Inwestycja w kadrę Alior Banku

 

Projekt zrealizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Głównym celem projektu była budowa i wzmocnienie kadry Banku, odpowiedzialnej za zdobycie co najmniej 2% udziału w rynku małopolskim i pozyskanie 70 tys. klientów z woj. małopolskiego do końca 2010 r., poprzez podniesienie kompetencji pracowników dzięki uczestnictwu w cyklu szkoleń.

Projekt zakładał realizację kompleksowych i komplementarnych szkoleń dedykowanych kadrze menedżerskiej i specjalistycznej Alior Banku. Zajęcia dotyczyły przywództwa, coachingu, analizy finansowej, pozyskiwania środków UE na MŚP oraz języka migowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte