MBA

Master of Business Administration - MBA w biznesie

 

TRWA REKRUTACJA! ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI

MBA po polsku to praktyczny program prowadzony przez IBD Business School, przeznaczony dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych. Prowadzony wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

IBD Business SchoolUniwersytet SWPS

Master of Business Administration to dwuletni program modułowy, stworzony z myślą o polskim biznesie. Zajęcia MBA po polsku prowadzone są w formie trzydniowych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na miesiąc. Pomiędzy zjazdami studenci korzystają z platformy e-learningowej. Program składa się z 17 modułów tematycznych, cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego. Studia MBA dla menedżerów prowadzone są w języku polskim.

Studia MBA w Polsce w IBD Business School są współorganizowane wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS). Uczestnicy programu MBA Polska otrzymują dyplom wydawany przez IBD Business School w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, a także świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS. Obie instytucje idealnie się uzupełniają i wnoszą do programu studiów MBA doświadczenia i kompetencje, w których czują się najlepiej:

 • IBD – szkolenia menedżerskie i doradztwo organizacyjne,
 • Uniwersytet SWPS – edukację uniwersytecką i badania naukowe.

Dzięki współpracy IBD i Uniwersytetu SWPS program MBA po polsku jest doskonałym połączeniem nowoczesnej wiedzy i długoletnich praktyk w zakresie zarządzania oraz solidnych podstaw z psychologii biznesu.

MBA - dlaczego warto wybrać ten program?

Program dostosowany do potrzeb polskiego biznesu

Zawartość poszczególnych modułów – zgodnie z unikalnym podejściem IBD do kształcenia menedżerów – odzwierciedla aktualne potrzeby rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Struktura programu wykracza poza ramy standardu międzynarodowego MBA.

Najlepsza polska i międzynarodowa kadra

Wykładowcy - międzynarodowi i krajowi eksperci doskonale znający realia polskiego biznesu. Większość z nich pracuje w IBD albo prowadzi organizowane przez Szkołę szkolenia lub projekty doradcze. Posiadają duże doświadczenie praktyczne.

Unikalny w Polsce zakres tematyczny programu

Program MBA zawiera ważne treści dla polskich menedżerów: najnowszą wiedzę i praktykę z zarządzania oraz solidną dawką psychologii biznesu dzięki komplementarności wieloletnich doświadczeń i kompetencji IBD Business School i Uniwersytetu SWPS.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych. Jest oparty na długoletnim i unikalnym doświadczeniu IBD nabytym w trakcie realizacji dla firm programów szkoleniowych i doradczych. Dodatkowy certyfikat High Performance Leadership.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku kształci kadry menedżerskie. Nasza oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce. Adresujemy ją do ambitnych profesjonalistów zarządzania.

Wyjazd studyjny: eksploracja biznesu międzynarodowego

Dla menedżerów, którzy będą zainteresowani eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w którego trakcie odbędą się prelekcje, wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

D o  p o b r a n i a:  Broszura MBA

Master of Business Administration - o programie

MBA prowadzony w języku polskim został stworzony tak, aby struktura programu oraz tok studiów umożliwiały studentom naukę według własnych możliwości czasowych i potrzeb. Pod względem merytorycznym i metodologicznym struktura programu jest dostosowana do specyfiki i oczekiwań polskich firm. Program składa się z siedemnastu modułów dotyczących poszczególnych kwestii zarządzania przedsiębiorstwem na polskim rynku. Wśród dziedzin biznesowej wiedzy zdobywanej w trakcie poszczególnych modułów znajdują się:

 • zarządzanie projektami,
 • przywództwo nad zespołem pracowników,
 • rozwój pracowników,
 • myślenie kreatywne,
 • zarządzanie finansami i rachunkami,
 • wiedza o rynkach międzynarodowych,
 • przeprowadzanie operacji logistycznych,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT,
 • umiejętności negocjowania.

Jakie umiejętności rozwinie program MBA?

Obok zdobywania wiedzy i umiejętności w trakcie zaplanowanych modułów zajęciowych, studenci biorą udział w programie rozwoju kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych. Zajęcia w ramach tego programu odbywają się w trakcie każdego ze zjazdów szkoleniowych przez cały okres studiów. W czasie zajęć wykładowcy stosują metody coachingowe. Program pozwoli każdemu studentowi rozwijać swoje najsilniejsze strony, bowiem przewidziana jest w nim diagnoza indywidualnych kompetencji. Ukończenie kursu skutkuje otrzymaniem przez absolwenta certyfikatu High Performance Leadership, respektowanego przez wiele uczelni biznesowych oraz przedsiębiorstw na świecie.

Dowiedz się więcej: Program studiów MBA

Jaki otrzymasz dyplom?

Dyplom kierunku MBA otrzymują studenci, którzy zaliczą wszystkie przedmioty i obronią biznesowy projekt doradczy. Dyplom MBA wydają wspólnie IBD Business School i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w języku angielskim. Dodatkowo Uniwersytet SWPS wydaje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, a IBD – certyfikat High Performance Leadership (HPL). HPL stanowi wartość dodaną programu MBA, potwierdzając wysoki poziom rozwoju umiejętności menedżerskich i zdolności przywódczych absolwenta.

Studenci mają również możliwość skorzystania z wyjazdu zagranicznego, w czasie, którego będą mogli poznać warunki rozwoju biznesowego w innych krajach.

Sprawdź pozostałe programy MBA: Studia MBA

Program MBA po polsku - dla kogo?

Program MBA w Polsce przeznaczony jest dla menedżerów, właścicieli, sukcesorów, kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych, średnich, jak i małych.

Szukamy osób, które wyróżniają się inwencją, aktywnością biznesową i są gotowe do dzielenia się swoimi doświadczeniami w gronie innych doświadczonych menedżerów. Uczestnicy studiów MBA to osoby pełne pasji, a jednocześnie otwarte na poszerzanie swojej wiedzy i horyzontów.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia wyższego (licencjat) oraz min. 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu. Kandydaci ponadto odbywają rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej programu MBA.

Dowiedz się więcej na temat rekrutacji i opłat: Studia MBA cena

MBA po polsku – korzyści studiowania w języku polskim?

Niewątpliwym atutem studiów MBA po polsku są znakomicie wykwalifikowani specjaliści i wykładowcy, którzy każdorazowo prowadzą swoje zajęcia z ogromną pasją i bardzo dużym zaangażowaniem. Przez wiele lat zdobywali oni bowiem doświadczenie oraz wiedzę na tematy biznesowo-menedżerskie, którymi teraz z przyjemnością dzielą się ze studentami. Studia MBA po polsku to program przeznaczony dla menedżerów wiążących swoją przyszłość z rynkiem lokalnym. Dla studentów MBA Polska organizowane są jednak zajęcia z języków obcych, których znajomość w dzisiejszym biznesowym świecie jest niewątpliwą podstawą.

Program MBA w Polsce prowadzony jest w Warszawie. IBD Business School dysponuje dwoma ośrodkami:

 • Sienna Training Centre to miejsce, które przeznaczone jest na przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych oraz organizowanie spotkań informacyjnych.
 • Green Park Conference Centre położony w Serocku pod Warszawą to obiekt, w którym regularnie odbywają się zajęcia stacjonarne.

Stypendia w USA i Brazylii

Zakwalifikowanych kandydatów na studia MBA Polska w IBD Business School zapraszamy również do udziału w konkursie stypendialnym na kilkutygodniowe programy menedżerskie, realizowane w brazylijskiej International Business School-Americas  w Sao Paolo i kalifornijskim University of La Verne.

Szczegółowe informacje: