z VAT: 1500 PLN

Innowacje produktowe  to warunek osiągania przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy. To także strategia działania promowana i wspierana w ramach polityki UE - jeden z trzech priorytetowych obszarów Strategii "Europa 2020".

Poniżej kilka z kluczowych pytań, na które powinno odpowiedzieć sobie praktycznie każde przedsiębiorstwo:

 • Dlaczego potrzebujemy  innowacji?
 • Co sprzyja innowacji?
 • Jak wpływać na innowacyjność i kreatywność zespołów?
 • Jak wykorzystać customer insights w procesie rozwoju nowego produktu?
 • Jak skutecznie zarządzać projektami New Product Development (NPD) na poziomie firmy?
 • Jak stworzyć efektywny proces zarządzania innowacjami?

Warsztat zawiera odpowiedzi na te i wiele innych pytań z obszaru innowacji i zarządzania procesem NPD. A wszystko to w duchu uczenia się przez doświadczenie w komfortowej i twórczej atmosferze.

Katarzyna Ładniak-Grońska
Dyrektor Programów Marketingowych IBD Business School
 

 

 

Partner programu

Grupa docelowa

Seminarium warsztatowe dla kadry menedżerskiej wyższego  i średniego szczebla (min. 6 lat łącznego  doświadczenia zawodowego) oraz dla wszystkich osób, które są zainteresowane problematyką innowacji i rozwoju nowych produktów, usprawnieniem zarządzania nimi w firmach, a w szczególności dla:

 • osób odpowiedzialnych za procesy inicjowania i zarządzania rozwojem nowych produktów na poziomie firm
 • przedsiębiorców, właścicieli firm i dyrektorów chcących zwiększyć innowacyjność działań w swoich firmach
 • kierowników marek i produktów odpowiedzialnych za kreowanie nowych produktów (Product Manager, Brand Manager itp.).
 • dyrektorów, specjalistów i menedżerów ds. marketingu, sprzedaży, pracowników działu R&D i innych działów mających wpływ i uczestniczących w procesach innowacji na poziomie przedsiębiorstwa
 • osób współpracujących z działami NPD - New Product Development i chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu innowacji

 

Cele szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu innowacji i zarządzania procesem NPD na poziomie firmy
 • Lepsze zrozumienie uwarunkowań organizacyjnych i rynkowych innowacji
 • Poznanie i przećwiczenie wybranych technik, które zwiększają kreatywność i innowacyjność
 • Rozwój umiejętności w obszarze tworzenia i zarządzania procesem NPD  w przedsiębiorstwie poprzez aktywne formy nauki
 • Inspiracja
 • Integracja i networking uczestników

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Dowiesz się, co odróżnia innowacje od kreatywności
 • Nabędziesz wiedzę o tym, jak możesz wpływać na innowacyjność organizacji, a jak na własną kreatywność
 • Przećwiczysz stosowanie wybranych technik poprawiających kreatywność i narzędzi mających wpływ na tworzenie innowacji
 • Odkryjesz korzyści poznania etapów procesu tworzenia i wprowadzania nowego produktu na rynek
 • Rozwiniesz umiejętności w zarządzaniu projektami innowacji w firmie
 • Doświadczysz procesu tworzenia systemu zarządzania projektem innowacyjnym
 • Otrzymasz inspiracje i narzędzie template, pomocne w pracy i procesie zarządzania NPD

 

 

Tematyka

I. Kreatywność i innowacje

 1. Kreatywność - podstawą procesu innowacyjnego
 2. Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności
 3. Koncepcje innowacji
 4. Rodzaje i źródła innowacji
 5. Modele i narzędzia innowacji
 6. Art of innovation - inspiracja

 

II. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie

 1. Insighty, ich istota oraz proces odkrywania
 2. Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD
 3. Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu
 4. Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania
 5. Dobre praktyki zarządzania innowacją z uwzględnieniem  aspektów psychologicznych.
 6. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek
 7. Zadanie grupowe: projektowanie NPD  z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji.

 

Słowa kluczowe: innowacje, techniki rozwoju kreatywności, model podażowy innowacji – technology push, model popytowy innowacji – market pull, nieliniowy (interaktywny) model innowacji, opean innovation, otwarta innowacja, diament innowacji, diamond innovation przełomowe innowacje Christensen, strategie innowacji, koncepcje innowacji, new product development, NPD, npd, rozwoj produktow, nowe produkty, model stage -gate zarządzanie innowacją, art of innovation, modele innowacji, rodzaje innowacji, źródła innowacji, art of inovation, uczenie przez doświadczenie, kreatywny program rozwojowy

 

Metody szkoleniowe:

 • Ćwiczenia i zadania, m. in.  zadania grupowe wykorzystujące aktywne, nowoczesne metody nauki, w  tym elementy ABIs (art based initiatives) itp.
 • Preworki w formie artykułów do przeczytania
 • Spotkania on-line
 • Przykłady i studia przypadków
 • Miniprezentacja i wykład
 • Quizy przeprowadzone w nieoceniającej atmosferze
 • Materiały filmowe i inne
 • Narzędzie template, pomocne w procesie zarządzania NPD i do wykorzystania w pracy

 

 

 

 

Katarzyna Ładniak-Grońska

Dyrektor Programów Marketingowych IBD, senior trener i konsultant,  psycholog i ekonomista. Specjalizuje się z zarządzaniu markami  z elementami psychologii biznesu, tworzeniu i wprowadzaniu innowacyjnych produktów, także szkoleniowych. Doświadczony praktyk w budowaniu i rozwoju marek z różnych segmentów m.in. Tchibo, Knorr, Davidoff Cafe oraz wprowadziła  na rynek kilkadziesiąt  nowych produktów tzw. NPD. >>

prof. Jan Nowak

Dyrektor Programów MBA w IBD. Specjalizuje się w biznesie międzynarodowym i marketingu. Posiada wieloletnie doświad­czenie międzynarodowe nie tylko akademickie, ale także praktyczne w obszarze konsultingu, w tym nowych produktów. Prowadził szkolenia z marketingu w wielu krajach, w tym także znane symulacje marketingowe, doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu. >>

Agnieszka Barańska

Praktyk biznesu i przedsiębiorca, trener i konsultant w IBD. Absolwentka MBA WUT BS, doktorantka SGH. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i projektów doradczych dotyczących rozwoju biznesu, tworzenia modeli biznesowych, przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej i zarządzania zmianą oraz innowacji i kreatywności.>>

 

Do prowadzenia zajęć będą także zapraszani guest speakerzy i praktycy biznesu z międzynarodowych korporacji i agencji reklamowych.

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU:

Cena szkolenia**: 1 500 zł + 23% VAT za osobę

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 1 900 zł + 23% VAT za osobę (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, certyfikat IBD Business School, materiały dydaktyczne, koszty sali szkoleniowej, zakwaterowania i wyżywienia podczas programu. Uczestnicy programu AME biorą udział w programie na odrębnych zasadach. Obowiązuje przy zgłoszeniu do końca 2016 roku.

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE:

 • Liczebność grupy: min. 9  osób, do 18 osób
 • Czas trwania: 1 sesja, 2 dni

Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School. Zajęcia odbywają się, wyłączając długie weekendy i święta.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Green Park Conference Centre w Serocku, Sienna Training Centre w Warszawie, a także Gdańsk, Wrocław, Katwice, Poznań i Kraków

 

** IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Innowacyjny New Product Development (NPD)

Program szczegółowy

 

I. Kreatywność i innowacje

1. Kreatywność - podstawą procesu innowacyjnego

2. Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności, m. in.

 • metoda Zing, synektyka, technika myślenia lateralnego, m.in kapelusze de Bono, strategia błękitnego oceanu, redefiniowanie wartości dla klienta, etc.,
 • zastosowanie wybranych metod i technik w praktyce

3. Koncepcje innowacji

 • Koncepcja Diamentu innowacji
 • Przykłady zastosowania koncepcji Diamentu przez czołowe firmy

4. Rodzaje i źródła innowacji

 • Radykalne i ulepszające
 • Produktowe, usługowe, technologiczne, procesowe, organizacyjne, marketingowe
 • Źródła wewnętrze i zewnętrzne innowacji

5. Modele i narzędzia innowacji

 • Model podażowy – technology push
 • Model popytowy – market pull
 • Nieliniowy (interaktywny) model innowacji
 • Open innovation- nowe podejście do innowacji

6. Art of innovation – inspiracja

 

II. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie

1. Insighty, ich istota oraz proces odkrywania

 • Kto powinien być zaangażowany w proces tworzenia NPD? 
 • Pomysły i tunel innowacji

2. Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD

3. Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu

 • Obowiązkowe elementy briefu NPD
 • Jak efektywnie współpracować z działem R&D - zalecenia i wskazówki

4. Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania

 • Etapy systemu innowacji bramek i baz tzw. stage-gate model
 • Preselekcja i wybór inicjatyw innowacyjnych
 • Priorytetyzacja inicjatyw innowacyjnych - jak sobie radzić, jakie kryteria stosować
 • Jak z rozwagą finansować innowacje?

5. Dobre praktyki zarządzania innowacją z uwzględnieniem  aspektów psychologicznych

6. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek

7. Zadanie grupowe: projektowanie NPD  z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji


I n s p i r a c j e

 

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).