Szkolenia z HR – assessment centre, system wynagrodzeń, zarządzanie talentami

Szkolenia z HR, jakie od lat oferuje IBD Business School, są opracowane przez cenionych specjalistów z zarządzania kapitałem ludzkim. Programy szkoleń opierają się na najnowszej wiedzy z tej dziedziny.

Szkolenia z HR – najnowsza wiedza, sprawdzone narzędzia

Programy szkoleń z HR są przygotowywane we współpracy z ekspertami z Działu Doradztwa i Badań, co jest gwarancją ich wysokiej jakości merytorycznej. Uczestnicy mają zatem możliwość gruntownego poznania narzędzi i rozwiązań stosowanych powszechnie na świecie. Podczas warsztatowych zajęć doskonalą posiadane umiejętności i kompetencje i nabywają nowe, odpowiednio do zajmowanych stanowisk w miejscu pracy. Szkolenia z HR od kilkunastu lat niewątpliwie są jedną z głównych propozycji szkoleniowych IBD Business School, która zyskała uznanie haerowców. Wśród specjalistów, menedżerów i dyrektorów z działów personalnych dużych i średnich firm jest dziś wielu naszych absolwentów. Zobacz, za co cenią nasze szkolenia (referencje – w układzie alfabetycznym).

szkolenia z HR

Trenerzy, prowadzący szkolenia z HR, mają szeroką wiedzę praktyczną i udokumentowane doświadczenie w kształceniu kwalifikacji biznesowych. W swojej pracy stosują przede wszystkim aktywne metody nauczania, maksymalnie wykorzystując czas zajęć. Głównym celem szkoleń jest takie przygotowanie uczestników, aby po powrocie do pracy mogli w optymalny sposób wykorzystać nabytą praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenia z HR – oferta IBD Business School

Oferta szkoleń otwartych z HR obejmuje pełny zakres zagadnień praktycznych i kompetencji, których znajomość jest niezbędna dla menedżerów HR. IBD Business School kształci specjalistów takich, jak: HR Business Partner, asesor AC i DC czy menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie talentami i zarządzanie wynagrodzeniami. Przygotowujemy także uczestników do profesjonalnego korzystania z narzędzi testowych.

Sprawdź najbliższe terminy:

Świat HR musi nadążyć za coraz szybszymi zmianami na rynku pracy. Globalizacja gospodarek, nowe technologie, migracje ludzi – wszystko to stawia przed specjalistami i menedżerami HR trudne wyzwania rekrutacyjne i rozwojowe. Rynek pracy bowiem jest zależny zarówno od koniunktury gospodarczej, lokalnej i światowej, jak i otoczenia prawnego. Dotyczy to w szczególności prawa gospodarczego, w tym podatkowego czy szeroko rozumianej sfery społecznej. Haerowcy muszą umieć dobrze, i szybko, diagnozować i definiować potrzeby pracowników i oczekiwania pracodawcy. To są obiektywne uwarunkowania – ich nie da się pominąć na żadnym z etapów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Szkolenia z HR IBD Business School organizuje zarówno w Warszawie, jak i w komfortowych salach szkoleniowych w największych miastach kraju.

|| Skontaktuj się z nami: szkoleniaotwarte@ibd.pl, (22) 768 20 22, 695 330 033

Powrót...