Współpraca między Buckinghamshire New University i IBD Business School

 

Nieco historii

Buckinghamshire New University, którego początki sięgają roku 1891, stale się rozwija, zarówno pod względem liczby kampusów, jak i programów akademickich. Nazwa „Buckinghamshire New University” została przyjęta w 2007 roku, kiedy „Bucks” otrzymał pełne prawa uniwersyteckie. To stanowiło moment przełomowy w historii Uniwersytetu.

Do pierwszej lokalizacji Buckinghamshire New University – kampusu High Wycombe pod Londynem – doszły z czasem dwa inne kampusy: w Uxbridge (zachodnia część Londynu) i w Aylesbury Vale.  Uniwersytet posiada prawa do nadawania stopni zawodowych i naukowych na mocy Royal Charter. Dokument jest gwarantem jakości realizowanych przez Buckinghamshire programów akademickich i legitymizuje stopnie zawodowe i naukowe nadawane przez Uniwersytet.


 

 

 

 

Uniwersytet dziś

Struktura władzy Buckinghamshire New University składa się z następujących organów: Rady, która stanowi najwyższy organ władzy uniwersytetu, oraz Senatu, który skupia główne komisje akademickie. Działania i decyzje Rady i Senatu są regulowane przez Statut Uniwersytetu oraz rządowe akty wykonawcze i system delegacji (Instrument of Government and the Scheme of Delegation).

Obecnie Uniwersytet oferuje szeroką gamę programów akademickich, od „Międzynarodowych finansów i rachunkowości”, poprzez  „Prawo handlowe”, „Psychologię”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Pielęgniarstwo”, do programów MBA. Na Wydziale Projektowania, Mediów i Zarządzania programy licencjackie z zarządzania biznesem i magisterskie studia MBA pielęgnują tradycję Uniwersytetu w dziedzinie ścisłej współpracy z dynamicznie rozwijającym się światem biznesu w Londynie, stosując zarazem unikalne podejście do studiowania zarządzania w ścisłej integracji z naukami społecznymi i sztukami pięknymi. Stąd motto Uniwersytetu: Arte et industria – sztuka i przemysł.

Buckinghamshire New University jest instytucją szkolnictwa wyższego uznawaną na całym świecie, oferującą programy akredytowane przez rozmaite organizacje, takie jak British Psychological Society, Institute of Engineering Designers , the Joint Audio Media Education Services Association , Chartered Institute of Personnel and Development , British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies i the RCN Centre for Professional Accreditation. Uniwersytet jest także oficjalnie uznany przez Tajną Radę Rządu Anglii (Privy Council of the Government of England) za jednostkę posiadającą prawo nadawania stopni zawodowych i naukowych.

 

Bucks Business School

W 2011 roku Uniwersytet założył szkołę biznesu (Bucks Business School), która koncentruje się na akademickich programach w zakresie zarządzania i przywództwa w biznesie oraz na badaniach organizacyjnych i szkoleniach dla kadry zawodowej.  Szkoła ma na celu rozwój umiejętności, wiedzy i zdolności studentów, aby po ukończeniu studiów byli „gotowi na wyzwania przyszłości”. Programy Szkoły Biznesu Bucks dają możliwość specjalizacji sektorowej oraz wyboru przedmiotów i rodzajów aktywności w przekroju dyscyplin naukowych oraz obszarów badawczych prowadzonych na całym Uniwersytecie. Mając do dyspozycji kilka kampusów blisko Londynu, jak również programy realizowane za granicą i online, Szkoła jest w stanie stosować innowacyjne, elastyczne i nowoczesne podejście do nauczania zarządzania, które jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu we współczesnym i przyszłościowym otoczeniu biznesu. Szkoła Biznesu Bucks jest dumna z akredytacji udzielonej jej programom przez takie instytucje, jak Chartered Institute of Marketing, Chartered Institute of Public Relations i Public Relations Consultancy Association.

 

Międzynarodowa działalność

W ramach swojej międzynarodowej działalności  Uniwersytet oferuje programy w takich krajach, jak Niemcy, Holandia, Hong Kong, Włochy, Malezja, a teraz także Polska – IBD Business School staje się jedynym afiliowanym kampusem w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie realizowany jest program International MBA z Buckinghamshire New University, dający podwójny dyplom.

Wysokiej jakości międzynarodowy program MBA daje studentom możliwość poznania nowych idei i środowisk oraz doświadczenia różnych sposobów myślenia i podejść. Wspólnie z Buckinghamshire New University IBD stosuje unikalne podejście do rozwijania międzynarodowej wiedzy, umiejętności i zdobywania doświadczenia w dziedzinie zarządzania biznesem.