MBA

Master of Business Administration - Studia MBA w biznesie

MBA  to praktyczny program prowadzony przez IBD Business School, przeznaczony dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych. Prowadzony wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

IBD Business SchoolUniwersytet SWPS

Master of Business Administration to dwuletni program modułowy, stworzony z myślą o polskim biznesie. Zajęcia prowadzone w formie trzydniowych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na miesiąc. Pomiędzy zjazdami studenci korzystają z platformy e-learningowej. Program składa się z 17 modułów tematycznych, cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego. Jest prowadzony w języku polskim.

Dyplom wydawany jest przez IBD Business School w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Uczestnicy dodatkowo otrzymują świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS.

D o  p o b r a n i a:  Broszura MBA

MBA - dlaczego warto wybrać ten program?

Program dostosowany do potrzeb polskiego biznesu

Zawartość poszczególnych modułów – zgodnie z unikalnym podejściem IBD do kształcenia menedżerów – odzwierciedla aktualne potrzeby rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Struktura programu wykracza poza ramy standardu międzynarodowego MBA.

Najlepsza polska i międzynarodowa kadra

Wykładowcy - międzynarodowi i krajowi eksperci doskonale znający realia polskiego biznesu. Większość z nich pracuje w IBD albo prowadzi organizowane przez Szkołę szkolenia lub projekty doradcze. Posiadają duże doświadczenie praktyczne.

Unikalny w Polsce zakres tematyczny programu

Program zawiera ważne treści dla polskich menedżerów: najnowszą wiedzę i praktykę z zarządzania oraz solidną dawką psychologii biznesu dzięki komplementarności wieloletnich doświadczeń i kompetencji IBD Business School i Uniwersytetu SWPS.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych. Jest oparty na długoletnim i unikalnym doświadczeniu IBD nabytym w trakcie realizacji dla firm programów szkoleniowych i doradczych. Dodatkowy certyfikat High Performance Leadership.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku kształci kadry menedżerskie. Nasza oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce. Adresujemy ją do ambitnych profesjonalistów zarządzania.

Wyjazd studyjny: eksploracja biznesu międzynarodowego

Dla studentów, którzy będą zainteresowani eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w którego trakcie odbędą się prelekcje, wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Master of Business Administration - o programie

MBA to dwuletni program modułowy - struktura programu oraz tok studiów umożliwiają studentom naukę według własnych możliwości czasowych i potrzeb. Pod względem merytorycznym i metodologicznym struktura programu jest dostosowana do specyfiki i oczekiwań polskich firm. Program składa się z siedemnastu modułów dotyczących poszczególnych kwestii zarządzania przedsiębiorstwem na polskim rynku. Wśród dziedzin biznesowej wiedzy zdobywanej w trakcie poszczególnych modułów znajdują się:

  • zarządzanie projektami,
  • przywództwo nad zespołem pracowników,
  • rozwój pracowników,
  • myślenie kreatywne,
  • zarządzanie finansami i rachunkami,
  • wiedza o rynkach międzynarodowych,
  • przeprowadzanie operacji logistycznych,
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT,
  • umiejętności negocjowania.

Jakie umiejętności rozwinie program MBA?

Obok zdobywania wiedzy i umiejętności w trakcie zaplanowanych modułów zajęciowych, studenci biorą udział w programie rozwoju kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych. Zajęcia w ramach tego programu odbywają się w trakcie każdego ze zjazdów szkoleniowych przez cały okres studiów. W czasie zajęć wykładowcy stosują metody coachingowe. Program pozwoli każdemu studentowi rozwijać swoje najsilniejsze strony, bowiem przewidziana jest w nim diagnoza indywidualnych kompetencji. Ukończenie kursu skutkuje otrzymaniem przez absolwenta certyfikatu High Performance Leadership, respektowanego przez wiele uczelni biznesowych oraz przedsiębiorstw na świecie.

Kiedy otrzymasz dyplom?

Dyplom kierunku MBA otrzymują studenci, którzy przygotują biznesowy projekt doradczy w kilkuosobowych grupach pod kierunkiem wyznaczanego IBD promotora. Projekt dotyczy zarządzania i musi mieć swoje odzwierciedlenie w firmach lub branżach, w których pracują studenci. Projekt jest zatem nie tylko sposobem na zaliczenie studiów, ale również na rozwój przedsiębiorstwa, w którym pracuje lub którym zarządza student.

Studenci mają również możliwość skorzystania z wyjazdu zagranicznego, w czasie, którego będą mogli poznać warunki rozwoju biznesowego w innych krajach.

Dowiedz się więcej o programie: Struktura programu MBA

Program MBA - dla kogo?

Program przeznaczony jest dla właścicieli, sukcesorów, kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych.

Szukamy osób, które wyróżniają się inwencją, aktywnością biznesową i są gotowe do dzielenia się swoimi doświadczeniami w gronie innych doświadczonych menedżerów. Uczestnicy studiów MBA to osoby pełne pasji, a jednocześnie otwarte na poszerzanie swojej wiedzy i horyzontów.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia wyższego (licencjat) oraz min. 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu. Kandydaci ponadto odbywają rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej programu MBA.

Dowiedz się więcej o warunkach przyjęcia na studia: Rekrutacja i opłaty MBA

Stypendia w USA i Brazylii

Zakwalifikowanych kandydatów na studia MBA w IBD Business School zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym na kilkutygodniowe programy menedżerskie,  realizowane w brazylijskiej International Business School-Americas  w Sao Paolo i kalifornijskim University of La Verne.

Szczegółowe informacje: