Wykładowcy programu International MBA

Kadra dydaktyczna programu IMBA* to międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach, zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii. Większość z nich współpracuje z IBD, ale pochodzi z innych instytucji naukowych, z korporacji i praktyki doradczej. Wykładowcy International MBA posiadają ogromne i unikatowe doświadczenie międzynarodowe. Zostali wybrani ze względu na swoją umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący, praktyczny i skuteczny sposób.

 

prof. Mariusz Bednarek

Prowadzi moduł: International Logistics and Operations Performance

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu uczelni polskich i zagranicznych, ceniony ekspert i doradca wielu organizacji biznesowych w Polsce, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Peru, Meksyku i Kanadzie, były Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Jako visiting profesor współpracuje z Queen’s University oraz University of New Brunswick w Kanadzie.

W swojej karierze akademickiej sprawował funkcje profesora, dziekana, dyrektora studiów podyplomowych i doktoranckich. Pełnił także funkcję koordynatora projektu ITESM w General Motors Institute w USA, dyrektora i recenzenta prac magisterskich na Uniwersytecie Austin w USA oraz dyrektora programu wymiany pomiędzy uniwersytetami Meksyku, Kanady i USA. Brał udział w wielu projektach badawczych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania produkcją przemysłową. Od 2002 współpracuje z IBD Business School jako doradca i wykładowca.

 

dr inż. Przemysław Domański

Prowadzi moduł: Project Management

Doktor inżynier elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego), ekspert w dziedzinie zarządzania projektami. Posiada duże doświadczenie w pracach nad rozwojem systemów do projektowania układów elektronicznych (Szwecja), tworzeniem systemów do księgowości i systemów ERP.

Obecnie pełni rolę Dyrektora Operacyjnego S&T Services Polska w Krakowie. Członek International Project Management Association. Asesor wiodący w Polish Project Excellence Award (2007, 2010, 2011, 2015) i asesor międzynarodowej nagrody Project Excellence (2012-2015, Europa i Azja).

Trener i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera oraz w IBD Business School, gdzie prowadzi zajęcia także w programach MBA.

 

prof. Grzegorz Jędrzejczak

Prowadzi moduł: Dissertation

Doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UW oraz w IBD Business School. W latach 1989-1990 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialny za stworzenie polskiego rynku kapitałowego. W latach 1993-2013, ekspert Banku Światowego w Waszyngtonie w Departamencie Rozwoju Prywatnego Sektora i Systemu Finansowego w Regionie Europy i Azji Centralnej oraz przedstawiciel Banku Światowego na Ukrainie i w Azerbejdżanie. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School.

Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą polityki gospodarczej dla promowania innowacji w krajach o średnich dochodach. Autor rozdziału „Polski rynek kapitałowy a ład korporacyjny” w monografii „Nadzór korporacyjny” Krzysztofa A. Lisa i Henryka Sterniczuka oraz rozdziału pt. „Następne 50 lat: globalne wyzwania” opublikowanym w pracy zbiorowej „Gospodarka na rozdrożu XXI wieku” (Wydawnictwo Naukowe WZUW). 

 

dr Beata Kozyra

Prowadzi moduł: Strategic Leadership

Doktor nauk ekonomicznych. Trener biznesu, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem biznesowym. Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania zmianą oraz przywództwa i komunikacja w firmie. Z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz doświadczenie biznesowe.  W swojej pracy, na stanowiskach menedżerskich, była odpowiedzialna przede wszystkim za tworzenie i realizację strategii firmy, zarządzanie innowacjami, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie zespołem.

Współpracowała z ponad 40 firmami polskimi i zagranicznymi, dla których realizowała, tak projekty doradcze związane z wdrażaniem strategii, jak i projekty szkoleniowe. Wykłady prowadzi na uczelniach polskich i za granicą. Jest autorką ponad 30 artykułów oraz autorką lub współredaktorką kilku książek z dziedziny zarządzania. Jej ostanie publikacje książkowe, to Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj swoje marzenia (MT Biznes,  2015) oraz Zarządzanie zmianą (MT Biznes, 2016).

 

dr hab. Arkadiusz Kustra

Prowadzi moduł: International Management of Finance

Doktor hab. nauk technicznych. Adiunkt na AGH i w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów. Wykładowca w IBD Business School. Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, controllingu, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. W wymienionych obszarach realizuje również działalność naukową i dydaktyczną. Był kierownikiem ds. merytorycznych studiów podyplomowych „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami górniczymi” dla KGHM Polska Miedź SA oraz „Zarządzanie produkcją przemysłową”.

Prowadzi praktyczne warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Konsultant w zakresie controllingu operacyjnego i strategicznego związanego z inwestycjami i ich wpływem na wartość przedsiębiorstwa. Jest doradcą ekonomicznym zarządów spółek sektora MSP. Autor wielu publikacji w polskich czasopismach naukowych oraz laureat grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

prof. Jan Nowak

Prowadzi moduł: Marketing in an Always on World oraz Consultancy Project

Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski). Obecnie Dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Ma ponad 35-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i administracyjnej w uczelniach w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Były profesor w University of New Brunswick w Kanadzie, University of the South Pacific na Fidżi oraz Central European University na Węgrzech.

Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym – w tych dziedzinach ma wieloletnie doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe. Kierował m. in. centrum rozwoju zarządzania (Kanada) i programami MBA (Kanada i Fidżi). Zrealizował szereg projektów międzynarodowych w Azji, Oceanii i Europie Środkowej w dziedzinie rozwoju kadr dla biznesu. Autor 5 książek, ponad 60 recenzowanych artykułów i referatów, głównie publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych i sprawozdaniach konferencyjnych, oraz wielu casów i raportów.

 

mgr Greta Paa-Kerner (wykładowca gościnny)

Prowadzi moduł: Marketing Strategy in an Always on World

Absolwentka University of California w San Diego. Obecnie starszy wykładowca na uniwersytecie Buckinghamshire, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów: Digital Marketing; Innovation, Quality & the Internet; International Marketing; Selling & Sales Management. Moderuje także inne kursy prowadzone w szkole biznesu tegoż uniwersytetu. Poprzednio pracowała w takich instytucjach, jak Chartered Institute of Marketing (CIM), the Institute of Direct and Digital Marketing,  Cambridge Marketing Collage i  Regent’s University College London, gdzie była dyrektorem programowym, wykładowcą i  autorem tekstów nt. marketingu cyfrowego.

Prowadząc od wielu lat badania i publikując wizjonerskie opracowania nt. zagadnień marketingu cyfrowego i handlu elektronicznego, posiada najbardziej aktualną wiedzę na temat tych szybko rozwijających się modeli biznesowych. Od ponad 15 lat jest także zaangażowana w zarządzanie firmę marketingową Ganduxer, Ltd., doradzającą takim klientom korporacyjnym, jak Publicis, Hewlett Packard i Barclays Wealth.

 

prof. Henryk Sterniczuk

Prowadzi moduł: Organisational Resilience

Uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie profesor zarządzania i biznesu międzynarodowego w University of New Brunswick w Kanadzie. W Polsce pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem i Przewodniczącego Rady Naukowej IBD Business School. Wcześniej wieloletni dyrektor MBA w University of New Brunswick i profesor Wydziału Biznesu w The Pensylwania State University w USA.

W latach 90. ub. w. doradca Ministra Prywatyzacji i założyciel Centrum Prywatyzacji w Polsce, Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Rosji oraz Międzynarodowego Instytutu Biznesu na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie. Jego obecna praca naukowa dotyczy roli stosunków między społeczeństwem a gospodarką podczas generowania innowacji. Profesor Henryk Sterniczuk jest głównym autorem i redaktorem naukowym obszernej monografii „Nadzór korporacyjny”, której współautorem był Krzysztof A. Lis. Publikacja kompleksowo przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące kształtowania w Polsce zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk w spółkach.

 

mgr Tibor Vörös

Prowadzi moduł: Digital Leadership in a World of Continuous Change

 Tibor posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie, zarówno akademickie, jak w biznesie. Obecnie pełni funkcję starszego wykładowcy i Dyrektora Programu MBA (dla pracujących) w Szkole Biznesu Central European University w Budapeszcie. Zarazem jest doktorantem University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii, gdzie już złożył swoją pracę doktorską i oczekuje na jej obronę. Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroki zakres tematów – od mediów społecznościowych po kulturę i strategię korporacyjną.

W ostatnich latach Tibor Vörös poświęcał dużo czasu na opracowywanie i prowadzenie różnych symulacji biznesowych oraz stworzył unikalny scenorys, pozwalający studentom MBA doświadczyć rzeczywistych problemów zarządzania i realistycznego podejmowania decyzji w symulowanych sytuacjach biznesowych. Za to podejście do edukacji otrzymał nagrodę stowarzyszenia CEEMAN (Central and East European Management Development Association) w kategorii Innovation in Course Design. Jego obecne badania naukowe koncentrują się na zależnościach pomiędzy kulturą i technologią.

 

* Ze względu na zaangażowanie zawodowe naszych wykładowców w inne, w tym międzynarodowe, projekty akademickie, badawcze i biznesowe, zastrzegamy sobie prawo do zmiany osób prowadzących poszczególne moduły programu International MBA. W przypadku takiej zmiany odpowiednia informacja od razu pojawi się na niniejszej stronie.