Typy przywództwa w małej przedsiębiorczości

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Kierowanie małym przedsiębiorstwem najczęściej wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek. Jest to sposób na znalezienie swojego miejsca w życiu, zaspokojenie potrzeb, sprostanie własnym ambicjom – droga do osiągnięcia celów i spełnienia marzeń. Zakładając własną firmę mamy szansę stworzyć miejsce pracy nie tylko dla siebie, ale także dla innych.

Przywództwo a kryzys wartości w Polsce po przemianach 1989 roku

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Nowoczesność ze swoją wiarą w postęp i wzrost gospodarczy przeżywa kryzys. Nasilają się procesy indywidualizacji, które z jednej strony niosą ze sobą niebezpieczeństwo głębokiego rozpadu wartości, norm moralnych i więzi między ludźmi, ale z drugiej dają szansę na wolne, samodzielne oraz odpowiedzialne kształtowanie własnego życia.

Diagnoza rynku szkoleniowego

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Włodzimierz K. Buśkiewicz || Pieniądze unijne dały polskiemu biznesowi faktycznie kapitalny zastrzyk, jeśli chodzi o inwestycje w kadry  – mówi Włodzimierz K. Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu w rozmowie z Lidią Zakrzewską, redaktor naczelną miesięcznika „Strategie biznesu”. – Bez tego skala działań w obszarze rozwoju kompetencji nie miałaby miejsca.

CSR nie tylko w dużych firmach

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Paweł Kozak || Coca-Cola, KGHM, Kompania Piwowarska. Te firmy w pierwszej kolejności przychodzą na myśl, gdy pojawia się pojęcie spółki odpowiedzialnej społecznie (CSR). Wielkie koncerny od dawna bowiem dostrzegają ogromną wartość, jaką niesie za sobą uczestniczenie  w działalności społecznej i wspieranie inicjatyw lokalnych. Nie tylko znane marki są jednak aktywne na tym polu. Coraz więcej przedsiębiorstw z sektora MŚP angażuje się w podobne inicjatywy.

Optymalne wykorzystanie kompetencji pokoleń. Model podnoszenia konkurencyjności firmy

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska, Iwona Ostrowska || Zgodnie z prognozą na lata 2008–2035 liczba ludności Polski będzie się stale zmniejszać, i to w coraz szybszym tempie (spadek o ok. 5, 6 proc. w ostatnim roku). Zmieni się też struktura ludności według wieku, udział osób w wieku produkcyjnym spadnie do 2035 roku o ponad 7 proc. Skutki tego odczuwamy już dziś w postaci wydłużenia wieku emerytalnego. Pracodawcy powinni zatem zadbać o efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnianych pracowników. Dotyczy to wszystkich zatrudnianych pokoleń.

Mierniki sesji. Kryteria skuteczności AC i DC

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Katarzyna Sobieraj || W artykule są omówione wyniki badania ankietowego, które w ub. r. przeprowadziły Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem. Dotyczyło ono kryteriów skuteczności AC/DC. Autorka, Katarzyna Sobieraj, opisuje wyniki m.in. w odniesieniu do znajomości międzynarodowych standardów i reguł etycznych, kwestii przygotowania asesorów, znaczenia informacji zwrotnej czy trudnego problemu doboru kompetencji.

Co czyni z człowieka dobrego przywódcę? Rozmowa o motywowaniu menedżerów

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

prof. Olaf Żylicz || Silny wizją, działaniem, pokorą. Zdecydowany w realizacji tego, w co wierzy, ale jednocześnie szukający prawdy o sobie, nie obawiający się ujawnienia własnych błędów. Charyzmatyczny właśnie dzięki swojej autentyczności. To punkt wyjścia w rozmowie Hanny Rydlewskiej z Chilli ZET z prof. Olafem Żyliczem o przywództwie, o jego polskiej specyfice, o zachodnich wzorcach…

Czy etyczny biznes jest opłacalny?

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Zarządzanie
Etyczny biznes czy etyczna sprzedaż brzmią dla niektórych jak oksymoron. Środowisko biznesowe warunkuje dążenie do przewagi konkurencyjnej i  maksymalizacji zysków, wyznaczanie ambitnych celów i planów sprzedażowych. Choć wartości często pojawiają się w misjach wielu organizacji, to nie...

Gdzie jestem i gdzie chcę być. Rozmowa o zaangażowaniu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Czym jest zaangażowanie? W pracę, związek, hobby? Osoba zaangażowana chce i potrafi wkładać wysiłek w osiągnięcie postawionego zadania, celu. Aby zaangażowanie było rzeczywistym, muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, osoba zaangażowana mówi i myśli pozytywnie o przedmiocie swojego działania, bo czerpie przecież z tego satysfakcję; po drugie, chce być częścią np. organizacji czy związku, w których działa; po trzecie, jest gotowa do wysiłku na rzecz osiągnięcia celu.

A Ty dbasz o swoje dane osobowe?

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Klejne || Każdy człowiek ma prawo do kontrolowania przepływu informacji, które dotyczą bezpośrednio jego osoby. Każdy chce się cieszyć szeroko rozumianą wolnością osobistą, właściwymi więziami społecznymi oraz akceptacją społeczną. Współczesne, niezwykle dynamicznie rozwijające się techniki informatyczne dają możliwość swobodnego manipulowania danymi osobowymi, jak również niekontrolowane ich przekazywanie, głęboko naruszając prywatność i bezpieczeństwo danej jednostki.