Executive MBA

Executive MBA jest programem przygotowanym wspólnie z brytyjską szkołą biznesu Ashridge Executive Educaton i prowadzonym wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Program  przeznaczony jest dla średniej, wyższej i najwyższej kadry zarządzającej, właścicieli firm, przedsiębiorców oraz konsultantów w dziedzinie zarządzania.

Studia Executive MBA są połączeniem solidnych podstaw teoretycznych oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze. Dwanaście modułów programu obejmuje wszystkie istotne funkcje menedżerskie, poddane analizie krytycznej i ujęte w kontekście globalizacji ekonomicznej, strategii biznesowej i innowacji. Na bazie modułów przygotowywany jest projekt dyplomowy. Jego celem jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności badawczych i analitycznych studentów, które będą oni mogli zastosować w dotyczących ich bezpośrednio lub interesujących sytuacjach biznesowych.

Dyplom wydawany jest przez IBD Business School w partnerstwie z Ashridge. Uczestnicy dodatkowo otrzymują świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS.

D o  p o b r a n i a: Executive MBA - broszura

 

Dlaczego warto wybrać studia Executive MBA?

Najlepsza międzynarodowa kadra w Polsce

Wykładowcy studiów Executive MBA pracują lub pracowali na renomowanych uniwersytetach zagranicznych, w instytucjach i międzynarodowych firmach. Mają zróżnicowane doświadczenie praktyczne. Pochodzą z wielu krajów świata. Zostali wybrani ze względu na swoją umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący i praktyczny sposób.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku jest w czołówce instytucji, kształcących kadry dla biznesu w zakresie edukacji menedżerskiej. Nasza nowa oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce, w coraz większym stopniu opartej na cyfrowych modelach biznesowych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających przedstawicieli kadr kierowniczych i ambitnych młodych menedżerów, stojących u progu zawodowej kariery.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych, realizowany w okresie trwania programu (2 lata). Oparty na długoletnim i unikalnym doświadczeniu IBD w rozwoju kompetencji menedżerskich, nabytym w trakcie realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm. Dodatkowy certyfikat High Performance Leadership.

Innowacyjna organizacja i metodyka studiów

Zajęcia prowadzone w formie intensywnych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na dwa miesiące, połączone z dynamicznym e-learningiem. Elastyczność w wyborze sekwencji modułów.

Brytyjskie standardy edukacji biznesowej

Program studiów EMBA opracowany wspólnie z brytyjską szkołą biznesu Ashridge Executive Education. Zgodny z ramami akredytacyjnymi Wielkiej Brytanii, które zapewniają najwyższe brytyjskie standardy edukacji biznesowej.

Moduł międzynarodowy w Wielkiej Brytanii

Moduł „Information Management” realizowany w Ashridge pod Londynem. Zajęcia dydaktyczne połączone z wystąpieniami przedstawicieli angielskiego biznesu i spotkaniami ze studentami Ashridge. Wizyta w innowacyjnej firmie brytyjskiej.

Spotkania informacyjne

Najbliższe spotkanie z kandydatami na studia: Executive MBA, International MBA i  MBA odbędzie się 27.09.2017 w Sienna Training Centre, przy ul. Siennej 73 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o rejestrację pod numerem telefonu + 48 22 768 20 22 lub adresem e-mail: spotkanie@ibd.pl. Wspólnie z Państwem wybierzemy optymalną godzinę spotkania. Serdecznie zapraszamy!