MBA

Praktyczny program przeznaczony dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych.

MBA to dwuletni program modułowy, stworzony z myślą o polskim biznesie. Zaprojektowany i realizowany w formie comiesięcznych zajęć dydaktycznych, wspartych platformą e-learningową. Program składa się z 17 modułów tematycznych, cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego.

 

Dlaczego warto wybrać MBA?

Program dostosowany do potrzeb polskiego biznesu

Zawartość poszczególnych modułów – zgodnie z unikalnym podejściem IBD do kształcenia menedżerów – odzwierciedla aktualne potrzeby rozwojowe polskich firm. Struktura programu wykracza poza ramy standardu międzynarodowego MBA. Kilka unikalnych modułów zaprojektowano w wyniku konsultacji z polskim biznesem.

Kadra dydaktyczna - doświadczeni praktycy biznesu

Wykładowcy w tym programie to krajowi i międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach, doskonale znający realia polskiego biznesu. Większość z nich pracuje w IBD albo jest związanych ze Szkołą od wielu lat poprzez prowadzenie organizowanych przez nią szkoleń lub projektów doradczych. Posiadają duże doświadczenie praktyczne.

Innowacyjna organizacja i metodyka studiów

Tok studiów umożliwia naukę studentom odpowiednio do ich możliwości czasowych. Zajęcia prowadzone w formie trzydniowych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na miesiąc. Studenci korzystają z platformy e-learningowej. Praca dyplomowa w formie grupowego projektu doradczego.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji menedżerskich, realizowany w okresie trwania programu (2 lata). Oparty na długoletnim i unikalnym doświadczeniu IBD w rozwoju kompetencji menedżerskich, nabytym w trakcie realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm. Możliwość uzyskania certyfikatu High Performance Leadership.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku jest w czołówce instytucji, kształcących kadry dla biznesu w zakresie edukacji menedżerskiej. Nasza nowa oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce, w coraz większym stopniu opartej na cyfrowych modelach biznesowych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających przedstawicieli kadr kierowniczych i ambitnych młodych menedżerów, stojących u progu swojej zawodowej kariery.

Studyjny grupowy wyjazd zagraniczny

Dla studentów zainteresowanych eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w którego trakcie odbędą się prelekcje na temat warunków i możliwości prowadzenia biznesu w kraju goszczącym, wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Spotkania informacyjne

Najbliższe spotkanie z kandydatami do programów: IBD MBA, International MBA i Executive MBA odbędzie się 10.05.2017 w Sienna Training Centre, przy ul. Siennej 73 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o rejestrację pod numerem telefonu + 48 22 768 20 22 lub adresem e-mail: spotkanie@ibd.pl. Wspólnie z Państwem wybierzemy optymalną godzinę spotkania. Serdecznie zapraszamy!