Mira Dziedzic-Hanc
Wiceprezes Zarządu
ds. Programowych

Programy szkoleniowe i kursy organizowane przez IBD Business School od lat cieszą się uznaniem zarówno osób prywatnych, uczestniczących w zajęciach otwartych (Warszawa – Sienna Training Centre, Serock – Green Park Conference Centre), jak i klientów zamawiających projekty kastomizowane dla swoich pracowników.

Wieloletnie doświadczenie – od 1990 roku – w kształceniu kadr, unikatowe autorskie programy, profesjonalizm trenerów i wykładowców, blisko 225 tys. absolwentów – to czyni z IBD najlepszą szkołę biznesu w Polsce.

W realizowanych programach  szczególną uwagę zwracamy na innowacyjną metodykę, która podnosi atrakcyjność szkoleń, jak i  przyczynia się do szybszego rozwoju pożądanych kompetencji uczestników zajęć. Nasi klienci wybierają formy pracy dopasowane do własnych potrzeb spośród różnych form warsztatów,  treningów w miejscu pracy, coachingu, jak też  webinariów, wirtualnych klas, e-learningu czy blended learningu. Dzięki temu  efektywniej wykorzystują czas zaplanowany na szkolenia.

Programy rozwojowe

Obejmują: szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, studia MBA, kursy coachingowe. Są realizowane wg nowoczesnej interaktywnej metodyki, łączącej tradycyjną naukę w sali szkoleniowej z kształceniem zdalnym. Metodyka stosowana w IBD Business School zakłada aktywne zaangażowanie uczestników podczas całego procesu szkolenia. Wykorzystywane są także testy badające wiedzę i kompetencje na początku szkolenia i po jego zakończeniu.