Systemy zarządzania (Management Systems)

Przygotowywanie i wdrażanie systemów zarządzania przez cele (MBO), organizacji zorientowanych procesowo, zarządzanie procesami i operacjami oraz budowa i wycena portfela projektów

 

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE, SYSTEMY INFORMACJI ZARZĄDCZYCH

 • Przygotowywanie struktur do definiowania miar i procesu kaskadowania celów
 • Wspieranie procesu kaskadowania celów, w tym przeprowadzenie tzw. krzyżowego wyznaczania celów
 • Budowa systemu Zarządzania Przez Cele
 • Wdrażanie systemu Zarządzania Przez Cele
 • Definiowanie miar, KPIs, Kart Celów oraz Zrównoważonych Kart Wyników
 • Przygotowywanie procesu delegowania, uzgadniania oraz oceny poziomu realizacji celów

 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

 • Definiowanie procesów i map procesów
 • Realizacja projektów DMO
 • Tworzenie dokumentacji procesowej i Zrównoważonych Kart Wyników
 • Przygotowywanie i wdrażanie roli właściciela / managera procesu
 • Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania procesami (manager, dokumentacja, system reagowania, działania naprawcze) według metodyki Lean i 6sigma

 

ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW

 • Budowa portfela projektów
 • Wycena portfela projektów
 • Planowanie i realizacja portfela projektów
 

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php