Formacja

Współpraca, komunikacja w zespole, zarządzanie, synchronizacja działań zespołowych

 

Czas trwania:

 • gry – 2 godziny
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – min. 1 dzień szkoleniowy, rekomendowane min. 2 dni

 

 

Gra uczy:

Współpraca

 • Jak uczyć się współpracy, w której kluczowa jest koncentracja na dobrym współdziałaniu, które decyduje o realizacji wyników w zespole?
 • Jak rozmieć role zespołowe oraz proces komunikacji nastawionej na realizację celu i na budowanie relacji w zespole w trudnej krytycznej sytuacji i pod presją czasu (nierozerwalność nastawienia na cel i nastawienia na ludzi)?
 • Jakie warunki stanowią o dobrej współpracy zespołowej?
 • Jak motywować do współpracy?
 • Jak zapobiegać trudnym sytuacjom i radzić sobie z napięciami i konfliktami?

 

Komunikacja i wywieranie wpływu

 • Jak określać preferencje komunikacyjne zespołu i pojedynczych pracowników?
 • Jakie są sposoby komunikowania się nastawione na realizację celów i wzmacnianie relacji zespołowych?
 • Jak stosować narzędzia skutecznej komunikacji, wzmacniającej współpracę i współdziałanie?
 • Jakie są metody konstruktywnego i niekonstruktywnego wywierania wpływu w zespole?
 • Jaka jest rola pojedynczego członka zespołu w budowaniu wzajemnych relacji i współpracy?

 

Krótka charakterystyka gry

Celem uczestników gry jest sprawna i zsynchronizowana współpraca przy przygotowaniu układu tanecznego, który wymaga zharmonizowania działań w całym zespole. Stoi przed nim zadanie przygotowania się do tańca według określonych układów choreograficznych na zasadach dokładnie opisanych w instrukcji.

W pierwszej fazie zadaniem zespołu jest przygotowanie się do realizacji układu choreograficznego – jest to faza intensywnych ćwiczeń, rozdzielania ról zespołowych, budowania współpracy itp.

Druga faza to wykonanie zadania na forum, czyli realizacja układu choreograficznego. Ocenie podlegają takie kryteria, jak m.in. bezbłędne techniczne wykonanie układu/ tańca, walory artystyczne, współdziałanie i synchronizacja w zespole.

 

D o  p o b r a n i a:
Katalog-Gier-Szkoleniowych  ||  Analiza-efektywnosci-i-jakosci-w-IBD ||  Testowanie-i-walidacja-gier-szkoleniowych

 

Więcej o treści gry, jej przeznaczeniu i sposobach organizacji zajęć:

Paweł Utracki
Projektant Gier, Business Development Manager
Centrum Eksperckie Gry i Grywalizacja
putracki@ibd.pl