Podejście kooperacyjne do analizy procesów społecznych w organizacjach

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

dr Victor Wekselberg  ||  Każda koncepcja podejścia do społecznych aspektów organizacji musi być oparta na założeniach mówiących o głównym typie interakcji społecznych zachodzących w grupach. Tradycyjnie psychologia społeczna jest zdominowana przez podejście, które analizuje interakcje społeczne jako wpływ czegoś lub kogoś na jednostkę, grupę lub organizację.

Po co komu twórczość w organizacji?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Beatricze Andrzejewska  ||  Rozpatrywanie zjawiska twórczości w odniesieniu do aktywności zawodowej możliwe jest dzięki przełomowi, jaki dokonał się w psychologii twórczości w latach 80. Dotyczył on następujących obszarów zjawiska twórczości. Pierwszy obszar wskazuje na twórczość jako cechę powszechnie występującą, poddającą się działaniom edukacyjnym (por. Nęcka, 1994, 1998). Drugi obszar stanowią badania z zakresu psychologii poznawczej, ujmujące twórczość jako proces rozwiązywania problemów.

Nowe trendy w zarządzaniu a kierunki doskonalenia kadr

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

prof. Henryk Sterniczuk  ||  Tradycyjnie od dwóch wieków zarządzanie skupiało się na osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez wielkość firmy rozumianej jako kombinacja potencjału produkcji i dystrybucji, a w wewnętrznych procesach poprzez efektywność uzyskiwaną dzięki podziałowi pracy, dającemu w rezultacie jasność ról i specjalizacje, oraz dzięki kontroli realizacji zadań. W warunkach konkurencji otwartej przez globalizację te czynniki są ważne, ale przestały być wystarczające dla sukcesu w biznesie i rozwoju firmy.

Nie zawsze wspólnik otrzyma dywidendę

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Agnieszka Lisak  ||  Jeśli wypłata dywidendy na rzecz udziałowców w spółce będzie dokonywana niezgodnie z prawem, członkowie zarządu odpowiedzą osobiście wobec spółki za uszczuplenie jej majątku. Zakończenie roku obrotowego jest chwilą wyczekiwaną przez wspólników spółek kapitałowych. Posiadają oni bowiem prawo do udziału w zysku, który został wypracowany przez spółkę za dany rok obrotowy. Zanim jednak dojdzie do jakichkolwiek wypłat na rzecz wspólników, muszą zostać spełnione wymogi formalne.

Walorem mediacji jest jej szybkość

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Lisak  ||  Mediacja może być skutecznym narzędziem w dochodzeniu roszczeń od dłużników. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w procesie windykacji wierzytelności są ugody zawierane z dłużnikami. W ugodach takich w zamian za umorzenie części zobowiązań czy też odroczenie w czasie spłaty należności dłużnicy przyznają się na piśmie do długu i zobowiązują do uregulowania należności w określonym terminie.

Zarzut przedawnienia trzeba zgłosić

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Lisak  ||  Celem instytucji przedawnienia jest dyscyplinowanie uczestników obrotu prawnego tak, aby dochodzili swoich roszczeń przed sądem w racjonalnych terminach. Jak pokazuje praktyka, procesy wytaczane po zbyt długim czasie są trudne do prowadzenia – świadkowie nie żyją, słabo pamiętają fakty, dokumenty stają się nieczytelne lub giną.

Skuteczna rozmowa z klientem

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Magdalena Olechnowicz, Krzysztof Sawiński  ||  Często pierwszym kontaktem z klientem jest rozmowa telefoniczna. Warto, aby ta pierwsza rozmowa nie była ostatnią… Pomyśl: jak postrzegane są osoby dzwoniące w imieniu Twojej firmy do potencjalnego klienta? Jak bliscy znajomi, mający coś wartościowego do zaoferowania, czy jak intruzi, którzy zawracają głowę i zajmują cenny czas?

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego po 20.03.2007 roku

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo

Agnieszka Lisak  ||  20 marca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Ma ona na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw gospodarczych. Ale zmiany te nie dotyczą tylko przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Obejmują również ogólne zasady procesu, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.

Menedżer nośnikiem wartości w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak  ||  W dobie nastawienia na sukces i potencjalnego kryzysu przywództwa w organizacjach coraz bardziej akcentowana jest rola menedżera jako osoby odpowiedzialnej za sukces jednostki i zespołu. Stawia to przed menedżerami konieczność bycia skutecznym nie tylko w zakresie technicznych i kierowniczych umiejętności, ale także w zarządzaniu zasobami ludzkimi i aktywowaniu swoich kompetencji przywódczych.

Rekrutacja pracowników: Nie wystarczy zatrudnić konsultanta

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Victor Wekselberg  ||  Właściwe obsadzenie kluczowych stanowisk jest podstawą sukcesów każdej firmy. Jak więc dokonać właściwego wyboru? Do kogo zwrócić się o pomoc, z jakich metod skorzystać? Na polskim rynku działa wiele międzynarodowych i krajowych firm, które oferują pomoc w tym zakresie. Tak więc jest w czym wybierać, co wcale nie ułatwia zadania.