Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego

 

 

Projekt skierowany do 378 pracowników Agencji Ruchu Lotniczego, pracujących na stanowiskach kontrolerów ruchu lotniczego i dotyczył nauki korzystania z technik antystresowych.

 

Kontrolerzy ruchu lotniczego, z racji wykonywanego zawodu i odpowiedzialności, jaką ponoszą, narażeni są na silny stres. Najmniejszy błąd spowodowany stresem może mieć katastrofalne skutki.

Celem projektu było zwiększenie ich umiejętności koncentracji, efektywności, relaksacji i regeneracji w warunkach stresu. Wykorzystane zostały takie metody, jak np. 8xO, Feldenkraisa, EEG Bio-feedback. Efekty szkolenia są widoczne w postaci: spadku absencji i zachorowalności na choroby okołostresowe, wzrostu jakości wykonywanych zadań, zwiększenia satysfakcji z pracy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte