Supervised Coaching Masterclass (MA)

Terminy i lokalizacje: 25.02.2017 - 25.02.2017, Warszawa
25.03.2017 - 25.03.2017, Warszawa
22.04.2017 - 22.04.2017, Warszawa
20.05.2017 - 20.05.2017, Warszawa
24.06.2017 - 24.06.2017, Warszawa
22.07.2017 - 22.07.2017, Warszawa
Czas trwania: 8 godz., 1 dzień
Opis sesji: 1 sesja
Cena - zw. z VAT: 920 PLN

Mistrzowskie warsztaty coachingowe z superwizją

 

Cele

 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu
 • Przećwiczenie wskazanych przez uczestnika elementów coachingu
 • Rozstrzygnięcie dylematów natury moralnej, etycznej i merytorycznej w coachingu
 • Otrzymanie informacji zwrotnej w ramach prowadzonych sesji coachingowych

Grupy docelowe

 • Osoby rozwijające się w ramach ścieżki coachingu indywidualnego (personal/life/executive coaching)
 • Osoby rozwijające się w ramach ścieżki coachingu korporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching)
 • Doświadczeni coachowie
 • Trenerzy
 • Psycholodzy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy zespołów
 • Studenci i absolwenci podyplomowych studiów coachingowych zainteresowani międzynarodową akredytacją

Korzyści dla uczestnika i organizacji

 • Doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu wewnątrz firmy lub pracy w charakterze samodzielnego coacha
 • Liczba uczestników ograniczona do maksimum 16 osób
 • Warsztaty prowadzone przez doświadczonych coachów-expertów
 • Na każde 4 osoby uczestniczące przypada jeden certyfikowany coach
 • Bogaty zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik, przewodnik, publikacje książkowe
 • 100% zajęć praktycznych z coachingu

Tematyka

W trakcie każdego dnia szkoleniowego, uczestnicy określają indywidualny cel, związany z prowadzeniem sesji coachingowej, nad którym będą pracować. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia, które uczestnicy doskonalą w trakcie warsztatów:

 • trafniejsze zadawanie pytań otwartych,
 • wykorzystanie intuicji w procesie coachingu,
 • umiejętności słuchania osoby coachowanej,
 • praca nad strukturą coachingowych modeli i narzędzi,
 • budowanie relacji coachingowej,
 • ogólna sprawność prowadzenia sesji coachingowych w ograniczonym czasie,
 • i wiele innych

 

Słowa kluczowe: coaching, executive coaching, life coaching, corporate coaching, managerial coaching, model TGROW, model GROW, rozwoju, certyfikacja, umiejętności coachingowe, coaching menedżerski, superwizja, mentoring.

Metodyka zajęć: warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, miniwykłady.

 

 

prof. Piotr Olaf Żylicz

Psycholog organizacji, od kilkunastu lat realizuje projekty konsultingowe dla biznesu. Pracuje również jako trener, głównie w obszarze kompetencji zarządczych oraz jako coach. Jest akredytowanym mentorom i egzaminatorem NMC.>>

Aureliusz Leżeński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching...>>

Marta Gabalewicz

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka wydziałów biznesowych: Lund University...>>

Dagmara Kanik-Kłoczko

Coach, trener kompetencji biznesowych i rozwoju osobistego. Absolwentka psychologii zarządzania i innowacji  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2002 roku projektuje i realizuje programy rozwojowe dla indywidualnych klientów, zespołów i całych organizacji.>>

Agnieszka Marczak-Czajka

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia samooceny oraz aktywnych, innowacyjnych, rozwojowych i kreatywnych postaw...>>

Beata Ponichtera

Absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Wydział Administracji Państwowej, kierunek: dyplomacja i służby zagraniczne oraz Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe, Wydział Psychologii...>>

 

 

Metodyka zajęć: warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, mini wykłady.

Cena szkolenia* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i serwis kawowy):

Koszt udziału w jednym dniu warsztatowym wynosi:
Dla studentów NMC: 720 PLN zw z pod. VAT

Dla pozostałych: 920 PLN zw z pod. VAT

Specjalny pakiet 3 dni warsztatowych:

Dla studentów NMC: 1399 PLN zw z pod. VAT

Dla pozostałych: 1599 PLN zw z pod. VAT

Informacje odnośnie rabatów prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w polu "Uwagi".
 

Warunki udziału

 • weryfikacja przez Noble Manhattan gotowości coacha do udziału w Masterclass na podstawie wywiadu,
 • podpisanie umowy,
 • wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego,
 • określenie terminów poszczególnych warsztatów,
 • wpłata należnej kwoty.
 • ważne dla studentów PCD: Pakiet Masterclass jest do wykorzystania w ciągu 12 mies. od zakończenia Residential’a. Masterclasy są obowiązkowym elementem do złożenia egzaminu PCD (minimum 6 przed egzaminem). Po 12 miesiącach student ponosi dodatkowy koszt brakującej liczby Masterclass - 50 % ceny dla studenta (360PLN)

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Miejsce: Sienna Training Centre w Warszawie

WYBRANE REFERENCJE

SUPERVISED COACHING MASTERCLASS® (MA®)

Miałam możliwość uczestniczenia w Masterclass. Tego typu otwarte praktyki oceniam jako niezwykle pożyteczne. Gorąco polecam. Dlaczego? Wyciągnęłam wiele wniosków i uświadomiłam sobie potrzebę wzmacniania własnych mocnych stron. Mam też większą świadomość ogromu pracy przede mną. Powiem tak: CFC jest świetnie wymodelowanym kluczem do warsztatu bardziej świadomych, pogłębionych praktyk coachingowych. Jeśli więc macie możliwość skorzystania z Masterclass – zróbcie to.

Dorota Słoniewska
Specjalista ds. szkoleń
PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT

Na chwilę obecną jestem po dwóch zajęciach Masterclass i bardzo się cieszę, że przede mną kolejne sześć! Zarówno podczas pierwszego warsztatu, jak i drugiego występowałem jako coach oraz jako obserwator – w sumie byłem uczestnikiem czterech sesji na każdych zajęciach. Po wykonanej przeze mnie sesji otrzymałem mnóstwo informacji zwrotnych na temat moich silnych stron oraz tych słabszych. Masterclass, to 100% praktyki i ogromna dawka niesamowicie cennych informacji, z której wyniosłem bardzo dużo nauki. Polecam!!!

Damian Rozmarynowski
(Cert NMC), Dyrektor ds. Sprzedaży
Eurovito

Polskie Linie Lotnicze LOT

Miałem okazję brać udział w pierwszej organizowanej w Polsce superwizji przez Noble Manhattan Coaching i polecam regularne korzystanie z superwizji wszystkim, którzy przechodzą proces szkoleniowy na coacha lub są początkującymi coachami. Jest to świetne uzupełnienie kursu. Chociaż osobiście zauważam korzyści również dla doświadczonych coachów. Udział w superwizjach może ich ustrzec przed rutyną, zbyt dużym samozadowoleniem czy wypaleniem zawodowym. Jest to świetny moment na wymianę własnych doświadczeń w środowisku osób zajmujących się coachingiem czy podzieleniem się własnymi obawami lub spostrzeżeniami.

Piotr Cypel
(Dip NMC), dyplomowany coach Noble Manhattan

 

 

Supervised Coaching Masterclass (MA)

Program szczegółowy

 

W trakcie każdego dnia szkoleniowego, uczestnicy określają indywidualny cel, związany z prowadzeniem sesji coachingowej, nad którym będą pracować. Przykładowe zagadnienia, które są doskonalone w trakcie pracy warsztatowej, to np.:

 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań otwartych,
 • doskonalenie się w wykorzystaniu intuicji w procesie coachingu,
 • poprawa umiejętności słuchania osoby coachowanej,
 • praca nad odpowiednią strukturą modeli i narzędzi coachingowych,
 • lepsze budowanie relacji coachingowej,
 • ogólna sprawność prowadzenia sesji coachingowej w określonym czasie,
 • i wiele innych

Przez większą część dnia w trakcie warsztatu odbywają się 20-minutowe sesje coachingowe, podczas których osoba przyjmująca rolę coacha prowadzi coaching, skupiając się na celu określonym na początku szkolenia.

Sama sesja coachingowa nie musi zostać doprowadzona do końca, ważne jest skupienie się na doskonaleniu wybranej przez uczestnika umiejętności, czego świadomi są pozostali uczestnicy i prowadzący coach supervisor. Po zakończeniu sesji prowadzona jest moderowana dyskusja, w trakcie której osoba pełniąca rolę coacha otrzymuje informację zwrotną od każdego z uczestników grupy Masterclass oraz coacha supervisora.

Proces nauki następuje zarówno w przypadku osoby występującej jako coach, coachee (klienta), jak i osób obserwujących sesję. Proces powtarzany jest przy udziale poszczególnych uczestników grupy Masterclass, w oparciu o ich indywidualne cele. W drugiej części dnia uczestnicy dzielą się na grupy 3-osobowe i mają nadane role: coach, coachee i obserwator. W grupach prowadzą 20-30 minutowe sesje coachingowe pod nadzorem coacha supervisora.

Taka struktura zapewnia każdemu z uczestników warsztatu, poza obserwacją i rolą klienta, możliwość przeprowadzenia sesji coachingowej w roli coacha i otrzymania informacji zwrotnej. Jedna godzina w ciągu dnia może zostać poświęcona na dyskusję związaną ze wskazanym przez uczestników, interesującym tematem natury etycznej. W trakcie warsztatu zostaje wspólnie wypracowane rozwiązanie problemu.

 

Program szczegółowy warsztatów praktycznych w ramach programu
Practitioner Coach Diploma®

 1. Model TGROW z naciskiem na doprecyzowanie celu
 • przedstawienie zasad udzielania dobrego feedbacku
 • przedstawienie techniki SMART
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

 1. TGROW z naciskiem na pogłębienie rzeczywistości
 • przypomnienie pytań z zakresu rzeczywistości
 • odkrycie własnych barier, jeżeli chodzi o obszar poszukiwań w rzeczywistości
 • wypracowanie na forum sposobów na radzenie sobie z wcześniej odkrytymi barierami
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

 1. Aktywne słuchanie
 • na podstawie krótkiego ćwiczenia dokonanie diagnozy, który ze sposobów słuchania jest przeważający
 • znalezienie wspólnych pomysłów na pogłębienie aktywnego słuchania – metoda burzy mózgów
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

 1. Budowanie relacji poprzez budowanie raportu
 • wstęp teoretyczny
 • ćwiczenie pokazujące rolę raportu w trakcie kontaktu z drugą osobą
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

 1. Rola metafory w coachingu
 • wstęp teoretyczny
 • w jaki sposób rozpoznać metaforę u klienta? – dyskusja moderowana
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z nagraniem i feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

 1. Praca nad tematami zgłaszanymi indywidualnie w kontekście egzaminu
 • przypomnienie ankiet egzaminacyjnych oraz punktacji
 • aspekty etyczne w pracy coacha – dyskusja moderowana
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

 1. Praca coacha z własnymi emocjami podczas sesji
 • krótkie wprowadzenie teoretyczne
 • ćwiczenie poszerzające świadomość własnych emocji i zachowań podczas sesji
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

 1. Praca nad tematami zgłaszanymi indywidualnie w kontekście egzaminu
 • przypomnienie ankiet egzaminacyjnych oraz punktacji
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z nagraniem i feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).