Czym jest coaching? Łukasz Wieczorek w audycji TOK FM

Kategorie: Artykuły, Coaching

Łukasz Wieczorek || Słowa „coaching”, „coach”, „coachowany” itp. budzą zrozumiałe zainteresowanie – ze względu na sam przedmiot i metody tej coraz popularniejszej metody osobistego rozwoju, jak i brak dobrych polskich odpowiedników. W audycji TOK FM 6 stycznia 2012 Marzena Mazur i Łukasz Wieczorek rozmawiali o tym, czym jest coaching, kto powinien się nim zajmować, do kogo jest adresowany, dlaczego coach to nie trener, a tzw. life coaching to nie psychoterapia.

Jak zrobić żabę na szkoleniach? Efekt WOW w działaniach rozwojowych firm

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Beatricze Andrzejewska || Zagadką dla wielu trenerów i metodyków (a często dla samych klientów) pozostaje, jak rozumieć „efekt WOW”. Czy jest to efekt zastosowania określonych tricków szkoleniowych i trenerskich? Czy istnieje jakiś zestaw takich tricków, których zastosowanie gwarantuje sukces? Czy jest to jednak proces bardzie skomplikowany – a „efekt WOW” jest sumą określonych, celowych, dobrze sprecyzowanych działań metodycznych?

Wspólny cel. Testy psychologiczne w perspektywie naukowców i praktyków

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Diana Malinowska, Katarzyna Sobieraj (Palczak) || Jakie są potrzeby biznesu związane z wykorzystywaniem testów? Jakie możliwości w zakresie opracowywania testów mają naukowcy? W jakim kierunku powinni podążać wydawcy testów. To tylko kilka z wielu pytań, na które padła odpowiedź podczas konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, organizowanej wspólnie przez Instytut Rozwoju Biznesu, Pracownię Testów Psychologicznych oraz Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychologiczny pomiar. Testy w biznesie - skuteczna metoda selekcji czy marketingowa propaganda?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Urszula Brzezińska || Działy HR podczas rekrutacji i alokacji pracowników, planowania ścieżek kariery, awansowania czy działań rozwojowych muszą korzystać z odpowiednich narzędzi, aby ich decyzje personalne były trafne. Czy możliwy jest rzetelny pomiar kompetencji pracowników przy zastosowaniu narzędzi psychologicznych? Jaka jest perspektywa naukowców tworzących testy, a jaka praktyków wykorzystujących je w codziennej pracy?

To, co najważniejsze w coachingu międzykulturowym

Kategorie: Artykuły, Coaching

Łukasz Wieczorek || Czy jest możliwe prowadzenie coachingu w więcej niż jednym języku? To większe wyzwanie, niżby może się wydawać, niezależnie od poziomu płynności w języku innym niż ojczysty. Coaching i terminologia obszaru rozwoju osobistego są zwykle wyspecjalizowane, posiadają mocne naleciałości kultury anglosaskiej, a konkretnie amerykańsko-brytyjskiej. Jednakże sprowadzanie tego problemu jedynie do kwestii językowych byłoby zbyt proste.

Dotacje 2011, czyli jak skutecznie pozyskać pieniądze na inwestycje

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

PARP || Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w tym roku zorganizuje 12 konkursów o dotacje ze środków unijnych. Fundusze unijne dla przedsiębiorców na lata 2007 – 2013 są już na wyczerpaniu, a ten rok będzie ostatnim, w którym firmy będą mogły po nie sięgnąć.

Doradca klienta, czyli kto?

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Elżbieta Sawczyn || Badania potwierdzają, a i z praktyki to wynika, że jednym z głównych wyznaczników, którym powinni się kierować zarządzający firm usługowych, kadra wyższego i średniego szczebla oraz przede wszystkim sami doradcy, jest budowanie trwałych relacji z klientem i jego lojalność. Praktyka jednak tego nie odzwierciedla, a w każdym razie – w niewielkim stopniu.

Trafnie dobrany test to wymierny zysk dla firmy, czyli o psychologii w służbie biznesu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Aleksandra Jaworowska, Urszula Brzezińska || Rozmowa rekrutacyjna i wszelkiego rodzaju procesy outsourcingowe to jednak też sytuacje, które niosą ze sobą duży potencjał stresogenny i dlatego tak ważne jest, aby organizacja zadbała o swój wizerunek, stwarzając pracownikowi jak najbardziej komfortowe warunki uczestnictwa w takich procedurach. Oznacza to, że należy nie tylko odpowiednio przygotować pomieszczenie i zadbać o właściwy przebieg spotkania, trzeba także zaprosić specjalistów posiadających potrzebne kwalifikacje oraz wybrać narzędzia, które dostarczą nam odpowiedzi na pytania ważne ze względu na zatrudnienie lub zwolnienie danej osoby lub awansu pracowniczego.

Sesja (nie) tylko dla szefa

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Diana Malinowska, Katarzyna Palczak || Coaching jest procesem ukierunkowanym na wsparcie osoby coachowanej w dokonywaniu zmian i na pomoc w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy. Nie jest zaskoczeniem, że aż 90 proc. badanych zadeklarowało, że coaching jest narzędziem służącym rozwojowi pracowników. Wyniki badań ankietowych pokazują także, że coaching jest bardzo często używany jako narzędzie do rozwiązywania problemów, np. interpersonalnych (69 proc. respondentów).

(Po)waga profesjonalizmu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Diana Malinowska, dr Victor Wekselberg || Modele kompetencyjne budowane są w firmach przy pomocy konsultantów zewnętrznych lub samodzielnie. Organizacje chcą mieć realny i znaczący wpływ na kształt modelu, bowiem dobrze dobrany pozwala usprawniać nie tylko procesy haerowe i poprawić skuteczność działania pracowników, lecz także wpływa na efekty biznesowe.