Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Terminy i lokalizacje: 02.03.2017 - 31.03.2017, Warszawa
Ostatnie wolne miejsca!

27.03.2017 - 25.04.2017, Warszawa
27.03.2017 - 25.04.2017, Gdańsk
27.03.2017 - 25.04.2017, Poznań
03.04.2017 - 09.05.2017, Wrocław
10.04.2017 - 09.05.2017, Katowice
10.04.2017 - 09.05.2017, Kraków
05.06.2017 - 04.07.2017, Warszawa
05.06.2017 - 04.07.2017, Gdańsk
05.06.2017 - 04.07.2017, Poznań
12.06.2017 - 11.07.2017, Katowice
12.06.2017 - 11.07.2017, Wrocław
19.06.2017 - 18.07.2017, Kraków
Czas trwania: 48 godz., 6 dni
Opis sesji: 3 sesje
Cena - zw. z VAT: 4500 PLN

Szkolenie certyfikowane z zarządzania talentami i karierą dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu: rozwijanie pracowników, budowa ścieżek karier i zarządzanie talentami w odniesieniu do strategii organizacji oraz jej modelu kompetencyjnego. Warsztatowy charakter zajęć oraz analiza studiów przypadku pozwalają uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności opracowywania i wdrażania programów rozwojowych.

Dyrektor Programowy: dr Anna Bugalska

 

 

Cele szkolenia

 • Przedstawienie uczestnikom różnych koncepcji budowania polityki zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, z uwzględnieniem najnowszych trendów.
 • Zaprezentowanie podejścia do rozwoju opartego na modelu kompetencji. 
 • Zaznajomienie z metodami diagnozy potencjału zawodowego, budowania planów rozwoju stosowanych w nowoczesnym doradztwie personalnym oraz w najlepiej zarządzanych firmach na świecie.
 • Przedstawienie głównych założeń dotyczących tworzenia, wdrażania i stosowania programów zarządzania talentami menedżerskimi i eksperckimi.
 • Pokazanie praktycznych umiejętności stosowania prezentowanych metod, z uwzględnieniem planowania własnego rozwoju zawodowego.

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR i osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji
 • Specjaliści ds. rekrutacji, administracji kadrowej, wynagradzania (innych obszarów zarządzania ludźmi poza rozwojem) zainteresowani karierą zawodową w HR, chcący doskonalić swoje kompetencje w obszarze rozwijania pracowników, zarządzania talentami
 • HRBP, którym zależy na pełnym uczestnictwie w działaniach rozwojowych pracowników, z obszaru merytorycznego, za który odpowiadają

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zbudowanie strategicznej perspektywy zarządzania procesem rozwoju w firmie
 • Nauczenie umiejętności niezwykle istotnych w procesie rozwoju: strategicznej perspektywy w rozwijaniu pracowników – odniesienie do modelu kompetencyjnego organizacji, strategii działania
 • Usystematyzowanie, poznanie nowej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier, indywidualnego podejścia do rozwoju, zarządzania talentami
 • Poznanie sposobów identyfikacji talentów organizacyjnych, podejścia do ich rozwoju i promocji w ramach organizacji
 • Zwrócenie uwagi na rolę indywidualnej perspektywy w rozwijaniu pracowników: doboru metod pracy z wyróżniającymi się pracownikami, wykorzystanie mentoringu, coachingu
 • Poznanie i przećwiczenie nowych umiejętności: prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami w organizacji, mających na celu identyfikację potencjału lub prowadzenie rozmów rozwojowych

 

Tematyka

 1. Strategiczne podejście do rozwoju
 2. Metody stymulacji rozwoju pracowników
 3. Rozwój kariery jako instrument motywacyjny
 4. Zarządzanie talentami - szanse i zagrożenia
 5. Tworzenie, wdrażanie i funkcjonowanie programów talentowych w organizacji
 6. Planowanie rozwoju zawodowego, perspektywa indywidualna uczestnika
 7. Zasady tworzenia ścieżek karier w organizacji
 8. Programy rozwoju pracowników w organizacji, ogólne informacje o narzędziach rozwojowych
 9. Analiza studiów przypadków dotyczących pomysłów na rozwój pracowników w rzeczywistych organizacjach

D o  p o b r a n i a:

Broszura Certificate in Talent and Career Management

 

Słowa kluczowe: rozwój, zarządzanie talentami, metody rozwoju pracowników, indywidualne plany rozwoju, indywidualna ścieżka kariery, ścieżki karier, kotwice karier zawodowych, menedżerski program talentowy, ekspercki program talentowy, mentoring, coaching.

Metody szkoleniowe: wykłady, ćwiczenia indywidualne (wypełnianie kwestionariuszy, refleksja), ćwiczenia grupowe (scenki, dyskusja grupowa z przypisanymi rolami, bez przypisanych ról), case study, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne i dyskusja w małych grupach / na forum, oglądanie fragmentów filmów szkoleniowych i fabularnych (analiza zachowań bohaterów).

 

dr Anna Bugalska

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Jest cenionym ekspertem HR, trenerem, coachem.>>

Marzena Kostelecka

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) i Gender Studies (Uniwersytet Warszawski), trener, konsultant i coach.>>

Beata Pietrzykowska-Stachnik

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  studiów podyplomowych na KUL oraz licznych szkoleń, m.in.  w obszarze budowania wizerunku pracodawcy czy nowoczesnych narzędzi rekrutacji. Od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR.>>

Ewa Suchorzebrska-Bębenek

Praktyk biznesu, 20 lat doświadczenia w HR w dużej międzynarodowej firmie z branży FMCG. Odpowiedzialna za tworzenie i wdrożenie polityki szkoleń i rozwoju pracowników w całej organizacji, w tym rozwijanie kompetencji przywódczych kadry menedżerskiej...>>

Beata Wiernicka-Bełz

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Doświadczony menedżer, dyrektor HR...>>

 

TERMINY EDYCJI*:

Warszawa

02-03.03.2017 sesja I
16-17.03.2017 sesja II
30-31.03.2017 sesja III

05-06.06.2017 sesja I
19-20.06.2017 sesja II
03-04.07.2017 sesja III

  

   27-28.03.2017 sesja I
   10-11.04.2017 sesja II
   24-25.04.2017 sesja III

 
 

Wrocław

03-04.04.2017 sesja I
24-25.04.2017 sesja II
08-09.05.2017 sesja III

  

   12-13.06.2017 sesja I
   26-27.06.2017 sesja II
   10-11.07.2017 sesja III

 

Katowice

10-11.04.2017 sesja I
24-25.04.2017 sesja II
08-09.05.2017 sesja III

  

   12-13.06.2017 sesja I
   26-27.06.2017 sesja II
   10-11.07.2017 sesja III

 

Poznań

27-28.03.2017 sesja I
10-11.04.2017 sesja II
24-25.04.2017 sesja III

  

   05-06.06.2017 sesja I
   19-20.06.2017 sesja II
   03-04.07.2017 sesja III

 

Gdańsk

27-28.03.2017 sesja I
10-11.04.2017 sesja II
24-25.04.2017 sesja III

  

   05-06.06.2017 sesja I
   19-20.06.2017 sesja II
   03-04.07.2017 sesja III

 
 

Kraków

10-11.04.2017 sesja I
24-25.04.2017 sesja II
08-09.05.2017 sesja III

  

   19-20.06.2017 sesja I
   03-04.07.2017 sesja II
   17-18.07.2017 sesja III

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATÓW

Cena szkolenia**: 4500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD BUsiness School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

Ponadto:

 • Każdy z uczestników szkolenia uzyskuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.
 • Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu wykonują dodatkowe zadanie.
 • Przygotują projekt pokazujący zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności realizowanych w trakcie szkolenia (zarządzania talentami eksperckimi, kierowniczymi, budowy ścieżek karier, indywidualnych planów rozwoju, systemowe podejście do rozwoju pracowników w organizacji) do wykorzystania w swojej organizacji.
 • Uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat przygotowanego projektu

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Green Park Conference Centre w Serocku, Sienna Training Centre w Warszawie oraz  Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Kraków

 

* Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School.

** IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

 

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

WYBRANE REFERENCJE

W 2015 r. miałam przyjemność uczestniczyć w programie szkoleniowym Certificate in Talent and Career Management (CTCM), zorganizowanym przez IBD Business School. Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, z dużą starannością i zgodnie z moimi potrzebami. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie trenerów - Anny Bugalskiej oraz Marzeny Kosteleckiej, które przeprowadziły zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogroną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Justyna Pakuła
Kierownik ds. Kadrowo-Płacowych
Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

Certificate in Talent and Career Management

Program szczegółowy

SESJA I. Zarządzanie talentami – Anna Bugalska

 1. Model kompetencji – podstawa procesów zarządzania  zasobami ludzkimi
 2. Definicja talentu
 3. Rozumienie procesu zarządzania talentami
 4. Rodzaje programów talentowych
 5. Założenia programów zarządzania talentami menedżerskimi
 6. Sposób komunikowania o programie TM. Poufność/ brak poufności o uczestnikach programów talentowych
 7. Rola kultury korporacyjnej w przyciąganiu, identyfikowaniu, rozwijaniu i promowaniu talentów
 8. Przebieg procesu
 9. Uczestnicy procesu zarządzania talentami i ich rola
 10. Sposoby przyciągania talentów do organizacji – rola rekrutacji, programy Trainee
 11. Programy stażowe
 12. Kryteria identyfikacji talentu – różne podejścia
 13. Zestaw kompetencji oczekiwanych u talentu menedżerskiego
 14. Narzędzia identyfikacji talentu
 15. Błędy wynikające z niewłaściwej identyfikacji talentów
 16. Sposoby wsparcia talentów menedżerskich – rodzaje wsparcia versus poziom programu (średni szczebel, wysoki)
 17. Błędy w procesie rozwoju talentów
 18. Założenia programów zarządzania talentami eksperckimi
 19. Kryteria selekcji ekspertów
 20. Katalog pomysłów na rozwój ekspertów
 21. Kluczowe funkcje programu talentowego, kiedy go wdrażać?
 22. Korzyści z wdrożenia programów zarządzania talentami
 23. Pomiar skuteczności wdrożenia programów talentowych
 24. Zagrożenia wynikające z funkcjonowania programów talentowych
 25. Bariery we wdrażaniu programów talentowych
 26. Sposoby motywowania talentów

Spotkanie z Rafałem Hiszpańskim – Prezesem Zarządu Eurel Hermes o doświadczeniach pracy z talentami. Termin uzależniony od dostępności, w trakcie 3 sesji.

SESJA II. Tworzenie ścieżek karier – Beata Wiernicka-Bełz

 1. Planowanie sukcesji
 2. Rola działań adresowanych do sukcesorów
 3. Wyróżnienie stanowisk objętych planowaniem sukcesji – przykłady rozwiązań
 4. Ścieżka kariery” – średnio/ długookresowa, etapy, punkty kontrolne
 5. Typowe ścieżki karier
 6. Analiza struktury organizacyjnej
 7. Dopasowywanie struktury organizacyjnej do strategii firmy
 8. 5 etapów tworzenia ścieżek kariery
 9. stworzenie planu rozwoju poszczególnych stanowisk pracy
 10. ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego w organizacji

SESJA III. Podejścia do rozwoju kariery pracowników – Marzena Kostelecka- Biernat

 1. Podejścia do rozwoju pracowników w organizacji
 2. Strategiczne podejście do rozwoju pracowników w firmie
 3. Różnice w podejściu do rozwoju pracowników generacji X, Y, Z
 4. Rola oceny pracowniczej w rozwijaniu pracowników
 5. Zarządzanie karierą -  podejścia teoretyczne związane z rozumieniem kariery zawodowej (wzory kariery)
 6. Etapy kariery
 7. Sposoby budowania kariery na każdym etapie
 8. Metody ułatwiające podnoszenie kompetencji
 9. Katalog narzędzi rozwojowych
 10. Planowanie rozwoju kompetencji
 11. Planowanie indywidualnej ścieżki kariery - przemyślane budowanie swojej kariery, sposoby budowania swojej kariery
 12. Typy karier – Holland, Schein
 13. Indywidualne podejście do rozwoju

 

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).