Program rozwoju kadry – Geovita gości wita

 

 

Szkolenia przygotowane w ramach programu zostały przygotowane w sposób kompleksowy i komplementarny. Obejmowały kursy związane z podnoszeniem kwalifikacji z zakresu szeroko rozumianej obsługi klienta, doskonaleniem języków obcych, menedżerskie.

Szkolenia Skierowane były zarówno do pracowników fizycznych o niskich kwalifikacjach, pracowników umysłowych, jak i kadry zarządzającej. Dla całego personelu I poziomu (pracownicy bezpośredniego kontaktu z klientem: recepcja, specjaliści ds. sprzedaży, obsługa bazy zabiegowej, obsługa kelnerska, pokojowe) przewidziano szkolenia „Profesjonalna obsługa klienta” oraz z zakresu doskonalenia języków obcych (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego). Projekt zakładał realizację łącznie 383 dni szkoleniowych i przeszkolenie 295 osób.

Kurs „Telemarketingu” zaplanowany został dla pracowników recepcji oraz specjalistów ds. sprzedaży. Dla przedstawicieli II poziomu (kadra zarządzająca: dyrektorzy i rezerwowa kadra kierownicza) zaprojektowano kompleksowe, 6-sesyjne szkolenie „Zarządzanie Ośrodkiem GEOVITA”, Grę strategiczną oraz Finanse dla niefinansistów. Ponadto zrealizowano profesjonalne szkolenia dla barmanów i kucharzy, Finanse i podatki dla księgowych i Międzynarodowe standardy sprawozdań finansowych. Programy szkoleń miały charakter „szytych na miarę” – zostały przygotowywane pod konkretne potrzeby i konkretnych uczestników. Gwarantowało to uzyskanie najlepszych efektów i zaspokojenie oczekiwań zarówno Zarządu GEOVITY, jak i samych szkolonych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte.