Akademia Zarządzania MMP

 

 

Projekt zrealizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem 
(d. Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji), prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Ponadregionalny otwarty projektem szkoleniowy. Uczestnicy byli rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywały się na terenie 5 województw.

Cele szkolenia

Poprawa efektywności działania i konkurencyjności 90 mikro i małych przedsiębiorstw z terenu całej Polski poprzez podniesienie poziomu zarządzania i jakości ich kadry kierowniczej (180 osób). Akademia MMP to program zbudowany w taki sposób, aby poprzez analizę teorii i praktyki, refleksję nad doświadczeniami własnymi i praktyką kolegów stykających się z podobnymi problemami można było wypracować linię postępowania, która w sposób w praktyczny, a zarazem podbudowany przez teorię, pomaga przebudować zarządzanie i dać firmie nowe szanse rozwojowe.

Grupa docelowa

Kadra menedżerska i właściciele mikro i małych przedsiębiorstw z całego kraju.

Tematyka

Zarządzanie, sprzedaż, marketing, finanse, zasoby ludzkie, negocjacje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte