MBA

Studia MBA, prowadzone przez IBD Business School, to praktyczny program przeznaczony dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych. Prowadzony wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

MBA to dwuletni program modułowy, stworzony z myślą o polskim biznesie. Zajęcia prowadzone w formie trzydniowych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na miesiąc. Pomiędzy zjazdami studenci korzystają z platformy e-learningowej. Program składa się z 17 modułów tematycznych, cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego. Jest prowadzony w języku polskim.

Dyplom wydawany jest przez IBD Business School w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Uczestnicy dodatkowo otrzymują świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS.

D o  p o b r a n i a:  Broszura MBA

 

 

Dlaczego warto wybrać studia MBA?

Program dostosowany do potrzeb polskiego biznesu

Zawartość poszczególnych modułów – zgodnie z unikalnym podejściem IBD do kształcenia menedżerów – odzwierciedla aktualne potrzeby rozwojowe polskich firm. Struktura programu wykracza poza ramy standardu międzynarodowego MBA. Kilka unikalnych modułów zaprojektowano w wyniku konsultacji z polskim biznesem.

Najlepsza polska i międzynarodowa kadra

Wykładowcy w tym programie to krajowi i międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach, doskonale znający realia polskiego biznesu. Większość z nich pracuje w IBD albo jest związanych ze Szkołą od wielu lat poprzez prowadzenie organizowanych przez nią szkoleń lub projektów doradczych. Posiadają duże doświadczenie praktyczne.

Unikalny w Polsce zakres tematyczny

Program nauki zawiera treści, które są szczególnie ważne dla polskich menedżerów. Unikalną cechą programu jest połączenie najnowszej wiedzy i praktyki z zakresu zarządzania z solidną dawką psychologii biznesu. Ta cecha wynika z komplementarności wieloletnich doświadczeń i kompetencji obu instytucji: IBD Business School i Uniwersytetu SWPS.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji menedżerskich, realizowany w okresie trwania programu (2 lata). Oparty na długoletnim i unikalnym doświadczeniu IBD w rozwoju kompetencji menedżerskich, nabytym w trakcie realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm. Możliwość uzyskania certyfikatu High Performance Leadership.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku jest w czołówce instytucji, kształcących kadry dla biznesu w zakresie edukacji menedżerskiej. Nasza nowa oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce, w coraz większym stopniu opartej na cyfrowych modelach biznesowych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających przedstawicieli kadr kierowniczych i ambitnych młodych menedżerów, stojących u progu swojej zawodowej kariery.

Studyjny grupowy wyjazd zagraniczny

Dla studentów zainteresowanych eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w którego trakcie odbędą się prelekcje na temat warunków i możliwości prowadzenia biznesu w kraju goszczącym, wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Spotkania informacyjne

Najbliższe spotkanie z kandydatami do programów: IBD MBA, International MBA i Executive MBA odbędzie się 27.09.2017 w Sienna Training Centre, przy ul. Siennej 73 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o rejestrację pod numerem telefonu + 48 22 768 20 22 lub adresem e-mail: spotkanie@ibd.pl. Wspólnie z Państwem wybierzemy optymalną godzinę spotkania. Serdecznie zapraszamy!