Umowy z sieciami międzynarodowymi

Audyt i doradztwo w zakresie umów z sieciami międzynarodowymi

Sieci detaliczne zajmują znaczącą pozycję na mapie polskiego handlu. Są ważnym ogniwem łańcucha dystrybucji dóbr szybko rotujących (FMCG), a także artykułów gospodarstwa domowego, odzieży i innych popularnych kategorii produktowych. Postępująca konsolidacja i redukcja liczby aktywnych podmiotów w tym kanale sprzedaży, którą obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat, stawia nowe wyzwania przed producentami i dostawcami towarów i usług.

Poza rynkiem detalicznym także rynek hurtowy podlega konsolidacji i staje się pod względem oczekiwań i specyfiki warunków handlowych i serwisu podobny do kanału sieci detalicznych.
Oczywistym jest, że platformą współpracy z sieciami i jej podstawowym regulatorem jest umowa handlowa, precyzująca zasady współpracy, ceny, warunki płatności i wzajemne zobowiązania obu stron.
Nie istnieje „idealna” umowa z klientami sieciowymi, zwłaszcza kiedy praktycznie każdy z nich narzuca tej umowie wypracowany przez siebie format i zawartość, a negocjowanie z pozycji siły pomaga skutecznie uzyskać zamierzone rezultaty. Można jednak ustrzec się pułapek, kiedy umowa i zawarte w niej warunki handlowe zostaną odpowiednio dobrze przygotowane i negocjacje wstępne lub roczne odbędą się wg ustalonego planu.

Eksperci IBD Business School mogą dokonać audytu istniejących warunków handlowych i umów z sieciowymi klientami, a także doradzić, jak przygotować i prowadzić negocjacje, na jakie elementy umów handlowych zwrócić szczególną uwagę i które należy dokładnie przestudiować – np. kary umowne. Innym istotnym zagadnieniem jest porównanie umów z różnymi klientami oraz zwrócenie szczególnej uwagi na występujące w nich różnice, zwłaszcza te dotyczące cen. Dodatkowym zagadnieniem może być analiza rentowności poszczególnych kontraktów oraz porównanie umów w świetle potencjalnych korzyści oraz zagrożeń.

Umowy to jednak jeszcze nie wszystko, bowiem zapisy umowne „pracują” tylko wtedy, kiedy są wzajemnie przestrzegane. Przy pomocy IBD Business School mogą Państwo dokonać audytu skuteczności realizacji posiadanych umów oraz przygotować się do negocjacji mających na celu ich poprawę.

 

Formularz zgłoszeniowy

  • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
    Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

  • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
    Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php