Szkolenia z HR w Warszawie – assessment centre, system wynagrodzeń, zarządzanie talentami

Szkolenia z HR, jakie od lat oferuje IBD Business School, są opracowane przez ekspertów z zarządzania kapitałem ludzkim. Programy szkoleń opierają się na najnowszej wiedzy z tej dziedziny. Uczestnicy mają możliwość gruntownego poznania narzędzi i rozwiązań stosowanych powszechnie na świecie. Podczas warsztatowych zajęć doskonalą posiadane umiejętności i kompetencje i nabywają nowe, odpowiednio do zajmowanych stanowisk w miejscu pracy.

szkolenia z HR

Trenerzy, prowadzący szkolenia z HR, mają szeroką wiedzę praktyczną i udokumentowane doświadczenie w kształceniu kwalifikacji biznesowych. W swojej pracy stosują aktywne metody nauczania, maksymalnie wykorzystując czas zajęć. Głównym celem szkoleń jest takie przygotowanie uczestników, aby po powrocie do pracy mogli w optymalny sposób wykorzystać nabytą praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenia z HR – oferta IBD Business School

Oferta szkoleń otwartych z HR obejmuje pełny zakres zagadnień praktycznych i kompetencji, których znajomość jest niezbędna dla menedżerów HR. IBD Business School kształci specjalistów takich, jak: HR Business Partner, asesor AC i DC czy menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie talentami i zarządzanie wynagrodzeniami. Przygotowujemy także uczestników do profesjonalnego korzystania z narzędzie testowych.

Sprawdź najbliższe terminy:

Świat HR musi nadążyć za coraz szybszymi zmianami na rynku pracy. Globalizacja gospodarek, nowe technologie, migracje ludzi – wszystko to stawia przed specjalistami i menedżerami HR trudne wyzwania rekrutacyjne i rozwojowe. Rynek pracownika, jaki obecnie dominuje, jest znacznie trudniejszy niż rynek pracodawcy, chociażby ze względu na konieczność głębszego rozumienia przez haerowców potrzeb pracowników i oczekiwań pracodawcy. To są obiektywne uwarunkowania – ich nie da się pominąć na żadnym z etapów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Szkolenia z HR w Warszawie IBD Business School organizuje w niezwykle przyjaznym, nowocześnie urządzonym ośrodku Sienna Traning Centre, położonym w samym centrum stolicy.

szkolenia otwarte w Warszawie

Sienna Training Centre – Warszawa, ul. Sienna 73

|| Skontaktuj się z nami: szkoleniaotwarte@ibd.pl, (22) 768 20 22, 695 330 033

Powrót...