Czas trwania142 godz., 13 dniIlość sesji6

Najbliższe terminy

TerminMiejsceCena - zw. z VAT
30.10.2017 - 14.01.2018Warszawa6900 PLN
13.11.2017 - 11.02.2018Gdańsk6900 PLN
13.11.2017 - 11.02.2018Wrocław6900 PLN
13.11.2017 - 11.02.2018Poznań6900 PLN
18.11.2017 - 11.02.2018Warszawa6900 PLN
18.11.2017 - 11.02.2018Kraków6900 PLN
16.12.2017 - 11.03.2018Warszawa6900 PLN
16.12.2017 - 11.03.2018Katowice6900 PLN
29.01.2018 - 15.04.2018Warszawa6900 PLN
29.01.2018 - 15.04.2018Gdańsk6900 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Business Trainer Certificate

 

Program BTC łączy w sobie nowatorskie podejście w kształceniu trenerów biznesu (np. diagnoza kompetencji trenerskich), wieloletnie doświadczenie IBD Business School w tym zakresie oraz możliwość zdobycia profesjonalnych kwalifikacji coachingowych, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikacjami.

Na rynku jest tylko JEDEN taki program dla trenerów biznesu!

 

 

D o  p o b r a n i a: BTC Program ramowy  || Broszura Business Trainer Certificate

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

PARTNERZY PROGRAMU

  

 


 

Cele szkolenia

 • Zarządzanie grupą w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się
  w zespole i rozwój poszczególnych osób w zespole
 • Profesjonalne przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń
 • Poznanie metodologii i technik szkoleniowych
 • Profesjonalne planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń
 • Wybór i konstruowanie technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe
 • Zrozumienie psychologicznych mechanizmów uczenia się i specyfiki kształcenia dorosłych
 • Zarządzanie grupą szkoleniową ze zrozumieniem istniejących mechanizmów psychologicznych oraz prawidłowości, którymi rządzi się grupa szkoleniowa
 • Poznanie typologii postaw osób szkolonych i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami

Grupa docelowa

 • Trenerzy biznesu
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Menedżerowie zarządzający zespołami
 • Osoby przygotowujące się do roli trenera w biznesie

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Rozwijanie i doskonalenie kompetencji na podstawie autorskiego spójnego modelu kompetencyjnego trenera biznesu
 • Indywidualna diagnoza kompetencji trenerskich i sesje feedbacku
 • Analiza postępów w rozwoju kompetencji – nagrania w określonym cyklu szkoleniowym, indywidualne karty feedbackowe i sesje informacji zwrotnych
 • Doświadczenie pracy ze zróżnicowanym dedykowanym zespołem trenerów (poszczególne sesje prowadzą różni trenerzy pozostający ze sobą w kontakcie, tak by zapewnić jak najlepszą ciągłość procesu wzmacniania kompetencji)
 • Zdobycie kompleksowych umiejętności projektowania sesji szkoleniowych zorientowanych na efektywność i cele biznesowe: począwszy od badania potrzeb szkoleniowych, poprzez wykorzystanie procesu grupowego do efektywnego nauczania i analizy efektywności szkoleń
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących budowania i wykorzystywania najnowszych form, metod i narzędzi szkoleniowych
 • Zbudowanie i doskonalenie kompetencji osobistych ważnych z punktu widzenia skutecznego trenera biznesu, pogłębianie samoświadomości w zakresie własnego funkcjonowania
 • Poprawa skuteczności trenerskiej w zakresie zarządzania zespołem w procesie szkoleniowym i rozwojowym

 

Rozwijane kompetencje trenerskie

 

Tematyka. Ramowy program rozwoju trenera biznesu

PRZYGOTOWANIE DO PROGRAMU

Indywidualna diagnoza kompetencji trenerskich

 • Individual  Competence Profile® (ICP)®
 • Zestaw testów
 • Indywidualne sesje feedbacku. Arkusz „Indywidualny Plan Rozwoju”

 

SESJA I. ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM I ZARZĄDZANIE SOBĄ W PRZEBIEGU PROCESU GRUPOWEGO. ZARZĄDZAJ GRUPĄ!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie „Arkusz indywidualnej efektywności trenera”

 

SESJA II. PRACA Z GŁOSEM I CIAŁEM – GŁOS I CIAŁO JAKO NARZĘDZIA PRACY TRENERA. ZARZĄDZAJ SOBĄ!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie  „Zestaw ćwiczeń: Świadoma obecność – ciało i głos”
 • Biblioteka e-learning: zestaw tematów przygotowujących do sesji „Toolbox”

 

SESJA III. TOOLBOX – TRENING PRACY Z RÓŻNYMI METODAMI SZKOLENIOWYMI. KREUJ AKTYWNE METODY!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie  „Projekt aktywnych metod szkoleniowych”
 • Zdalny feedback tutorski do projektu

 

SESJA IV. ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWEJ. „GRA KOMPETENCYJNA® TRAINERS’ QUANTUM LEAP”. PROJEKTUJ SCENARIUSZ SZKOLENIA!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie „Projekt scenariusza szkolenia”
 • Zdalny feedback tutorski do projektu

 

SESJA V. WYWIERANIE WPŁYWU W PRACY TRENERA I TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE. PANUJ NAD TRUDNOŚCIAMI!

 • Sesja prowadzona zgodnie z metodyką Action Learning
 • Działania wdrożeniowe: zadanie „Strategie w trudnych sytuacjach”

 

SESJA VI. KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY TRENERA. ROZWIJAJ WŁASNY WARSZTAT!

Tematyka warsztatów: – cztery filary coachingu

 • umiejętność słuchania w coachingu
 • umiejętność zadawania pytań w coachingu
 • model coachingowy TGROW
 • wartości
 • coaching w organizacjach

 

EWALUACJA ROZWOJU

 • Individual  Competence Profile® (ICP)®- powtórzenie indywidualnej diagnozy kompetencji trenerskich po 6-12 miesiącach od zakończenia programu.*
 • Superwizje z profesjonalnymi superwizorami Instytutu *

* Po 1 roku od pierwszego badania ICP® rekomendujemy trenerom powtórną diagnozę kompetencji trenerskich w oparciu o ICP® (preferencyjne ceny dla naszych absolwentów obejmują Raport indywidualny i sesję feedbacku). Dodatkowo rekomendujemy wykupienie sesji superwizji z profesjonalnym superwizorem Instytutu

 

Metody diagnozy kompetencji

ICP® – Individual Competence Profile 

 • Rzetelne i wygodne narzędzie indywidualnej diagnozy kompetencji menedżera
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika

Zestaw autorskich i uznanych światowych testów

 • Test Intentio-Consensio®,
 • Test Taktyk Wpływu,
 • Test Wartości

Sesje feedbacku  

 • Indywidualny Plan Rozwoju – IPR

Na podstawie wyników testów i ICP® trenerzy przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju jako wsparcie w dalszym procesie wdrażania kompetencji trenerskich.

 

KORZYŚCI  Z DIAGNOZY

 • Indywidualna diagnoza własnych zachowań i reakcji emocjonalnych w sytuacjach interpersonalnych na podstawie ICP® (kompetencje trenerskie)
 • Indywidualna diagnoza predyspozycji i potencjalnych kompetencji i trenerskich – bateria testów psychologicznych
 • Uzyskanie informacji zwrotnych – pogłębienie samoświadomości osobistego funkcjonowania
  w zakresie kompetencji kluczowych w pracy trenera (komunikacja, wywieranie wpływu, zarządzanie grupą)
 • Wzrost elastyczności zachowania poprzez pracę w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju
 • Analiza on-line: szybka, wygodna i przyjazna dla użytkowników zdalna forma badania
 • Analiza kluczowych kompetencji w kontekście działań rozwojowych
 • Narzędzie poddane walidacji metodologicznej

 

O INDIVIDUAL COMPETENCE PROFILE ICP®

Individual Competence Profile (ICP) to autorskie narzędzie IBD Business School do oceny kompetencji tzw. metodą 360 stopni i wspierającym w rozwoju osoby oceniane. Kompetencje są oceniane przez inne osoby. Umożliwia to poszerzenie perspektywy i zmianę patrzenia na siebie.
Więcej o ICP

 

O TESTACH

Badanie potencjału odbywa się za pomocą baterii wybranych testów psychologicznych. Pozwala ono uzyskać usystematyzowany obraz kompetencji badanych pracowników lub zespołów. Po każdym badaniu jest przygotowywany raport indywidualny lub zbiorczy, a badane osoby mają możliwość uzyskania rozwojowych informacji zwrotnych. Wszystkie stosowane testy zostały zbudowane zgodnie z międzynarodowymi standardami badań psychologicznych. Zastosowanie testów pozwala uzyskać dodatkowe informacje, które mogą być wykorzystane w planowaniu kariery i działaniach rozwojowych.
Więcej o testach

 

Metody szkoleniowe

Gry szkoleniowe, tematyczne case study, filmy instruktażowe, role play, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, dyskusje moderowane, feedback trenerski i feedback partnerski, mentoring, sesje coachingowe, biblioteka e-learningowa, feedback tutorski, zadania wdrożeniowe: projekty indywidualne i zadania zespołów.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, szkolenie dla trenerów, trener biznesu, kompetencje trenerskie, testy wiedzy, testy kompetencyjne, warsztat trenerski, zarządzanie grupą, narzędzia trenerskie, metody szkoleniowe

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte dla trenerów

 

SESJA I. ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM I ZARZĄDZANIE SOBĄ W PRZEBIEGU PROCESU GRUPOWEGO. ZARZĄDZAJ GRUPĄ!

1. Specyfika uczenia dorosłych

 • Jak uczą się dorośli
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego
 • według Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
 • Style uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

2. Zasady pracy z grupami biznesowymi w kontekście procesu grupowego

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
 • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
 • Specyfika pracy z grupami biznesowymi
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy
 • Wybrane metody prowadzenia szkoleń
 • Humor w kontekście treningu

3. Współpraca i zarządzanie grupą w przebiegu procesu szkoleniowego

 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
  • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego
  • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
 • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

 

SESJA II. PRACA Z GŁOSEM I CIAŁEM JAKO NARZĘDZIAMI PRACY TRENERA. ZARZĄDZAJ SOBĄ!

1. Metody i narzędzia pracy głosem. Dlaczego głos najlepiej ćwiczyć rano?

 • Czy głos jakim mówię jest najskuteczniejszy? – ćwiczenie
 • Czy głos jakim mówię to mój „naturalny” głos? – ćwiczenie
 • Jak stres wpływa na głos – co się dzieje z moim ciałem? – ćwiczenie
 • „Trener – skuteczny wojownik” Skuteczność technik karate zależy w dużej mierze od poprawności oddychania – jak to się łączy z moją komunikacją trenerską
 • Dlaczego oddech ma wpływ na całą moją komunikację? – korzyści dla pracy trenerskiej
 • Jak powrócić do i-buki „dobrego oddechu”– oddechu z dzieciństwa – ćwiczenie
 • Uruchomienie tłoczni brzusznej – ćwiczenie
 • Czym jest dźwięk i czy mam na niego wpływ – ćwiczenie
 • Praca nad siłą, głośnością dźwięku – umiejętność mówienia bez obciążania strun głosowych – ćwiczenie
 • Jak rozwijać niskie, budzące zaufanie barwy.
 • Aktywizowanie mechaniczne rezonatorów: piersiowego i głowowego ćwiczenie.
 • Połączenie intencji i techniki – zgodnie z zasadą, że głos wynika z myśli – „mruczenie w górach” – ćwiczenie

2. Metody i narzędzia pracy z własnym ciałem

 • Silendo nemo peccat – milczenie jest złotem – test świadomości ciała
 • Czy jesteś świadom, co robi Twoje ciało – analiza „przetrwać w ciszy”
 • Sesja feedbackowa – nawiązując do poprzedniego ćwiczenia analizujemy nagrania uczestników przygotowane przed warsztatem
 • Co jest najważniejsze w mowie ciała
 • Jak rozwijać mowę ciała nie tracąc naturalności – ćwiczenie
 • Budowanie elastyczności i spontaniczności w komunikacji – ćwiczenie
 • Doskonalenie porozumienia z rozmówcą, grupą – słuchanie i komunikowanie – ćwiczenie
 • Czy istnieje schemat „dobrego rozpoczęcia” – czyli co zrobić z ciałem, by „kupić” grupę

3. Metody i narzędzia pracy z ciałem w stresie. Zarządzaj tremą a nie walcz z nią

 • Czy wiesz gdzie koncentruje się Twój stres?
 • Diagnostyka organizmu i zdefiniowanie stref stresu – analiza indywidualnych blokad w ciele, obszarów oraz symptomów działania stresu na ciało
 • Rozluźnienie spiętych mięśni – korzyści z umiejętności rozluźniania mięśni w pracy trenera – seria ćwiczeń
 • „Sekundowe rozluźnienia” czyli jak zarządzać swoim ciałem w stresie. Początek drogi do sekundowych rozluźnień.

PRZYGOTOWANIE DO SESJI: INDYWIDUALNA DIAGNOZA STYLU W ZAKRESIE MIMIKI, PANTOMIMIKI

1. Jeśli uczestnicy maja taka możliwość – prosimy o nagranie swojej prezentacji, zgodnie z założeniami:

 • Czas ok. 3 minut.
 •  Format nagrania dowolny – analogowy, cyfrowy.
 •  Fragment szkolenia/prezentacji – dowolny (zarówno może to być początek jak i wybrany fragment).
 •  Kadry – proszę o nagranie Państwa wystąpień tak, żeby była widoczna cała sylwetka na ekranie w maksymalnym zbliżeniu.

2. Nagrania będą przekazane przed szkoleniem trenerowi prowadzącemu w celu diagnozy indywidualnego stylu w zakresie mimiki, pantomimiki i głosu. Umożliwi to przygotowanie się trenera do analizy indywidualnych „wzorców pracy ciałem i głosem”  uczestników. Po analizie przez trenera i/lub wykorzystaniu na szkoleniu materiał nagrań zostanie zabezpieczony.

3. Prosimy na sesję przyjść w niekrepującym ubraniu. Nie muszą to być dresy, ważne, by były to rzeczy, w których czujecie się Państwo swobodnie. Panie prosimy o buty na płaskim obcasie.

 

SESJA III. „TOOLBOX TRENERA” – TRENING PRACY Z RÓŻNYMI METODAMI. KREUJ AKTYWNE METODY!

1. Toolbox – skrzynia narzędzi pracy trenera

 • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
 • Praca indywidualna i grupowa uczestników nad tworzeniem i walidacją narzędzi z wykorzystaniem symulacji procesu szkolenia
 • Skąd czerpać inspirację do tworzenia narzędzi szkoleniowych – wykorzystanie własnej, grupowej wiedzy i kreatywności
 • Pakiet kluczowych narzędzi szkoleniowych trenera biznesu
  • case study
  • zespołowe rozwiązywania problemów
  • dyskusje grupowe
  • role plays
  • gry i symulacje biznesowe
  • wideotrening
  • feedback trenerski – sztuka obserwacji i interpretacji biznesowej

2.  Dyskusja moderowana, studium przypadku, symulacja – skuteczne narzędzia w pracy z grupami biznesowymi

 • Analiza przypadku jako proces rozwiązywania problemów – korzystanie
  z metody
 • Jak zbudować studium przypadku?
  • różne podejścia do budowania studium
  • pisanie tekstu
  • testowanie
 • Mocne i słabe strony studium przypadku
 • Umiejętności doskonalone dzięki analizie przypadku
 • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
 • Odmiany dyskusji moderowanych
 • Trening prowadzenia dyskusji moderowanych

3. Szkolenie w parze trenerskiej – z czego wynika sukces współpracy trenerskiej

 • Zasady współpracy teamu trenerskiego
 • Zarządzanie wspólną przestrzenia
 • Zarządzanie czasem – dyscyplina i reżim czasowy
 • Trzymanie równowagi w aktywności szkoleniowej pomiędzy prowadzącymi
 • Techniki przekazywanie aktywności trenerskiej
 • Metody budowania i wzmacniania pozycji ko – trenera
 • Model partnerskiego feedbacku rozwojowego

 

SESJA IV. ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWEJ „GRA KOMPETENCYJNA® TRAINERS’ QUANTUM LEAP”.  PROJEKTUJ SCENARIUSZ SZKOLENIA!

1. Określanie celów i zarządzanie celami szkoleniowymi

 • Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu – w zakresie wiedzy umiejętności, postaw
 • Przygotowanie poszczególnych modułów szkolenia
 • Wybór metod szkoleniowych dopasowanych do celów ogólnych szkolenia
 • i celów cząstkowych poszczególnych modułów szkoleniowych
 • Przygotowanie materiałów, pomocy i miejsca szkolenia zgodnego
 • z założonymi celami
 • Maksymalizowanie efektywności osiągania celów szkoleniowych – zarządzanie czasem w przebiegu szkolenia
 • Wybór metody ewaluacji sesji szkoleniowej

2. Planowanie i przygotowywanie sesji szkoleniowej

 • Fazy sesji szkoleniowej, przebieg sesji szkoleniowej – jak organizować czas
 • i przestrzeń by osiągnąć postawione cele szkoleniowe
 • Analiza potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia w przebiegi badania oczekiwań grupy – case study
 • Wyciąganie wniosków z analizy oczekiwań grupy w celu uwzględnienia oczekiwań grupy w przebiegu zaprojektowanego programu – jak dalece zmieniać program? – case study
 • Elastyczność programu – elastyczność trenera: jak to robić? – ćwiczenia

3. Przeprowadzenie pokazu i procesu kalibracji scenariusza szkoleniowego

 • Rola i zadania trenera – lider merytoryczny
 • Przygotowanie procesu kalibracji programu – dobre praktyki
 • Spotkanie kreatywne- reguły efektywnej pracy zespołu trenerskiego
 • Techniki zapisu scenariusza osiowego
 • Zasady efektywnego spotkania kalibrującego
  • przejście „krok po kroku” przez scenariusz osiowy
  • przejście „krok po kroku” przez prezentację PPT
  • przejście „krok po kroku” przez handouty
  • przepracowaniem/doświadczenie kluczowych gier i ćwiczeń
 • Zamknięcie procesu kalibracji programu
 • Pilotaż programu

 

SESJA V. WYWIERANIE WPŁYWU W PRACY TRENERA I TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE. PANUJ NAD TRUDNOŚCIAMI!

1. Kompetencje osobiste i zawodowe trenera a radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

 • Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera
 • Cechy skutecznego trenera
 • Reaktywność a proaktywność w budowaniu kompetencji trenerskich
 • Rola przekonań w psychologii osiągnięć – przekonania mobilizujące
  i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu
 • Stereotypy i uprzedzenia wpływające na jakość procesu szkolenia i relacje
  z uczestnikami
 • Nawyki i wzorce zachowań blokujące efektywność trenera

2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, efekt Pigmaliona
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
 • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
 • Rodzaje taktyk: konsultacja, racjonalna perswazja, ingracjacja, wymiana, koalicja, presja, inspiracja, legitymizacja
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)

Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania
i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności.

3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
 • Typy trudnych sytuacji i tzw. trudnych uczestników, m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu do oczekiwań grupy, trudne pytania
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami – symulacje trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Stosowanie strategii przez trenera i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Trening radzenia sobie – scenki i role play

 

SESJA VI. KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY TRENERA. ROZWIJAJ SWÓJ WARSZTAT!

Zakres programowy:

 • 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna),
 • tematyka warsztatów:
 • Cztery filary coachingu
 • Umiejętność słuchania w coachingu
 • Umiejętność zadawania pytań w coachingu
 • Model coachingowy TGROW
 • Wartości
 • Coaching w organizacjach

WAŻNE! Realizacja programu umożliwia zaliczenie kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpoczęcie procesu międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching.

Coaching Fundamentals Certificate (CFC)

Dla kogo?

Coaching Fundamentals Certificate (CFC) – podstawowy kurs certyfikowany, adresowany zarówno dla osób zainteresowanych ścieżką coaching indywidualnego (personal/life/executive coaching), jakikorporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching). Program obejmuje niezbędne podstawy do wykorzystywania umiejętności coachingowych dla osób, które pracują, jako coachowie niezależnie działający na rynku lub z pozycji menedżera czy też odpowiadają za coaching wewnątrz organizacji. Kurs CFC jest dostępny w dwóch formułach: distance learning i bardziej rozbudowane szkolenie stacjonarne.

Z założenia program stanowi niezbędne minimum edukacyjne dla osób potrzebujących ogólnej wiedzy coachingowej w firmie poprzez swoje działania i warsztat coacha. Jest również początkiem drogi nabywania pełnej wiedzy coachingowej podczas kolejnych etapów ścieżki rozwoju coacha – Practitioner Coach Diploma (PCD), Certificate in WorkplaceCoaching (CWPC) i wyżej.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Beatricze Andrzejewska - senior trener/ senior konsultant

Dyrektor Projektów, członkini Rady Programowej IBD Business School
Doktor psychologii, doświadczony trener,  senior konsultant, ceniony metodyk oraz autorka wielu programów szkoleniowo-rozwojowych w IBD Business School...>>

Agnieszka Jóźwik - senior konsultant/senior trener

Dyrektor ds. Metodycznych
Z wykształcenia filozof i etyk. Kompetencje trenerskie doskonaliła we współpracy z LIMRA International oraz na Studium Terapii i Treningu Grupowego...>>

Dagmara Kanik-Kłoczko - trener/ coach/ mentor

Coach, trener kompetencji biznesowych i rozwoju osobistego. Absolwentka psychologii zarządzania i innowacji  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2002...>>

Małgorzata Klimowicz - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania...>>

Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach

Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu Systemowego w IBD Business School, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem....>>

Marcin Markowski - senior trener

Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Akademii Dyplomatycznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w zakresie protokołu...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Daniel Wąsik - senior trener/ konsultant

Absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szkoły trenerów i konsultantów MATRIK. Praktyk biznesu z ponad dziesięcioletnim...>>

Piotr Wiśniewski - senior trener/ senior konsultant

Psycholog, praktyk biznesu specjalizujący się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz    harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych. Wieloletni...>>

Monika Zalewska - senior trener

Absolwentka  Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Specjalizuje się w warsztatach rozwojowych z zakresu komunikacji, perswazji,...>>

Terminy

Warszawa

30-31.10.2017 sesja I
06-07.11.2017 sesja II
20-21.11.2017 sesja III
04-05.12.2017 sesja IV
18-19.12.2017 Sesja V
12-14.01.2018 Sesja VI

16-17.12.2017 Sesja I
13-14.01.2018 Sesja II
27-28.01.2018 Sesja III
10-11.02.2018 Sesja IV
24-25.02.2018 Sesja V
09-11.03.2018 Sesja VI

 

18-19.11.2017 sesja I
02-03.12.2017 sesja II
16-17.12.2017 sesja III
13-14.01.2018 sesja IV
27-28.01.2018 sesja V
09-11.02.2018 sesja VI

29-30.01.2018 Sesja I
12-13.02.2018 Sesja II
26-27.02.2018 Sesja III
12-13.03.2018 Sesja IV
26-27.03.2018 Sesja V
13-15.04.2018 Sesja VI

Katowice

16-17.12.2017 Sesja I
13-14.01.2018 Sesja II
27-28.01.2018 Sesja III
10-11.02.2018 Sesja IV
24-25.02.2018 Sesja V
09-11.03.2018 Sesja VI

 

Poznań

13-14.11.2017 sesja I
27-28.11.2017 sesja II
11-12.12.2017 sesja III
08-09.01.2018 sesja IV
22-23.01.2018 sesja V
09-11.02.2018 sesja VI

Gdańsk

13-14.11.2017 sesja I
27-28.11.2017 sesja II
11-12.12.2017 sesja III
08-09.01.2018 sesja IV
22-23.01.2018 sesja V
09-11.02.2018 sesja VI

 

29-30.01.2018 Sesja I
12-13.02.2018 Sesja II
26-27.02.2018 Sesja III
12-13.03.2018 Sesja IV
26-27.03.2018 Sesja V
13-15.04.2018 Sesja VI

Wrocław

13-14.11.2017 sesja I
27-28.11.2017 sesja II
11-12.12.2017 sesja III
08-09.01.2018 sesja IV
22-23.01.2018 sesja V
09-11.02.2018 sesja VI

Kraków

18-19.11.2017 sesja I
02-03.12.2017 sesja II
16-17.12.2017 sesja III
13-14.01.2018 sesja IV
27-28.01.2018 sesja V
09-11.02.2018 sesja VI

Warunki udziału

Cena szkolenia*: 6.900 PLN –  (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 7 300 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

 

Czas trwania – 142 godziny, w tym:

 • 6 sesji w sali szkoleniowej – 104 godziny
 • indywidualna praca z tutorem i prace zdalne – 38 godzin (zadania wdrożeniowe, praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej)

Realizacja programu umożliwia zaliczenie kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpoczęcie procesu międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching & Mentoring. W przypadku skorzystania z certyfikacji coachingowej dodatkowy koszt wynosi 1500 zł.

 

Miejsce zajęć

Sienna Training Centre w Warszawie, Green Park Conference Centre w Serocku  i lokalizacje w edycjach regionalnych

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

W okresie czerwiec-wrzesień 2017 r. brałam udział w Szkole Trenerów Biznesu - w Business Trainer Certificate (BTC), organizowanym przez IBD Business School. Polecam Szkołę BTC ze względu na spełnione obietnice programowe, rzetelne i profesjonalne przygotowanie szkoleń oraz rozwijanie odpowiedzialności trenerskiej u słuchaczy z podkreśleniem etyki zawodu. Teatyka zajęć jest wymagająca, w całości nastawiona na rozwój kluczowych kompetencji trenerskich. Dostarcza nowej wiedzy, rozwija nowe umiejętności i wpływa na postawy słuchaczy (...). Zajęcia są prowadzone przez wytrawnych, doświadczonych trenerów, wykonujących swój zawód z pasją, otwartych na potrzeby grupy, inspirujących do dalszego rozwoju również poprzez przykład własny.
mgr farmacji Ewa Nowosielska ProPharmina
Szkolenie Business Trainer Certificate zostało przeprowadzone w okresie od 12.05.2016 do 29.07.2016 r. (…) Każdorazowo IBD Business School (drogą mailową) przypominała o zbliżających się zajęciach, podając szczegółowy harmonogram zajęć. Szkoła informowała również o ewentualnych dodatkowych zadaniach, które należy wykonać na zbliżającą się sesję (…).Sesje tematyczne odbywały się zgodnie z planem i przekazanym harmonogramem przez profesjonalnie przygotowanych trenerów biznesu, posiadających wysokie kwalifikacje biznesowe, duże doświadczenie praktyczne i doskonałe kompetencje trenerskie. Wszystkie zajęcia odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, różnorodnością metodologiczną oraz fachowym podejściem do uczestników (…).Na każdą sesję przygotowany był profesjonalnie opracowany materiał teoretyczny oraz zestaw ćwiczeń do analizy i ewentualnego wykorzystania w późniejszej praktyce (…).
Dorota Rusek
W okresie maj-lipiec 2016 r. nasi pracownicy uczestniczyli w programie Business Trainer Certificate (BTC), realizowanym przez IBD Business School. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod wzgledem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu dostarczyli uczestnikom wielu ciekawych doświadczeń i inspiracji do dalszego rozwoju, co z pewnością wzbogaci warsztat trenerski naszych pracowników.
Marta Andruszkiewicz Dyrektor Personalny sebn.pl
W okresie od listopada 2014  do listopada 2015 pracownicy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. uczestniczyli w 3 edycjach programu Business Trainer Certificate (BTC), realizowanego przez IBD Business School. Całość programu w naszej ocenie została przeprowadzona w pełni profesjonalnie (…). Różnorodność trenerów i praktyczny sposób prowadzenia zajęć z pewnością znacznie wzbogaci nasz warsztat trenerski. IBD Business School jest partnerem godnym polecenia w zakresie przygotowania i organizacji podobnych projektów szkoleniowych.
Departament Klientów Biznesowych PGNIG Obrót detaliczny
W okresie luty – marzec 2015 r. pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA Marta Leżańska oraz Artur Szmaciarski brali udział w Szkole Trenerów Biznesu – Business Trainer Certificate (BTC) [...]. Szkolenie zostało przeprowadzone w pełni profesjonalnie, a przygotowanie merytoryczne trenerów wywarło bardzo pozytywne wrażenie. Program szkoleniowy był bardzo napięty, ale również ciekawy i wymagający. Nabyte umiejętności z pewnością pozwolą naszym pracownikom zwiększyc swoje kompetencje zawodowe. Możemy z pełnym spokojem polecić [IBD Business School] nawet bardzo wymagającym klientom jako organizację kompetentną oraz prowadzącą zajęcia na wysokim poziomie.
dr inż. Marcin Kozak Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
W III kwartale 2015 r. odbyłam kurs trenerski w ramach Business Trainer Certificate. Serdecznie polecam program szkoleniowy Szkoły Trenerów Biznesu IBD wszystkim osobom, które chcą pogłębić swój warsztat trenerski i nabyć profesjonalne umiejętności. Zajęcia oferowane w ramach programu są ambitne, róznorodne, bogate merytoryczne i praktycznie aktywizujące. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry szkoleniowej, profesjonalny sposob organizacji spotakń oraz jakość materiałów edukacyjnych, w tym możliwość korzystania z platformy internetowej, znacznie ułatwiły mi pgłebienie i utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach. Natomiast praktyczne podejście do prezentacji poszczególnych modułów pozwoliły mi w komfortowych warunkach przećwiczyć nowe umiejętności.
Aleksandra Strześniewska Konsultant ds. ZZL HR Effects