Czas trwania 48 godz., 4 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Brak.
Wypełnij zgłoszenie

Building Company Growth through Innovation – Innowacje w biznesie

 

Innowacje w biznesie – na czym polegają i jaką pełnią rolę w rozwoju firmy? W celu poprawy wyników, wiele firm koncentruje się na cięciu kosztów i usprawnieniach, przynoszących jednorazowe efekty w krótkim okresie. Skuteczni menedżerowie jednak rozumieją też rolę, jaką w osiąganiu przez organizację sukcesu w dłuższej perspektywie odgrywają innowacje. Poszukują sposobów tworzenia wartości dodanej dla klientów poprzez wdrażanie coraz lepszych i nowocześniejszych produktów i usług, wchodzenie na nowe rynki oraz doskonalenie jej kluczowych procesów i organizacji pracy.

BCGI wyposaża uczestników w zestaw praktycznych narzędzi do budowy strategii rozwoju produktów, projektowania innowacyjnych procesów i modeli biznesowych oraz tworzenia wartości dodanej dla klienta.

Ten unikalny program pomaga również przeprowadzić samoocenę stylu zarządzania menedżera – uczestnika programu oraz wartości, którymi się kieruje pod kątem jego wpływu na tworzenie kultury innowacji w miejscu pracy.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Idea główne założenia

Building Company Growth through Innovation dotyczy wszystkich wymiarów innowacji w biznesie. Pomaga wdrożyć nowoczesne myślenie zarówno w budowaniu modelu biznesowego firmy, usprawnianiu jej procesów, tworzeniu wartości dodanej dla klienta poprzez wdrażanie nowych produktów i usług, jak i w ekspansji na nowe rynki. Wyposaża uczestników w zestaw praktycznych narzędzi do wykorzystania przy budowie strategii rozwoju produktów, prezentuje rozwiązania przydatne przy projektowaniu innowacyjnych procesów i modeli biznesowych oraz metody tworzenia wartości dodanej dla klienta.

Ten unikalny program pomaga również przeprowadzić samoocenę stylu zarządzania menedżera – uczestnika programu oraz wartości, którymi się kieruje pod kątem jego wpływu na tworzenie kultury innowacji w miejscu pracy (współpracę, dzielenie się wiedzą,  zachęcającą do działania atmosferę, etc.).

Facylitatorzy IBD Business School przekazują praktyczne wskazówki, w jaki sposób przygotować siebie, swoich pracowników i organizację do przełamania barier kulturowych, utrudniających innowacje.

 

Profil uczestnika

Menedżerowie wyższego szczebla z średnich i dużych przedsiębiorstw, przygotowujący się do wdrożenia zarządzania innowacjami w swoich organizacjach. Są to zazwyczaj:

 • członkowie zarządu lub dyrektorzy odpowiedzialni za strategię, marketing, rozwój biznesu lub rozwój produktu,
 • osoby kierujące działami technologicznymi,
 • kierownicy projektu odpowiedzialni za przedsięwzięcia startupowe.

W programie doskonale odnajdą się przedstawiciele różnych obszarów funkcjonalnych tej samej firmy, którzy współdzielą odpowiedzialność za innowacje w swoim przedsiębiorstwie.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Przygotowanie menedżera do wdrożenia kultury innowacji w organizacji
 • Dostęp do praktycznych przykładów innowacji wdrożonych przez firmy, których sukcesy i wzrost jest osiągany dzięki programowi innowacji
 • Stworzenie zasad tworzenia infrastruktury dla wzrostu przez innowacje
 • Przygotowanie praktycznych rozwiązań i zestawu narzędzi przydatnych do natychmiastowego wdrożenia
 • Analiza około 30 przypadków biznesowych
 • Przygotowanie indywidualnego planu budowy innowacyjnego przywództwa
 • Przygotowanie zasad skutecznego zarządzania portfelem innowacyjnych produktów oraz projektów doskonalących procesy
 • Zdefiniowanie jednej innowacyjnej inicjatywy przyspieszającej wzrost firmy uczestnika
 • Zdefiniowanie zasad motywowania pracowników do pracy w kulturze innowacji poprzez stosowanie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu
 • Indywidualna sesja feedbacku
 • Wsparcie facylitatów IBD Business School przez cały okres trwania programu
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju osobistym
  i zawodowym uczestnika
 • Networking i udział w wydarzeniach artystycznych

Zakres merytoryczny

I. JAK STWORZYĆ INNOWACYJNĄ FIRMĘ

 1. Pozyskiwanie i wykorzystywanie analiz klienta
 2. Tworzenie wartości dodanej dla klienta

II. JAK ZRÓWNOWAŻYĆ KOSZTY I EFEKTY INNOWACJI

 1. Komercjalizacja innowacji
 2. Zarządzanie ryzykiem biznesowym we wdrażaniu innowacji
 3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym

III. JAK ZARZĄDZAĆ WZROSTEM

 1. Zasady alokacji zasobów firmy do realizacji jej celów
 2. Podejmowanie trudnych decyzji dotyczących portfela projektów firmy

IV. CO TO JEST PRZYWÓDZTWO TECHNOLOGICZNE

 1. Rola zaawansowanych technologii oraz badań i rozwoju w biznesie
 2. Zasady dokonywania przemyślanych inwestycji w innowacyjne technologie

V. JAK INICJOWAĆ INNOWACJE I ZARZĄDZAĆ NIMI

 1. Kultura innowacji firmy jako napęd wzrostu
 2. Identyfikacja kluczowych czynników w stylu przywództwa sprzyjających innowacjom
 3. Zaangażowanie zarządu jako czynnik sukcesu w budowie kultury innowacji
 4. Kiedy, jak i dlaczego doceniać ryzyko i porażkę na równi z sukcesem

VI. CO TO JEST PRZYWÓDZTWO OPARTE NA WARTOŚCIACH

 1. Definiowanie własnej mapy wartości i typu przywództwa
 2. Analiza profilu przywództwa – stworzenie własnej wizji przywództwa i planu jego osiągnięcia
 3. Ożywienie miejsca pracy – wdrożenie kultury zorientowanej na ludzi
 4. Odkrycie wartości skutecznego przywództwa

 

Metody szkoleniowe

W trakcie całego programu jest wykorzystywana metoda analizy przypadków biznesowych.

 • W ramach BCGI Uczestnicy przeprowadzają analizę około 20 przypadków biznesowych. Każde studium przypadku jest bazą dla autorefleksji i przeniesienia wniosków z analizy na własną rzeczywistość zawodową.
 • Integracja programu z praktyką biznesową odbywa się w małych zespołach, przy wsparciu facylitatorów IBD Business School.
  W zespołach są też przygotowywane projekty, których realizacja odbywa się pomiędzy poszczególnymi sesjami.
 • Uczestnicy programu mają również unikalną szansę dokonania konfrontacji swojego myślenia o innowacjach w biznesie z praktyką podczas paneli dyskusyjnych z udziałem ludzi sukcesu.
 • IBD Advanced Management Program (IBD AMP)
 • Business Strategy for HR Directors (BS HRD)
 • Building Company Growth through Innovation (BCGI)
 • Bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmian w  postawach i myśleniu o stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w praktyce odgrywają sesje integracji programu i praktyki biznesowej, które są platformą wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami oraz sesje networkingowe.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, innowacje, komercjalizacja innowacji, zarządzanie ryzykiem, przywództwo technologiczne, skuteczne przywództwo, analiza przypadków biznesowych

Zobacz także:

IBD Advanced Management Program (IBD AMP)

Business Strategy for HR Directors (BS HRD)

 

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

prof. Mariusz Bednarek - wykładowca programu IBD Executive MBA

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu renomowanych uczelni polskich i zagranicznych oraz ceniony ekspert...>>

dr Maciej Bukowski - wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem...>>

dr inż. Przemysław Domański - wykładowca

Doktor inż. elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego),...>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

Dariusz Mazurek - senior konsultant/ wykładowca

Absolwent SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Master of Business Administration – University of Illinois at Urbana Champaign, a także podyplomowych...>>

dr hab. Waldemar Rogowski - wykładowca

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej....>>

Mentorzy i coachowie

Marta Gabalewicz - coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału Psychologii...>>

Magdalena Kwiatek - mentor/ coach

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych (psychologia organizacji i zarządzania – 1996, socjologia – 1998). Blisko 20-letnie...>>

Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach

Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu Systemowego w IBD Business School, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem....>>

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Terminy

On-line
19-22.05.2022
 

 

 

 

Warunki udziału

Program Building Company Success through Innovation składa się z jednej sesji, która trwa 4 dni . W jej skład wchodzą moduły, zamykane analizą przypadków biznesowych, po których grupy robocze realizują zadania projektowe i przeprowadzają autorefleksję, facylitowaną przez przedstawiciela IBD Business School.

3 tygodnie przed sesją uczestnicy otrzymują materiały do przygotowania się do zajęć.
W tym czasie jest również przeprowadzane badanie ankietowe, stanowiące podstawę autorefleksji uczestników programu.

 

Cena udziału w programie: 12000 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • dostęp do testów i badań online
 • opiekę facylitatora pomiędzy sesjami
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat IBD Business School
 • certyfikat International Education Society (IES)
 • wyżywienie i zakwaterowanie
 • udział w wydarzeniach artystycznych

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

KONTAKT

Dział Programów Otwartych,  tel. + 48 768 20 22, +48 695 330 033

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.