MBA

Studia MBA, prowadzone przez IBD Business School, to praktyczny program przeznaczony dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych. Prowadzony wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

MBA to dwuletni program modułowy, stworzony z myślą o polskim biznesie. Zajęcia prowadzone w formie trzydniowych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na miesiąc. Pomiędzy zjazdami studenci korzystają z platformy e-learningowej. Program składa się z 17 modułów tematycznych, cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego. Jest prowadzony w języku polskim.

Dyplom wydawany jest przez IBD Business School w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Uczestnicy dodatkowo otrzymują świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS.

D o  p o b r a n i a:  Broszura MBA

Dlaczego warto wybrać studia MBA?

Program dostosowany do potrzeb polskiego biznesu

Zawartość poszczególnych modułów – zgodnie z unikalnym podejściem IBD do kształcenia menedżerów – odzwierciedla aktualne potrzeby rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Struktura programu wykracza poza ramy standardu międzynarodowego MBA.

Najlepsza polska i międzynarodowa kadra

Wykładowcy - międzynarodowi i krajowi eksperci doskonale znający realia polskiego biznesu. Większość z nich pracuje w IBD albo prowadzi organizowane przez Szkołę szkolenia lub projekty doradcze. Posiadają duże doświadczenie praktyczne.

Unikalny w Polsce zakres tematyczny programu

Program zawiera ważne treści dla polskich menedżerów: najnowszą wiedzę i praktykę z zarządzania oraz solidną dawką psychologii biznesu dzięki komplementarności wieloletnich doświadczeń i kompetencji IBD Business School i Uniwersytetu SWPS.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych. Jest oparty na długoletnim i unikalnym doświadczeniu IBD nabytym w trakcie realizacji dla firm programów szkoleniowych i doradczych. Dodatkowy certyfikat High Performance Leadership.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku kształci kadry menedżerskie. Nasza oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce. Adresujemy ją do ambitnych profesjonalistów zarządzania.

Wyjazd studyjny: eksploracja biznesu międzynarodowego

Dla studentów, którzy będą zainteresowani eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w którego trakcie odbędą się prelekcje, wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Stypendia w USA i Brazylii

Zakwalifikowanych kandydatów na studia MBA w IBD Business School zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym na kilkutygodniowe programy menedżerskie,  realizowane w brazylijskiej International Business School-Americas  w Sao Paolo i kalifornijskim University of La Verne.

Szczegółowe informacje: