Rekrutacja i opłaty studia International MBA

 

Cena za cały program International MBA wynosi 30 000 PLN i 2000 GBP.

W ramach tego czesnego zapewniamy:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz coaching i mentoring,
 • wymagane materiały dydaktyczne (podręczniki, casy, artykuły, symulacje, etc.),
 • transport pomiędzy Warszawą i Serockiem,
 • dyplomy Buckinghamshire New University i IBD Business School oraz transcripts

Powyższe cena za studia International MBA nie obejmuje kosztów opcjonalnego studyjnego wyjazdu zagranicznego oraz opłaty aplikacyjnej w wysokości 250 PLN.

IBD Business School oferuje korzystny pakiet pobytowy w trakcie zjazdów odbywających się w kampusie Green Park w Serocku pod Warszawą. Cena za jeden nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją wynosi tylko 120 PLN. Istnieje możliwość wykupienia zarówno pojedynczych noclegów, jak i pakietu pobytowego na cały program. Na życzenie wystawiamy fakturę na łączną sumę obejmującą czesne oraz pakiet pobytowy.

Chociaż istnieją korzyści jednorazowej wpłaty czesnego na początku programu, to IBD Business School oferuje także elastyczny system ratalny, składający się z trzech rat. Warunki płatności uwzględniające system ratalny, są następujące:

 • jednorazowa wpłata całości czesnego lub pierwsza rata w wysokości 4 000 PLN i 2 000 GBP musi być wniesiona nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem programu;
 • druga rata, w wysokości 13 500 PLN, musi być wniesiona do 15 dnia ósmego miesiąca trwania programu;
 • trzecia rata, w wysokości 13 500 PLN, musi być wniesiona do 15 dnia piętnastego miesiąca trwania programu.

Dowiedz się więcej o programach MBA realizowanych w IBD Business School: Studia MBA

 

studia International MBA - CENA

 

Proces aplikacyjny na studia International MBA

Ponieważ program oferowany jest we współpracy z Buckinghamshire New University i spełnia jego wymogi akredytacyjne, warunki przyjęć odzwierciedlają te, które stosowane są na uniwersytecie Buckinghamshire. Ich celem jest zadbanie o to, aby każdy student nie tylko w pełni skorzystał z wykładów i innych zajęć dydaktycznych, ale także był w stanie wnieść wkład w tworzenie i przekazywanie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności przez uczestników programu zarówno w kampusie IBD, jak i w kampusach partnerów zagranicznych. Natura MBA jako programu kształcącego w zakresie zarządzania ogólnego, niespecjalistycznego pozwala na przyjmowanie kandydatów reprezentujących szerokie spektrum dyscyplin akademickich i obszarów zawodowych. Globalny charakter programu pozwala z kolei na uczestnictwo w nim kandydatów z różnych części świata.

Poniżej przedstawiamy standardowe warunki przyjęć. Jednakże należy podkreślić, iż Komisja Rekrutacyjna rozpatruje każdy wniosek aplikacyjny w sposób całościowy, biorą pod uwagę  unikalne kompetencje i doświadczenia kandydata oraz ich zgodność z celami programu. Podobnie jak to robi wiele innych szkół biznesu, nasza polityka rekrutacyjna  jest na tyle elastyczna, iż pozwala na niestandardowe potraktowanie tych kandydatów, którzy posiadają pewne braki w formalnym wykształceniu uniwersyteckim, ale charakteryzują się wyjątkowym doświadczeniem zawodowym oraz innymi osiągnięciami, istotnymi z punktu widzenia programu MBA.

 

Warunki przyjęć na studia International MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjacki lub magisterski)
 • minimum 2 lata stażu pracy
 • potwierdzone kwalifikacje w zakresie znajomości języka angielskiego

Kandydaci do programu International MBA powinni posiadać dyplom ukończenia studiów z uznanej instytucji szkolnictwa wyższego oraz wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym lub specjalisty.

Kandydaci, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, muszą także przedstawić odpowiednie wyniki jednego z następujących testów językowych: IELTS (minimalny wynik 6), Cambridge English Advanced – CAE (poziom C1 lub wyższy) lub Pearson Test of English (PTE) Academic Test (minimalny wynik 50).

 

Dokumenty aplikacyjne

W celu szybkiego i efektywnego rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • wypełnionego formularza aplikacyjnego (jest dostępny do ściągnięcia na tej stronie)
 • czytelną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
 • list motywacyjny, wyjaśniający, dlaczego kandydat chce podjąć studia MBA i jak te studia pomogą w rozwoju jego kariery
 • Curriculum Vitae
 • wyniki testu ze znajomości jęz. angielskiego (jeśli wymagane)

D o  p o b r a n i a:   IBD_International_MBA_Application_Form

 

Co dalej?

Po otrzymaniu aplikacji wysyłamy na podany w niej adres mailowy potwierdzenie złożenia dokumentów i, jeśli zajdzie taka potrzeba, informujemy o konieczności uzupełnienia dokumentów lub dostarczenia dodatkowych informacji.

Jeśli Dyrektor Programów MBA uzna, że kandydat spełnia podstawowe wymogi, zostanie on zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzoną w jęz. angielskim. Kandydaci z Polski zapraszani są na rozmowę w Warszawie lub Serocku, podczas gdy kandydaci z zagranicy odbywają rozmowę kwalifikacyjną poprzez Skype’a lub telefonicznie. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest bliższe zapoznanie się z doświadczeniami zawodowymi kandydata oraz jego motywacją i   zdolnościami do studiowania na poziomie MBA. Dodatkowo, rozmowa pozwala na ocenę umiejętności konwersacji w jęz. angielskim. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej wraz z kompletnym zestawem dokumentów przekazywane są następnie do Komisji Rekrutacyjnej w Buckinghamshire New University.

Kandydaci proszeni są o podanie w swoim wniosku aplikacyjnym aktualnych danych kontaktowych. Często pojawia się potrzeba uzupełnienia dokumentacji i przeprowadzenia dodatkowych rozmów w celu dokonania pełnej oceny kwalifikacji kandydata.

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty należy złożyć nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszej sesji.